Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

  -  
2 phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật2.4 một trong những Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài xích tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài các đường phủ quanh hình, cũng đó là đường phủ bọc toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này áp dụng mối đối sánh giữa hai bí quyết tính diện tích hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và nhiều loại trừ, ta có các cặp số chiều dài cùng chiều rộng sau có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Như vậy từ bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật, bạn cũng có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất cùng với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều lâu năm của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài với chiều rộng mảnh đất đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta gồm tổng của chiều rộng cùng chiều dài là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích HCN các kết quả của số đo chiều rộng cùng chiều nhiều năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x đôi mươi = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương pháp đối chiếu, từ (1) ta thấy tổng thể đo của chiều rộng cùng chiều nhiều năm là 29 m, đem so sánh với kết quả cặp số đo chiều rộng và chiều dài ở (2) ta thấy cặp số 9 cùng 20 thỏa mãn yêu cầu.

Như vậy chiều rộng là 9 m; chiều dài là đôi mươi m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều lâu năm là b (a > 0; b > 0; a 0) cùng phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi đang là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tra cứu chu vi mảnh vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn mọi là đầy đủ số tự nhiện.

Bài giải:

Chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng nên hoàn toàn có thể chia miếng vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng của miếng vườn là 12 m.

Từ kia tính được:

– Chiều lâu năm của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của miếng vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài rèn luyện tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu sút chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật đó.

Xem thêm: 17 10 Mau Tranh Bát Mã Truy Phong: 6 Điều Cần Biết Trước Khi Mua

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều dài 14 m. Nếu như chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất đó thay đổi hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu sút một cạnh hình vuông vắn đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông vắn có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bằng gấp đôi chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật cùng một hình vuông có chu vi cân nhau và bởi 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng một nửa chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông vắn hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được phân thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật có chu vi gấp hai chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật gồm hai lần chiều rộng yếu chiều nhiều năm 6cm, tuy thế chiều nhiều năm lại kém năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 4cm, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm: Nhà Hàng Sinh Đôi Ngừng Hoạt Động, Nhà Hàng Tiệc Cưới Sinh Đôi

b. Hãy phân chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng hình chữ nhật ban sơ và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật bắt đầu đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật gồm chu vi 70 cm, được phân thành hai phần bởi một đoạn thẳng tuy vậy song với chiều rộng sao để cho phần trước tiên là một hình vuông, phần sản phẩm công nghệ hai là hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?