Tính diện tích đất

  -  

Để tính diện tích s đất hình vuông hoặc hình chữ nhật thì khá dễ bằng vấn đề lấy chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng miếng đất, nhưng so với những mảnh đất nền có dáng vẻ phức tạp hơn hoàn toàn như là hình tam giác, hình thang... Thì câu hỏi tính diện tích đất bao gồm phần tinh vi hơn. Dưới đây là công thức tính diện tích s đất nhanh và chuẩn xác nhất so với những mảnh đất nền có hình dáng phức tạp.

Bạn đang xem: Tính diện tích đất

*

Dụng cụ cần phải có để đo đạc diện tích s mảnh đất

Thước: Khi sẵn sàng đo đất, bạn cần phải có thước cuộn để tính diện tích đúng chuẩn nhất. Chúng ta có thể sử dụng 1 cây thước thẳng hoặc thước dây nếu không có thước cuộn.

Thước đo cần có đơn vị tính là mét hoặc centimet, feet tốt inch. Nếu áp dụng thước có đơn vị khác thì kết quả thu được sẽ không còn được đúng chuẩn hoàn toàn.

Máy tính và sổ nhằm ghi chép lại số liệu giữa các lần đo.

Xem thêm: Chung Cư Eurowindow River Park Đông Hội Đông Trù, Chung Cư Euro River Tower Đông Trù

Công thức tính diện tích đất hình vuông và hình chữ nhật

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật, hình vuông = chiều dài x chiều rộng

Ví dụ: Chiều dài mảnh đất là 20m, chiều rộng mảnh đất là 5m thì tổng diện tích s đất = 20m x 5m = 100m2.

Công thức tính diện tích s đất hình tam giác vuông

Diện tích mảnh đất nền hình tam giác vuông = (chiều dài x chiều rộng lớn ) : 2

Ví dụ: Chiều dài mảnh đất là 20m, chiều rộng mảnh đất là 10m thì tổng diện tích mảnh đất =(15m x 7m ) : 2 = 100m2

Công thức tính diện tích s đất hình thang

*

Diện tích mảnh đất nền hình thang thường lâm vào trường hợp đất nở hậu, hay đứng đầu hậu.

Xem thêm: Cặp Học Sinh Đa Năng Stargo Draken, Cặp Đa Năng Laptop

Diện tích thửa khu đất hình thang = <(chiều nhiều năm + chiều rộng) : 2 > x chiều cao

Ví dụ: Chiều dài mảnh đất nền 20m, chiều rộng mảnh đất nền 10m và độ cao mảnh đất 15m thì diện tích s thửa khu đất hình thang này là = <(20m + 10m) : 2> x 15m = 225m2.

*

Bạn sẽ theo dõi nội dung bài viết Công thức tính diện tích s mảnh đất có hình dáng phức tạp. Để biết danh sách nhà khu đất giá xuất sắc đang thanh toán trên chothuebds247.com, sung sướng xem qua tài liệu dưới đây: