Thông Tư 71/2014

  -  
*Bạn đang xem: Thông tư 71/2014

*

*Xem thêm: Tủ Thờ Ông Táo Hợp Phong Thủy, Lập Bàn Thờ Ông Táo Gồm Những Gì Là Đầy Đủ

*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Album Dòng Máu Lạc Hồng - Lời Bài Hát Dòng Máu Lạc Hồng

Thông tứ liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về bài toán Quy định cơ chế tự chủ, tự phụ trách về áp dụng kinh phí làm chủ hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
*
*

Ngày 30 mon 5 năm 2014, bộ Nội vụ và cỗ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về việc Quy định chính sách tự chủ, tự phụ trách về thực hiện kinh phí làm chủ hành chính so với các phòng ban nhà nước. Theo đó, đối tượng người sử dụng và phạm vi điều chỉnh của Thông tứ này là các cơ quan nhà nước trực tiếp áp dụng kinh phí làm chủ hành chính do giá thành nhà nước cấp, tài giỏi khoản và nhỏ dấu riêng được cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành bao gồm bao gồm: những Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; văn phòng Quốc hội, Văn phòng chủ tịch nước; tòa án nhân dân những cấp, Viện kiểm liền kề nhân dân các cấp; văn phòng công sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, văn phòng Ủy ban nhân dân, những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; công sở Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; những cơ quan tiền hành chính do cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền thành lập; Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn.