THẬP THIỆN NGHIỆP

  -  

Kinh Thập thiện nghiệp đạo này, xưa nay có tương đối nhiều nhà giải thích; Nhưng vừa mới đây tôi được gọi quyển "Thập thiện nghiệp đạo tởm giảng yếu" của ngài Thái lỗi Pháp sư, thấy bắt tắt dễ dàng hiểu, lời lẽ giản dị và đơn giản mà ý nghĩa đầy đủ, lại rất hợp với căn cơ hiện tại. Sản phẩm Phật tử tại gia hay xuất gia ý muốn lợi mình lợi người, ý muốn đem hạnh phúc cho nhân quần xã hội, tạo thành một cực lạc thiên quốc giữa trái đất thực tại tất yêu không mang kinh này có tác dụng kim chỉ nam.

Vậy đề xuất tôi xin dịch lại quốc văn để góp sức toàn thể Phật tử. Vào đây, quanh đó chánh kinh, lời giảng giải tất cả chỗ thêm bớt một vài ba phần cho thích phù hợp với xứ sở; có nơi nào chưa yêu thích đáng hoặc không nên lầm, ao ước quý vị Thiện tri thức hoan hỷ chỉ giáo cho.

Dịch giả kính bạch.

Dịch chấm dứt mùa Thu năm Kỷ sửu

Phật kế hoạch 2512 - 1949

Tại Phật học con đường Báo Quốc 

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO NGÀI THÁI HƯ PHÁP SƯ GIẢNG TẠI  HỘI PHẬT GIÁO CHÁNH TÍN Ở HÁN KHẨU  (TRUNG HOA)

Lời bàn trước khi giảng gớm

Hôm ni giảng về ghê Thập thiện nghiệp đạo, trước lúc giảng chánh văn, xin bàn qua mấy lời sống đầu kinh.

Chữ ghê của Phật giáo, nói cho vừa khéo là Khế gớm nghĩa là khế lý với khế cơ. Chữ khế tức thị hợp. Toàn bộ giáo điển của Phật số đông kiến lập trên vẻ ngoài ấy. Khế lý là phù hợp với lý chơn thiệt của tất cả muôn sự muôn vật, là tánh tướng mạo chơn thiệt của muôn sự muôn vật, vị trí huệ tuyệt vời nhất của Phật tự vật chứng được; rồi đem chỗ thân bệnh ấy khai thị cho đầy đủ loài sinh linh đa số được hội chứng nhập: ấy là Phật y theo nguyên tắc khế lý mà lại thuyết pháp vậy. Khế cơ là hợp với cơ duyên từng chủng loại, từng căn tánh, từng khí hậu nhơn duyên. Đức Phật tìm phương tiện đi lại thích phù hợp với tất cả đông đảo loài nhưng thuyết pháp, chúng sanh những được giác ngộ. Đủ hai nghĩa Khế lý cùng Khế cơ ấy gọi là Khế Kinh.

Nay địa thế căn cứ vào hai nghĩa ấy nhưng mà nói nghĩa chủ yếu của kinh này:

I. THIỆT NGHĨA CỦA KHẾ LÝ 

Là nghĩa chân thực hợp với lý sống động của muôn sự muôn vật, về tánh, về tướng vậy.

Thiệt nghĩa hợp với chơn lý, trên đây không vì thời gian mà đổi thay đổi, ko vì cương vực mà không đúng khác, không luận thời đại nào, địa phương nào, chủng nhiều loại nào, đều như vậy cả. địa điểm đây xin chia thành ba đoạn để nói tới nghĩa chơn thật hợp lí của khiếp Thập thiện nghiệp đạo này.

1) Thập thiện nghiệp là phương châm làm lành của trần gian và xuất thế gian. 

"Nghiệp" là hành vi; "thập thiện nghiệp" là mười hành động lành. Về thân có ba: không giáp sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Về ngữ tất cả bốn: ko nói dối, ko nói nhị lưỡi, không nói ác khẩu, không nói thêu dệt. Về ý tất cả ba: ko tham lam, ko sân hận, không dại si tà kiến.

Họp cả thân, ngữ, ý thành mười nghiệp lành, trái lại có nghĩa là mười nghiệp ác.

Thiện cùng ác không nhứt định, cần được xem đặc thù của nó mà lại định nghĩa. Nếu trong tâm thiện, thì phát hiển thị nơi hành động lợi lạc cho việc đó sanh, có nghĩa là thiện nghiệp. Trọng tâm ác, thì hiển thị nơi hành vi làm cho tổn hại chúng sanh, tức là ác nghiệp. Hơn nữa, ao ước biết thiện hay ác của mười nghiệp về thân, khẩu, ý, ta hãy xem sự kết quả về tương lai tốt hay xấu nhưng quyết định. Mười nghiệp lành này không những khu vực hành vi lành của thay gian, mà lại trong kinh khủng Phật phần nhiều nói đến; mười nghiệp lành này là cơ phiên bản hành vi lành cả xuất thế gian nữa vậy. Ở trần gian thì vị những hành vi lành này mà lại đi đến kết quả tốt rất đẹp về nhơn, về thiên. "Thiên" là trời, tức chỉ cho các chúng sanh sống về chũm giới xuất sắc đẹp hơn loài người; chính là sự công dụng của những người dân tu theo mười thiện nghiệp, vì tất cả phước báo của loài bạn và trời thành tựu được, đều bởi tu theo mười điều lành này. Thường thì người ta cho đông đảo hành vi đạo đức của loài fan là theo ngũ hành trong Phật pháp của mặt hàng tại gia thực hành. Nếu như muốn sanh về cõi trời thì rất cần phải có hành vi đạo đức của thập thiện. Trời lại có ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Muốn sanh vào hai cõi sắc với vô sắc, lại đề nghị tu theo tứ thiền chén bát định nữa bắt đầu được. Mà lại cũng địa thế căn cứ mười nghiệp lành này làm cho cơ bản; một số bí quyết nhỏ một tầng nữa là cần được có công tích tu các pháp thiền định nữa nhưng thôi. Cho tới các mặt hàng Thanh văn, Duyên giác và người tình tát phân phát bồ-đề vai trung phong thoát ly ra ngoài tam giới, lợi lạc lãng mạn , cũng quan yếu gì vứt mười nghiệp lành này mà chiến thắng được. Vày thế, giáo pháp đại vượt cũng đều tóm gọn vào vào mười điều lành này. Nhờ bao gồm "giới" mới sanh thiền định, nhờ vào thiền định mới phát trí huệ. Mang lại nên, sinh sống trong Thập địa bồ tát, Ly cấu địa về lắp thêm hai, chính là nhờ Thập thiện nghiệp nhưng thành tựu. địa thế căn cứ vào thập thiện nghiệp này nhưng tinh tấn tu giới định, đoạn trừ cùng tột mang lại chỗ bé dại nhiệm của mười nghiệp ác về thân, khẩu, ý; nhờ gồm định lực tăng cường, lòng ko tán loạn, mới hoàn toàn thành tựu mười hạnh lành. Đi sâu vào một tầng công huân nữa, cho tới khi nhờ sức thiền định cơ mà phát sinh trí huệ, sau cuối đoạn trừ không còn căn phiên bản vô minh, khuấy tan tà kiến, trọn vẹn thân bệnh quả vô lậu chánh giác, mang đến đây bắt đầu là cứu vãn cánh của thập thiện nghiệp đạo. Vị thế, sự nghiệp xuất nắm của tam vượt thánh nhơn phần nhiều bao quát trong Thập thiện nghiệp. Chỗ chơn thiệt công năng của Thập thiện nghiệp ra quyết định là như thế.

2) Thập thiện là chánh nhơn sinh sản thành nhơn gian cùng thiên quốc. 

Thập thiện là chánh nhơn sinh sản thành nhơn gian cùng thiên quốc mà tuyến đường thiết thực đi cho cảnh an lạc giữa trần gian cũng là Thập thiện. Nếu muốn đạt đến mục đích an lạc vào nhơn gian, chính là phải tuân theo các hành động không cạnh bên hại, không trộm cắp... Của thập thiện. Trường hợp ai thực hành thực tế theo mười thiện nghiệp thì không tồn tại việc gì là ko thành tựu. Sự thảm khốc tương tàn tương gần kề của nhơn loại, chính là do tác dụng của hành vi mười nghiệp ác. Mang sử toàn bộ đều làm theo mười nghiệp thiện thì thế giới an lạc sẽ thấy ngay. Từ cá thể cho đến đoàn thể, xóm hội, rộng lớn là ráng giới, tạo ra thành một bể khổ mông mênh, chẳng biết đâu là bờ bến; đó đều là công dụng của sự không tu thập thiện! Trên hoàn cầu, đại phàm tất cả chút bốn tưởng, từ các nhà tôn giáo cho tới các đơn vị học vấn, ai ai cũng nuôi mong muốn tạo thành một nhân loại an vui tương thân tương ái; nếu thực hành theo mười thiện nghiệp thì những lý tưởng thiên đường cho đến cực lạc rất nhiều phát hiện tại rất dễ dàng vậy; thuyết Đại đồng của china và ưng ý Hoàng kim thế giới của người phương Tây sẽ tiến hành không khó; chủ yếu là thay đổi mười hành động ác biến chuyển mười hành vi thiện. Hơn nữa, cũng hoàn toàn có thể đổi cõi đời ác trược này, trở yêu cầu cõi thanh tịnh an vui. Nhân loại thời nay chính rất cần được tinh tấn một cách khái quát cùng khắp. Ngài Lô tô Huệ Viễn bảo rằng: thực hành theo mười thiện nghiệp này, từ cá nhân cho đến một gia đình, một làng, rộng ra đến toàn quốc, thì phong tục được thuần mỹ, hình phát được trừ bỏ, chủ yếu trị được an ninh, phát triển thành một đất nước thái bình an khang v.v... Như vậy thì luật chính là mười thiện nghiệp, không luận thời hạn nào, nếu muốn hưởng cảnh an vui, rất cần phải đi vào con đường ngay thẳng ấy. Phật dạy: "Trong bốn châu thiên hạ, Bắc-cu-lô châu là tự trên an vui rộng cả, đó là kết trái của mười thiện nghiệp vậy". Lại nói : "Vua gửi luân thánh vương ra đời thời tứ bể thái bình, cõi tục an lạc, nhơn gian gần như tu theo mười thiện nghiệp ..." thay cũng đủ chứng cho lý này vậy.

3) Thập thiện nghiệp là căn bản của Bồ-đề Niết-bàn 

Hai quả gửi y bồ-đề niết-bàn của tam thừa thánh nhân hồ hết lấy mười thiện nghiệp làm cho căn bản. Vì mười thiện nghiệp là công suất ngăn đón các hành vi độc ác, triệt để đối trị toàn bộ hành vi bất thiện, có nghĩa là giải thoát sinh tử, chứng quả niết-bàn. Đoạn trừ không còn mầm mống của mười ác nghiệp, thì công đức của mười thiện nghiệp mới phát triển đến viên mãn. Lại lấy công đức ấy lợi lạc mang đến tất cả quả đât chúng sanh có nghĩa là viên mãn quả đại bồ-đề; phía trên cũng là một định luật. Lẽ dĩ nhiên, ko thể quăng quật mười thiện nghiệp, hoặc không viên mãn mười thiện nghiệp, mà có thể chứng Tam quá thánh nhân được. Đã nói lược qua phần Khế lý, tiếp sau đây nói phần Khế cơ.

II. ỨNG DỤNG CỦA KHẾ CƠ 

Đức Phật thuyết pháp, bao giờ cũng mê thích ứng với căn cơ chúng sanh. Nay giảng khiếp Thập thiện nghiệp đạo này cũng chính là đem phương thức ứng theo thời cơ mà đối trị, hầu hy vọng cứu vãn sự khổ não thảm khốc của thế giới chúng sanh; vì rằng hy vọng đối trị thống khổ đau thương đổi thay an vui hạnh phúc, xung quanh thập thiện ra, tất yêu tìm phương pháp gì hơn nữa. 

Đây cũng chia thành ba đoạn cơ mà giảng.

1) Đối trị bệnh dịch dong ruổi theo hiệ tượng mà xem nhẹ nơi mình, để quay trở về tu chỗ mình. 

Hiện tại thế giới đang ở trong khoảng không gian ác liệt, thiên tai nhơn họa. Thế giới đang cù cuồng trong tầm thống khổ, không biết đến đâu là bờ bến. Phương thức cứu vãn ko gì rộng là thiết thật tu hành theo mười thiện nghiệp. Ta không nên ân oán trời, trách bạn và cũng không nên dong ruổi kêu mong đâu xa lạ; trách nhiệm chính ở chỗ ta. Ta cũng tránh việc đổ lỗi mang đến hoàn cảnh, hoặc cho người nào, hoặc oán thù trách chính sách xã hội bất lương, hoặc bắt tội điều kiện vật chất không đầy đủ; ngần ngừ tự trách mình; cứ mong muốn cầu ở mặt ngoài. Nếu cả nhân loại mọi người đều có tư tưởng như thế thì ai là tín đồ đứng ra chịu trách nhiệm? Nhưng dù có người phụ trách đi nữa mà lại ta ko chịu đảm nhiệm tự lập ở vị trí ta, fan nào mắc lấy căn bệnh này, thật không có thuốc gì chữa được. Lại còn tồn tại những hạng bạn không ao ước cầu ở nơi người, không ý muốn cầu ở nơi vật, mà chỉ ước với Thượng đế hay Quỷ thần cho tới tin Phật nhưng cũng không ngoài mục đích cầu khẩn ấy; rốt cuộc chỉ với bắt bong bóng giữa hư không mà thôi. Chơn ý nghĩa sâu sắc của Phật pháp là dạy cho người ta đọc biết chơn lý nhân quả, để quay trở về cầu thiết yếu ở chỗ mình. Như hồi tại thế, em Phật là A-nan, tưởng dựa dẫm vào Phật là được thành Phật, tất cả nói rằng: "Thế nào Phật cũng ban được cho phép tam muội" (huệ nhãn tam muội). Không chịu tự bản thân tu tập, rốt cuộc không ngoài mắc nạn với đàn bà Ma-đăng-già. Vào hàng môn đệ Phật, ngài A-nan là đa văn đệ nhất, mà trọn vẹn không ỷ lại được chỗ Phật. Vậy buộc phải biết, Phật pháp hướng trọng trách về từ thân cả.

Nếu xa vứt mình, cầu cứu với trời đất Quỷ thần, mà hy vọng cải tạo thế giới xã hội, thì quyết định không thể làm sao được. Trước hết, cần phải đem mười thâm hiểm ở trong tự tâm, thay đổi hành vi thiện, vậy sau mong Phật mới tất cả hiệu quả. Xưa Khổng tử bị bệnh, Tử Lộ xin cầu đảo, Khổng tử bảo: "Khưu này hòn đảo đã lâu rồi vậy". Chủ yếu Nho học tập cũng phê chuẩn sự ngoại mong là vô dụng; phương thức cốt yếu chỉ cần tự mình phát trọng điểm chơn chánh thực hành, rồi theo lần lượt khuyên đều người làm theo mười thiện nghiệp mới mong muốn vãn hồi được nhân tâm thế đạo.

2) Đối trị bệnh nói suông, chuyên trọng thực hành. 

Hiện tại tín đồ ta cao đàm hoạt luận thuyết này thuyết nọ. Nào là nhân quyền, nhân đạo, việt thánh hết sức phàm v.v. ... Nhưng mà xét hành động thực tế, không hầu như không mang đến cho nhân quần một tia sáng sủa gì gọi là hết sức hiền việt thánh, ngược lại càng nói giống càng làm cho cho trái đất thống khổ thêm. Thậm chí là con người không tồn tại giá trị là con bạn nữa là khác. Bịnh nói suông cao đàm hoạt luận này, vẫn thành một bịnh thông thường cùng khắp đây đó ở bên dưới vòm trời. Cũng do thế, làng mạc hội chẳng có gì đáng call là đẹp đẽ; càng hô hào, càng vang dội, sự thực hành thực tế lại càng vô lực, mà lại sự nguy hại lại càng nhanh bội rộng lên. Ông bạo dạn Tử bàn về vấn đề ông Y Doản giam ông Thái Giáp, nói rằng: "Có chí như Y Doản thời được, không chí như Y Doản thời soán nghịch vậy" ở chỗ này nên thêm vào trong 1 câu: "Có khả năng như Y Doản thời được, không tài năng năng như Y Doản thời nguy vậy".

Bởi thế, chỉ bao gồm lớn lời khoe khoang không nhắm đích thực hành mà bảo rằng, trị đời thì sẽ càng trị lại càng loạn thêm. Ví như bên trên đầu team tảng đá ngàn cân mà nhảy đầm múa, tác dụng không gian nguy đến tánh mạng là không nhiều lắm. Không những trị đời như vậy mà tín đồ học Phật cũng vậy. Như một hạng fan cuồng vọng đầu miệng khoe khoang cao đại, không kiêng kỵ gì, từ bảo mình là Phật rồi không lo âu gì nữa, tha hồ nước đàm huyền, thuyết diệu, mà lại cử chỉ thì không hiệp đạo một ít nào. ý muốn dẹp trừ bịnh điên cuồng ấy, cần phải thực hành theo mười thiện nghiệp; trái lại, dù cho có tự xưng là đại-kỹ-thuật, đại-học-vấn cũng chẳng qua ma lực làm trợ duyên dắt dẫn có tác dụng sa rớt vào tam thứ ác đạo nhưng mà thôi, chẳng thể nào thành được hạnh bồ-tát chân chánh Phật tử.

3) Đối trị cùng với hạng người hy vọng cao xa mà phước đức bạc nghĩa để sơn bồi đề xuất phước đức.

Hiện tại người ta lòng đang muốn so sánh với trời cao, mà phước mạng không giống nào như giấy mỏng; không chịu tự tu phước đức, bao giờ cũng muốn đàn áp người khác để nâng cao giá trị của mình. Nếu như không biết chuyển đổi cõi lòng, vâng theo pháp thập thiện để trau dồi tiết hạnh thì hi vọng cao xa chừng làm sao lại càng đi lùi mình xuống chừng ấy. Ngần ngừ nương nhờ vào đâu để cứu giúp vớt, lòng hy vọng cao xa không phải là xấu, nhưng chủ công là cần tô bồi đức hạnh cho xứng mà thôi. Vô lượng công ông phật quả, oai thần tự tại của sản phẩm thiên long v.v… đều vì phước đức tu thập thiện mà thành tích cả.

Nếu chỉ có hy vọng cao xa nhưng không tu thiện nghiệp, vun trồng gốc đức, thì trọn ngày đã cho thấy vào trong phiền não, quyết cấp thiết nào hiệu quả tốt được ngoài ra đào thêm hầm khổ đau nữa là khác. Ai là người muốn cứu đời giúp người, càng buộc phải lấy phước đức làm căn bản. Xưa gồm một vị pháp sư giảng kinh rất giỏi, mà rất ít bạn nghe, sau gặp một vị thánh tăng bảo rằng: "Nhà ngươi chỉ thiếu thốn phước đức, từ bỏ nay phải siêng tu đức hạnh, làm nhiều việc công dụng cho người". Pháp sư y theo lời dạy mà lại làm, sau đây thuyết pháp đúng thật lời thánh tăng dạy, rất được rất nhiều người nghe theo. Bởi thế, thiết tưởng sinh hoạt đời mong muốn lập đại công, kiến đại nghiệp, quyết yêu cầu tô bồi phước đức tu tập theo pháp thập thiện, để triển khai kim chỉ nam, lợi mình và lợi người, mới trọn vẹn thỏa mãn ý muốn. 

A. GIẢI THÍCH ĐỀ MỤC

Phật thuyết gớm Thập thiện nghiệp đạo. Đời bên Đường ngài Thiệt-xoa Nan-đà nước Vu Điền dịch Phạn văn ra văn Trung Hoa.

Đại khái giáo điển đạo Phật chia làm ba tạng: Kinh, Luật, Luận. Đây thuộc về ghê tạng.

Như trên sẽ nói, ghê là KHẾ KINH, nghĩa là mọi lời giáo huấn đúng chân lý, hợp lẽ phải, thuận căn cơ, một cỡ bất di bất dịch. Khiếp này vị Phật dạy nên gọi là PHẬT THUYẾT. Phật đây đó là ứng thân Phật say đắm Ca Mâu Ni giáng sanh cõi Trung An Độ, vừa đủ vô lượng phước đức trí huệ, cứu vớt cánh viên mãn đồng như hỏng không, khắp cả pháp giới, ai ai cũng tôn kính. Thích-ca là bọn họ của ngài, Tàu dịch là Năng nhơn, Mâu-ni là tên của ngài, Tàu dịch là Tịch mặc.


Bạn đang xem: Thập thiện nghiệp


Xem thêm: Bức Xúc Về Chỗ Đậu Xe Trong Chung Cư, Lời Cảnh Báo Cho Người Mua


Xem thêm: Brands : Parkson Centro - Everbest Store Locations


Y theo bản nguyện, thuận theo nền tảng chúng sanh nhưng khai thị tiếp dẫn mới nói khiếp này rước tên là THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH, mười điều thiện đang giảng rõ sống sau ghê văn. Chữ NGHIỆP có nghĩa là hành vi, là hồ hết hành vi về đạo đức nghề nghiệp học, về luân lý học; theo Phật pháp hoàn toàn có thể gọi là thiện hạnh học. Mong định nghĩa chữ THIỆN NGHIỆP cần phải căn cứ vào phần đa hành vi đối với không gian, hữu dụng ích cả bản thân lẫn người, và đối với thời gian lúc này vị lai đều bổ ích ích. Nếu trái lại biết lợi mình, lưỡng lự nghĩ mang lại kẻ khác, hoặc là tham lợi chỉ trước mắt, không nghĩ cho thiệt sợ về sau, đầy đủ thuộc về độc ác cả. Lấy mục tiêu lợi tha thiện nghiệp làm tiện ích chung của đại chúng, công dụng cả bản thân và fan đều lợi; lấy mục đích hại tha thâm nho làm tổn hại đến đại chúng, kết quả người và mình các hại. Ngôn từ của thiện ác, đầy đủ như thế. ĐẠO có nghĩa là con con đường đi, THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO tức là con mặt đường quang minh bao gồm đại đi mang đến cảnh giới an vui, không khuất tất hiểm trở như tuyến đường thập ác. Đi trên tuyến phố thập thiện nghiệp, chắc chắn sẽ cho quả an vui của cõi trời, cõi người, rộng nữa có thể đạt mang đến Tam quá Thánh quả. Mang lại nên, điện thoại tư vấn là "thập thiện nghiệp đạo".

Người dịch : (Ghi chú của Hòa thượng)

Kinh này Phật thuyết dưới Long cung chép bằng Phạn văn. Đời đơn vị Đường, ngài Thiệt-xoa Nan-đà nước Vu Điền dịch qua văn Trung Hoa. Nước Vu Điền tức là tỉnh Tân cương cứng bây giờ, về đời Đường chưa thuộc phiên bản đồ Trung Quốc. Ngài thông cả tam tạng, đã có lần dịch gớm "Bát thập Hoa nghiêm" đồng thời có ngài Nghĩa Tịnh Tam tạng cũng dịch gớm này đánh tên là "Phật thuyết Hải long cung Đại tạng kinh". Vì chưng đó, ta rất có thể tin chắc chắn là kinh này, đối với lịch sử đúng sự thật do Phạn văn dịch lại. 

B. GIẢI THÍCH ghê VĂN ĐOẠN I: CHỨNG TÍN - THUỘC VỀ TỰ PHẦN

Tôi nghe như vầy, 1 thời Phật ở tại Long cung Ta-kiệt-la, thuộc tám ngàn chúng Đại tỳ kheo, tía vạn nhì ngàn các vị Bồ-tát Ma-ha-tát đông đủ. 

Đoạn văn này là lời tín sử bằng chứng cho kinh này là ai nói, nói tại khu vực nào, về thời kỳ nào, và vì chưng ai cơ mà nói; bởi vì ngài A-nan sau khi kiết tập kinh điển đã biên chép lại.

TÔI NGHE có nghĩa là ngài A-nan từ bỏ xưng, tức thị tự Ngài thân hành trực tiếp trước Phật mà lại nghe, chứ không phải nghe người khác nói lại. NHƯ VẦY đó là chỉ đến kinh này. MỘT THỜI tức là thời gian tương thích Phật cần được dạy tởm này, tín đồ nói và fan nghe phần nhiều được hiệp ý. Ở đây không lưu lại năm, tháng, ngày giờ, là vì tứ phương quốc độ niên kế hoạch bất đồng, đề xuất giảm nhưng mà không nói. LONG CUNG chính chỗ Phật nói gớm này. PHẬT là chỉ cho đức Thích-ca Mâu-ni. Ngài là giáo chủ đời hiện tại tại, thiết yếu ngài nói khiếp này. TA-KIỆT-LA Tàu dịch là Hàm hải, làm việc dưới bồn nước mặn, có hoàng cung Long vương, chúa của loài rồng sinh hoạt đó. Trong gớm Phật thường nói đến loài long, khác với loại long thường thì người ta nói, có thể làm mây làm mưa được. Ở trong gớm Phật, loại long có khá nhiều loài: loài ở trên không, loài làm việc trên cạn, loài ở dưới hải dương v.v... Long cung nghỉ ngơi đây có nghĩa là loài long sinh hoạt dưới hải dương vậy. Thông thường người ta mang lại rằng: long là 1 trong những loài động vật hoang dã có đủ thần thông biến chuyển hóa; các nhà sinh vật dụng học khảo cứu các loài động vật ở trên châu lục về cổ thời, cũng đồng ý là gồm loài long; cũng có thể có thời đại bạn ta mang lại loài long là chủ-nhân-ông của nhân loại. Hiện nay ở châu Phi, thỉnh thoảng tín đồ ta còn trông thấy một vài di tích lịch sử của loại long ngơi nghỉ trên cạn, mang lại nên, ta tin chắc chũm nào cũng đều có loài long. Tuy vậy chỉ vị loài long phần lớn hoặc trọng điểm hư không, hoặc ở mặt đáy biển, toàn là phần nhiều chỗ mà năng lượng người ta chưa đi đến, mang đến nên, cần yếu nào thẳng biết được. Đức Phật ngày xưa và bọn chúng Thanh văn đại đệ tử, có năng lực tùy một số loại thuyết pháp, mang đến nên, nơi thuyết pháp của Phật, thường xuyên thường hay là Thiên cung, hoặc Long cung, hoặc Nhân gian, hoặc trong Thiền định v.v... Nếu chạm mặt trường đúng theo tương ưng, đức phật đều rất có thể thuyết pháp được cả. Bao gồm như tởm này, Phật thuyết trên long cung của Ta-kiệt-la, đồng thời gồm tám nghìn đại bọn chúng tỷ kheo và cha vạn nhị ngàn các vị đại bồ-tát ở khắp cả mười phương các đến dự thính. Gồm chúng thính pháp đông nghịt như vậy, kia là hội chứng cứ cần được tin. 

ĐOẠN II: CHÁNH THUYẾT - THUỘC VỀ PHẦN CHÁNH VĂN Chia có tác dụng năm chương CHƯƠNG I NGHIỆP QUẢ THẾ GIAN VÀ XUẤT THẾ GIAN

Chia làm năm đoạn

1) Từ chỗ nhơn mà nói đến quả

Bấy giờ, đức cố Tôn bảo Long vương rằng: "Tất cả bọn chúng sanh vày tâm tưởng khác biệt nên tạo nghiệp không giống nhau, vì vậy có sự luân phiên vần trong số thú."

BẤY GIỜ là chỉ thời hạn thuyết pháp. THẾ TÔN là chỉ đức Phật, làm việc đời ai cũng tôn trọng nên được gọi là nắm tôn. LONG VƯƠNG tức chỉ vị chúa tể ở Long cung, Phật kêu Long vương nhưng bảo. TÂM là trung ương vương, TƯỞNG là 51 món vai trung phong sở; trung khu vương, trọng điểm sở của bọn chúng sanh làm việc trong tam giới cửu địa, năm thú, tứ loài sanh v.v... Không đồng nhau, đề nghị hành vi cũng không đồng, và chịu quả báo cũng không đồng. Tương tự như vì nhân trọng tâm không đồng buộc phải bộ mặt chẳng ai tương tự ai; đấy là hợp cả trung ương vương và trọng tâm sở, bắt tắt gọi là tâm; nếu biệt lập mà nói thì nên nói trung ương và tưởng v.v. New đủ. Ta phải biết: thân hành động, miệng nói phô, ý suy nghĩ, toàn là vì tâm chủ động. Nên người ta nói: có ở trong có nghĩa là hiện ra ngơi nghỉ ngoài. Nếu hành động mà không tồn tại dụng công của chổ chính giữa thời không thành thiện ác; các nhà luân lý học cũng xác định như thế. Nhân vị tâm tưởng không đồng cần hành vi sản xuất tác ko đồng, thành thử tất cả nghiệp quả chuyển phiên vần trong thời hạn thú. 

Sao gọi là xoay VẦN? nghĩa là loài bạn tạo nghiệp lành thì sanh lên cõi trời; chế tạo nghiệp dữ thì đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh v.v… Nghiệp địa ngục súc sanh hết, nhờ vào tu thiện, trở về sanh làm người, có tác dụng người nếu không tu thiện, trở lại đọa lạc; cứ thế xoay gửi mãi, nên được gọi là luân phiên Vần. Theo từ bỏ ngữ của Phật tức là luân hồi. Đoạn này là từ khu vực "nhơn" mà nói rõ "quả báo" vậy.

2) Từ địa điểm "quả" mà nói rõ "nhơn"

Này Long vương! nhà ngươi bao gồm thấy trong hội này và những loài sống trong đại hải hình sắc đẹp chủng các loại mỗi mỗi không đồng nhau không? tất cả đều do tâm sản xuất thiện giỏi ác của thân nghiệp, khẩu nghiệp cùng ý nghiệp mà gây nên cả.

Trước hết, Phật kêu Long vương khiến chăm chú nghe. Cac loài tôm cá làm việc trong hải dương hình sắc chủng nhiều loại không đồng, quả báo cũng không đồng, toàn bởi tâm tưởng cùng hành vi không đồng khiến nên. Chỗ xuất hiện của hành động là thân, khẩu cùng ý đều sở hữu thiện giỏi ác, đề xuất thành sai biệt. Đoạn này là dẫn "quả" để nói tới "nhân".

3) phân tích về tướng mạo của nhân

a- QUÁN TÂM LÀ VÔ sinh

Tâm ấy không tồn tại hình sắc, cấp thiết thấy được, chỉ là do các pháp team họp hỏng huyễn ko thật, rốt ráo không tồn tại chủ tể, không tồn tại ngã và xẻ sở.

TÂM chỉ tất cả danh tự mà không có hình sắc, mắt quan trọng nhìn được, tay ko thể vậy được, chỉ vì vô thỉ tới lúc này gom góp các pháp hỏng huyển cơ mà sanh cử sự phân biệt, huân thành chủng tử, rồi khởi ra hiện nay hạnh. Cha cõi này đều là vì phân biệt mang dối cơ mà hiện khởi ra cả, rốt ráo không tồn tại chủ tể, bắt buộc chỉ vật gì là "ngã" với "ngã sở" . Nếu ai chấp trung tâm ấy tất cả chủ tể tức trực thuộc về tà loài kiến đoạn hay của ngoại đạo.

b- QUÁN PHÁP NHƯ HUYỄN

Tuy đông đảo theo nghiệp, hiển thị không đồng; mà thật vào ấy không có người tác giả, nên tất cả các pháp, trường đoản cú tánh như huyễn, mọi là bất khả tư nghì.

Các pháp trả dối có nghĩa là chỉ cho những pháp chế tác thành thân căn và khí giới như năm uẩn, tư đại v.v. Những pháp ấy nhứt định không người nào tạo thành, chỉ do nghiệp lực hiển hiện mà thôi; nghiệp lại vì tâm tạo, vai trung phong lại do các pháp cơ mà sanh khởi, lần lữa nương nhau như huyễn, như hóa, sanh diệt vô thường, không có gì là chắc hẳn rằng trường tồn; bởi vì không thể dùng tư tưởng nghị luận cơ mà suy cứu, nên được gọi là bất tư nghì. Xa xưa có ngoại đạo chấp rằng: Vạn vật vì vị Đại tự trên thiên sản xuất thành, thời buổi này thì Gia giáo cũng đến rằng: toàn bộ đều vị Thượng đế chế tạo ra thành và làm chúa tể. Đối với Phật giáo, nói như vậy là vọng chấp không đúng lầm. Đạo Phật nói rằng: toàn bộ quả báo khổ xuất xắc vui đều vì chưng sự sai khác của mười nghiệp thiện hay là không thiện nhưng mà thôi, nhưng phải biết tự tánh của nghiệp quả là như huyễn, vì do nhân duyên cấu hòa hợp sanh diệt vô thường. Tức như kinh Bát-nhã nói tới Chơn Không, Pháp tướng duy thức nói tới Giả Hữu, thật là bao phủ không sót vậy.

c- KHUYÊN NÊN TU HỌC

Kẻ trí giả biết nắm rồi, cần tu thiện nghiệp; dựa vào vậy sinh ra uẩn, xứ, giới v.v. đông đảo được đoan chánh, trông thấy ko nhàm chán.

Nghiệp tánh chưa hẳn nhất định, nhân loại cũng không hẳn là vật bị tiêu diệt hẳn một bề; những pháp phần nhiều là như huyễn, không nhà tể, đến nên, cần phải chuyên tu thiện nghiệp, chấm dứt trừ hiểm sâu để tạo cho thế giới cùng thân thể trang nghiêm đoan chánh, làm cho tất cả chúng sanh trông thấy, thì sanh lòng hoan tin vui hâm mộ.

UẨN có nghĩa là năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. XỨ có nghĩa là thập nhị xứ: sáu căn cùng sáu trần. GIỚI tức là thập bát giới: sáu căn sáu trần với sáu thức vậy. Ba món trên là nguyên vật liệu tạo kết hôn căn và trái đất

4) Đem tướng tá của nghiệp trái làm triệu chứng

a- DÙNG PHẬT QUẢ LÀM CHỨNG

Này Long vương! Ngươi xem thân của Phật bởi trăm ngàn ức phước đức nhưng mà sanh ra, các tướng trang nghiêm, quang minh chói rạng, phủ tất cả đại chúng. Mặc dù vô lượng ức những vị Tự trên Phạm vương gần như không thể hiển hiện tại được. Gần như ai chiêm ngưỡng thân của Như Lai, không ai là chẳng chóa mắt.

Thân Phật là vì trăm ngàn muôn ức phước đức trí huệ sinh ra; đến nên, có 32 tướng tá tốt, trăm phước trang nghiêm, hào quang quẻ chói rạng; dù cho hàng chư thiên, long vương, tuy đều phải sở hữu quang minh, một lúc trông thấy hào quang của Phật, cấp thiết gì mà hiển thị được. Ở trong các cảnh trời quang minh, to nhứt là cảnh Đại tự tại thiên cùng Phạm vương, nhưng phần đông không sánh kịp với quang quẻ minh của đức Phật.

b- DÙNG BỒ TÁT LÀM CHỨNG

Ngươi lại coi đây, các vị nhân tình tát diệu dung nhan trang nghiêm, tất cả đều vì tu tập phước đức thiện nghiệp mà lại sinh ra.

Sắc tướng tốt đẹp, hào quang quẻ sáng ngời của những hàng người thương tát cũng đều vị tu tập thiện-nghiệp-phước-đức mà có cả. 

c- ĐEM HÀNG THIÊN LONG LÀM CHỨNG

Lại nữa, các hàng thiên long bát bộ, thấy bao gồm oai thế khủng lao, cũng nhơn phước đức của thiện nghiệp mà lại sanh.

Thiên long bát bộ thuộc về chủng loại A-tu-la. Chủng loại ấy sở dĩ tất cả oai nạm cũng đều vì nhơn tu tập một ít phước đức thiện nghiệp. Mang đến nên, hy vọng được hưởng cảnh giới an vui tốt đẹp, trọng yếu nhứt là vun trồng phước đức thiện nghiệp.

Ba đoạn trên đây căn cứ vào trái báo thiện nghiệp mà lại nói. Dưới đây sẽ nói tới quả báo các nghiệp dữ để bệnh minh.

d- ĐEM CÁC LOÀI Ở BIỂN LÀM CHỨNG

Này đây, những chúng sanh nghỉ ngơi trong đại hải, hình nhan sắc thô xấu, hoặc phệ hoặc nhỏ tuổi đều vị hết thảy tưởng vọng của từ bỏ tâm tạo ra bởi thân, ý những nghiệp bất thiện, vậy nên tùy theo chỗ khiến nghiệp mà lại tự lâu báo.

Đem các loài cá, trạnh, tôm, hến sinh sống bể, mập hoặc nhỏ, hình sắc đẹp thô xấu tanh hôi, đều vị tưởng niệm không đồng của trường đoản cú tâm, vạc ra nơi thân, khẩu, ý đầy đủ nghiệp ko lành, cho nên, bắt buộc chịu báo thân xấu xí như vậy.

đ- KẾT KHUYÊN TU HỌC

Người ni thường bắt buộc tu học như vậy, cũng khiến cho chúng sinh rõ thấu nhơn quả, tu tập thiện nghiệp. Ngươi đề xuất ở đây, chánh kiến bất động, chớ đọa vào trong tà kiến đoạn thường, đối với các phước điền, hoan tin vui kính nhường. Vậy nên những ngươi cũng rất được nhơn thiên tôn thờ cúng dường.

Cốt yếu đuối là cần sử dụng chánh con kiến - rõ thấu pháp luật nhơn quả mà lại tu tập thiện nghiệp, không xẩy ra tà con kiến rối loạn; tà kiến tức là chấp đoạn, chấp thường. Chấp đoạn tức là chấp rằng sinh sống đời, chẳng qua may rủi chớ không có gì cả, bị tiêu diệt là hết, không chịu tin nhơn quả mang lại nên, buông lung làm cho ác, chẳng sợ hãi quả báo về sau. Chấp thường có nghĩa là chấp sinh hoạt đời toàn bộ sự vật những là thường còn tốt nhất định, như nói rằng: fan thì đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp cũng là người, trâu con ngữa thì đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp vẫn là trâu ngựa; khiến nghiệp lành dữ chẳng quan hệ gì với sự khổ vui của thân này. Vày tà con kiến ấy mà thiếu tín nhiệm nhân quả. Mang đến nên, cuộc sống cứ đảo lộn hoài, chẳng lúc nào được như ý muốn. Nay mong mỏi không lạc vào tà kiến, rất cần được quan giáp thân này là vô thường, tâm không chủ tể, toàn bộ các pháp là như huyễn, tùy tâm sản xuất nghiệp gì, tùy nghiệp ấy mà chịu quả báo. Gồm thế bắt đầu là hiểu rõ chân tướng nhân quả, ko gì lay rượu cồn được.

PHƯỚC ĐIỀN nghĩa là đều đám ruộng để vun trồng phước đức (lời thí dụ). Có ba thứ: KỈNH ĐIỀN,đối với Phật, người yêu tát, kính cẩn cúng nhường thì sẽ tiến hành phước. ÂN ĐIỀN,cha mẹ thầy bạn rất gồm ân cùng với mình, hiếu thuận cúng nhịn nhường thời được phước lớn. BI ĐIỀN đối với chúng sanh khổ não thương xót tương trợ thì sẽ được phước đức. Trong tía thứ phước điền này, trường hợp hoan tin vui cúng dường, nỗ lực nào cũng khá được hưởng quả an vui, nhơn thiên tôn thờ cúng dường vậy.

CHƯƠNG II THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

1) tác dụng của thiện pháp

Long vương cần biết, nhân tình tát tất cả một pháp hoàn thành tất cả các khổ của mặt đường dữ. Pháp ấy là gì? Nghĩa là sớm hôm thường nhớ, lưu ý đến quán giáp pháp lành, làm cho các pháp lành mỗi niệm mỗi tăng trưởng; quán triệt một hào li bất thiện xen lẫn vào; có nghĩa là hay làm cho các pháp hằng dứt, thiện pháp viên mãn; thường xuyên được thân cận các đức Phật, bồ tát và những Thánh chúng.

Thường thường xuyên nhớ suy nghĩ quán giáp thiện pháp thì chổ chính giữa được thiện. Trọng tâm thiện thì thâm độc không sanh. Không khiến ác nghiệp tức không chịu đựng quả báo. Như thế, siêng tâm tiệm sát, chớ làm cho một hào ly ác nghiệt xen lẫn vào, lần lần thiện pháp viên mãn. Thiện pháp như ý thời được thân cận những hàng đại bồ tát, bầu chúng ta với Thánh hiền, sẽ cùng nhau ở cảnh giới trang nghiêm cực lạc. Toàn nhờ chức năng của thiện pháp cả.

2) giải thích tên của thiện pháp

Thiện pháp là gì? tức thị thân của nhơn thiên, đạo bồ-đề của Thanh văn, đạo bồ-đề của Độc giác và Vô thượng bồ-đề rất nhiều y pháp ấy làm căn bạn dạng và thành tựu. Cho nên, điện thoại tư vấn là thiện pháp.

Vì sao call là thiện pháp? là do thân của nhơn đạo, thân của chư thiên, năm phần pháp thân của Thanh văn tiểu quá (giới, định, huệ, giải thoát, giải bay tri kiến), pháp thân bồ-đề của hàng trung quá độc giác cùng pháp thân vô thượng bồ-đề của đại thừa. Toàn bộ quả báo xuất sắc đẹp an vui của thế gian hay xuất trần thế được hiển hiện đều vì mười pháp này làm căn bản, mang đến nên, hotline là thiện pháp.

3) tướng tá của mười điều thiện

Thiện pháp đây có nghĩa là mười nghiệp đạo thiện. Rất nhiều gì là mười? Xa lìa: cạnh bên sanh, trộm cắp, tà hạnh, vọng ngữ, nhì lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sảnh nhuế cùng tà kiến.