Tài sản thiếu chờ xử lý tiếng anh

  -  

Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế tân oán thông dụng - Để công việc của chúng ta được dễ dàng và tiện lợi rộng, bạn không thể không có kỹ năng và kiến thức về tiếng Anh chăm ngành. Đối với ngành kế tân oán cũng như vậy. Sau đây, công ty chúng tôi vẫn tổng đúng theo list trường đoản cú vựng giờ anh chuyên ngành kế toán - kiểm toán thù nhưng mà các bạn xuất xắc gặp mặt vào nghành này, hi vọng chúng để giúp các bạn dễ dàng thao tác làm việc vào môi trường kế toán- kiểm tân oán bằng tiếng Anh dễ dãi rộng.

Bạn đang xem: Tài sản thiếu chờ xử lý tiếng anh

*

** Dưới đó là mọi tự vựng tiếng Anh chăm ngành kế tân oán thịnh hành nhất hiện giờ, cùng Shop chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: giá thành phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: xuất bản cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi phí tạo cơ bản dsinh sống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ cồn với đầu tư chi tiêu nđính hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm đến hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành hóng kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người download trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính

24. Equity & funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Ngulặng giá tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nuốm định

37. General & administrative expenses: Ngân sách chi tiêu làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công vậy, phương tiện vào kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển

48. Itemize: Mnghỉ ngơi đái khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguyên ổn giá bán tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề nghị trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn hội chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý Khách vẫn xem: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định với đầu tư lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ động khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables lớn employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng download đã đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: Ngân sách chi tiêu cung cấp hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư bệnh khoán ngắn thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn tởm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes and other payables khổng lồ the State budget---- Thuế với các khoản bắt buộc nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

** Một số tự vựng chuyên ngành Lúc kế tân oán làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ buộc phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản buộc phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán thù dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: tkhô hanh tân oán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh hao tân oán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh hao toán ko cần sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan cho kế toán thù quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative sầu expenses: túi tiền thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền chuyển động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: Chi tiêu bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá gốc

** Các phương pháp trong giờ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh ngtrao đổi mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ yêu cầu trả cuối kỳ – số dư nợ bắt buộc trả vào đầu kỳ + những khoản ưu đãi nhận thấy + Các khoản tiền nợ trả cho đơn vị cung ứng + bù trừ giữa nợ nên thu và nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (cực hiếm tkhô cứng lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Hình Xăm Cây Tre Cây Trúc Đẹp ❤️Tattoo Bụi Trúc Tay Lưng, Tổng Hợp Các Mẫu Hình Xăm Cây Trúc Đẹp Nhất

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào giờ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

Trên đó là đều từ bỏ vựng chăm ngành kế toán thù được thực hiện các nhất sinh sống từng doanh nghiệp lớn.

Xem thêm: Làm Sao Để Đến Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân Giá Rẻ 2020, Google Maps

Để có thể làm xuất sắc rộng trong từng nghành nghề của ngành kế tân oán, thì ngay bay giờ chúng ta buộc phải kim chỉ nan xu hướng cách tân và phát triển trong sự nghiệp của bản thân. Mà có thể bí quyết tốt với kết quả độc nhất vô nhị bay giờ đồng hồ là ko kết thúc nâng cấp kỹ năng và kiến thức cũng giống như kinh nghiệm thao tác của bản thân mình qua các khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán thù ở những trung chổ chính giữa.