Tài khoản 244 theo thông tư 200

  -  
Nguyên tắc kế toán

a) thông tin tài khoản này dùng làm phản ánh số tiền hoặc giá trị gia tài mà doanh nghiệp đem đi nắm cố, chũm chấp, cam kết quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo phép tắc của pháp luật.

Bạn đang xem: Tài khoản 244 theo thông tư 200

b) những khoản tiền, tài sản đem nắm cố, thế chấp ngân hàng ký quỹ, ký cược bắt buộc được theo dõi nghiêm ngặt và kịp thời thu hồi khi không còn thời hạn thay cố, ráng chấp, cam kết quỹ, ký cược. Ngôi trường hợp những khoản cam kết quỹ, cam kết cược công ty được quyền nhận lại mà lại quá hạn thu hồi thì doanh nghiệp lớn được trích lập dự phòng như so với các khoản nợ phải thu cạnh tranh đòi.

c) Doanh nghiệp buộc phải theo dõi cụ thể các khoản cố gắng cố, thế chấp ký cược, ký kết quỹ theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Khi lập báo cáo tài chính, phần lớn khoản tất cả kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng được phân một số loại là gia sản ngắn hạn; đều khoản bao gồm kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên được phân các loại là gia tài dài hạn.

d) Đối với tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ảnh theo giá đang ghi sổ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Lúc xuất gia tài phi tiền tệ đưa theo cầm cố, thay chấp, cam kết quỹ, cam kết cược ghi theo giá nào thì khi thu về ghi theo giá chỉ đó. Trường phù hợp có những khoản ký cược, ký quỹ bởi tiền hoặc tương đương tiền được quyền nhấn lại bằng ngoại tệ thì phải reviews lại theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian lập report tài bao gồm (là tỷ giá download của ngân hàng thương mại dịch vụ nơi doanh nghiệp liên tiếp có giao dịch). Những tài sản thế chấp vay vốn bằng giấy chứng nhận quyền cài (ví dụ như bất động sản) thì ko ghi giảm gia sản mà theo dõi chi tiết trên sổ kế toán (chi tiết gia tài đang núm chấp) với thuyết minh trên report tài chính.

*
Tài khoản 244 theo thông tư 200/2014/TT-BTCKết cấu và câu chữ phản ánh của thông tin tài khoản 244 – chũm cố, cầm chấp, cam kết quỹ, cam kết cược

Bên Nợ:

Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp ngân hàng hoặc số tiền đã ký kết quỹ, ký kết cược.

– Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái do nhận xét lại số dư các khoản ký kết cược, ký kết quỹ được quyền nhấn lại bằng ngoại tệ tại thời điểm report (trường đúng theo tỷ giá bán ngoại tệ tăng đối với Đồng Việt Nam).

Bên Có:

Giá trị tài sản cầm cố gắng hoặc số tiền cam kết quỹ, ký kết cược đã nhận lại hoặc sẽ thanh toán;

– Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký kết quỹ, cam kết cược tính vào ngân sách khác;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhận xét lại số dư các khoản ký kết cược, ký kết quỹ được quyền dấn lại bởi ngoại tệ trên thời điểm report (trường vừa lòng tỷ giá chỉ ngoại tệ bớt so cùng với Đồng Việt Nam).

Số dư mặt Nợ: Giá trị gia sản còn đang thay cố, thế chấp vay vốn hoặc số chi phí còn đang ký kết quỹ, ký cược.

cách thức kế toán một vài giao dịch kinh tế chủ yếu

a) dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi bank để ký cược, cam kết quỹ, ghi:

Nợ TK 244 – nỗ lực cố, cụ chấp, cam kết quỹ, ký cược

Có các TK 111, 112.

Xem thêm: Thu Lại Mặt Biển Nha Trang Làm Bãi Tắm Cho Dân, 10 Bãi Tắm Biển Đẹp Nhất Ở Nha Trang

b) trường hợp sử dụng tài sản thắt chặt và cố định để rứa cố, ghi:

Nợ TK 244 – cụ cố, núm chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn)

Có những TK 211, 213 (nguyên giá).

Trường hợp thế chấp bằng sách vở và giấy tờ (giấy chứng nhận sở hữu đơn vị đất, tài sản) thì không phản ánh trên tài khoản này cơ mà chỉ quan sát và theo dõi trên sổ đưa ra tiết.

c) lúc mang gia tài khác đi nạm cố, nắm chấp, ghi:

Nợ TK 244 – cụ cố, nỗ lực chấp, ký quỹ, ký kết cược (chi máu theo từng khoản)

Có những TK 152, 155, 156,…

d) Khi nhận lại tài sản cầm rứa hoặc tiền ký quỹ, cam kết cược:

– nhấn lại số tiền ký kết quỹ, cam kết cược, ghi:

Nợ các TK 111, 112

bao gồm TK 244 – cố cố, nạm chấp, ký quỹ, ký cược.

– dìm lại tài sản cố định cầm cố, cầm chấp, ghi:

Nợ những TK 211, 213 (nguyên giá khi mang đi cầm cố)

bao gồm TK 244 – cố kỉnh cố, chũm chấp, cam kết quỹ, ký kết cược (giá trị còn lại)

tất cả TK 214 – Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt (giá trị hao mòn).

– Khi nhận lại gia tài khác đưa đi cầm cố, cụ chấp, ghi:

Nợ những TK 152, 155, 156,…

bao gồm TK 244 – vắt cố, cố gắng chấp, ký kết quỹ, ký kết cược (chi ngày tiết từng khoản).

đ) trường hợp doanh nghiệp không triển khai đúng đông đảo cam kết, bị phạt vi phạm luật hợp đồng trừ vào tiền cam kết quỹ, ký kết cược, ghi:

Nợ TK 811 – giá thành khác (số chi phí bị trừ)

bao gồm TK 244 – ráng cố, nắm chấp, ký quỹ, ký cược.

e) trường hợp sử dụng khoản ký cược, cam kết quỹ thanh toán cho những người bán, ghi:

Nợ TK 331 – yêu cầu trả cho người bán

gồm TK 244 – cầm cố, nỗ lực chấp, ký kết quỹ, ký cược.

g) lúc lập report tài chính, nếu các khoản ký cược, ký kết quỹ được quyền nhận lại sở hữu gốc ngoại tệ, kế toán phải đánh giá theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời khắc lập báo cáo tài chính:

– ví như tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá bán Đồng Việt Nam, ghi:

Nợ TK 244 – chũm cố, nỗ lực chấp, cam kết quỹ, ký kết cược

tất cả TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái (4131).

Xem thêm: Cây Phát Tài Có Độc Không? Nguy Hiểm Như Thế Nào? ? Cây Kim Phát Tài Có Độc Không

– giả dụ tỷ giá bán ngoại tệ giảm so cùng với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái (4131)

bao gồm TK 244 – nỗ lực cố, núm chấp, ký quỹ, ký cược.

Đăng ký kết nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tứ hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp