Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư

  -  

Địa chỉ của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Thời gian thao tác của Sở planer và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Sở kế hoạch đầu tư Bình Thuận gồm thời gian làm việc và hoạt động theo điều khoản giờ hành chủ yếu nhà nước. Cụ thể như sau:

Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 mang đến 11h30;Thời gian thao tác làm việc buổi chiều: từ 13h00 mang lại 17h00.

Bạn đang xem: Sở kế hoạch và đầu tư

Cơ quan liêu trên không làm việc vào lắp thêm bảy, công ty nhật và các ngày nghỉ ngơi Lễ, tết theo quy định ở trong phòng nước.

Vị trí và công dụng của Sở chiến lược và Đầu tứ tỉnh Bình Thuận

Sở planer và Đầu tư tỉnh Bình Thuận là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tất cả tư giải pháp pháp nhân, bao gồm con dấu với được mở thông tin tài khoản riêng theo hình thức của pháp luật; Sở chiến lược và Đầu tư tỉnh Bìnhv Thuận chịu sự chỉ đạo, thống trị về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh Bình Thuận, đồng thời, chịu đựng sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cục Kế hoạch cùng Đầu tư.

Xem thêm: Chữ Lộc Là Gì ? Chữ Lộc Có Ý Nghĩa Gì

Sở chiến lược và Đầu bốn tỉnh Bình Thuận có chức năng tham mưu giúp ubnd tỉnh Bình Thuận tiến hành cai quản nhà nước về planer và đầu tư, bao hàm các lĩnh vực:

Tham mưu tổng vừa lòng về quy hoạch, planer phát triển kinh tế – thôn hội; tổ chức thực hiện và khuyến nghị về cơ chế chính sách cai quản kinh tế – làng hội trên địa bàn thành phố; đầu tư chi tiêu trong nước, đầu tư chi tiêu nước bên cạnh ở địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp với thống nhất làm chủ nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã, kinh tế tư nhân; quản lý nguồn cung cấp phát triển ưng thuận (ODA); làm chủ đấu thầu; những dịch vụ công nằm trong phạm vi làm chủ của Sở cùng thực hiện một vài nhiệm vụ, quyền lợi theo sự uỷ quyền của ubnd tỉnh Bình Thuận với theo chế độ của pháp luật.

Xem thêm: Bán Trung Tâm Thương Mại Viva Square, Trung Tâm Thương Mại Viva Square


Nhiệm vụ và quyền lợi của Sở kế hoạch và Đầu bốn tỉnh Bình Thuận

Trình ủy ban nhân dân thành phố:

 Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, chiến lược dài hạn, 05 năm với hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải tân hành chủ yếu trong lĩnh vực kế hoạch và chi tiêu theo quy định của phòng nước, của thành phố và phân cấp của bộ Kế hoạch và Đầu tư;Dự thảo ra quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về các nghành nghề kế hoạch và chi tiêu cho những sở, Ban, ngành, ubnd quận, huyện, thành phố trực thuộc; đồng thời, phía dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai các quy định sau thời điểm được cấp tất cả thẩm quyền quyết định;Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ ràng điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh so với Trưởng, Phó những đơn vị trực thuộc Sở; thâm nhập góp ý dự thảo luật tiêu chuẩn chỉnh chức danh lãnh đạo phụ trách nghành nghề kế hoạch và đầu tư chi tiêu của phòng Tài bao gồm – chiến lược thuộc ubnd cấp huyện;

Trình quản trị UBND thành phố:

 Dự thảo đưa ra quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở planer và Đầu tứ tỉnh Bình Thuận theo phương pháp của pháp luật;Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền phát hành của chủ tịch UBND thành phố trong nghành nghề kế hoạch cùng đầu tư;

Tổ chức, hướng dẫn, khám nghiệm và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bạn dạng quy phi pháp luật về kế hoạch vè đầu tư ở địa phương, trong số đó có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển tài chính – xã hội trên địa phận thành phố, những sự việc có tương quan đến việc xây dựng, thực hiện quy hoạch, chiến lược và sử dụng các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế tài chính – thôn hội của thủ đô;

*
Thông Tin Địa Chỉ Sở chiến lược Và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận

Về quy hoạch với kế hoạch;

 Chủ trì nghiên cứu, tổng hòa hợp quy hoạch toàn diện phát triển tài chính – thôn hội trên địa bàn thành phố, tổng hợp kế hoạch dài hạn, planer 5 năm và hàng năm, sắp xếp kế hoạch vốn chi tiêu thuộc ngân sách chi tiêu địa phương, trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khoản thời gian đã được phê duyệt;Phối phù hợp với Sở Tài bao gồm xây dựng dự toán và phân bổ giá cả cho các đơn vị; trình ủy ban nhân dân thành phố bằng vận các mối cung cấp vốn đầu tư chi tiêu phát triển; các phẳng phiu chủ yếu đuối về kinh tế – xóm hội của tp như tái chính, ngân sách, vốn chi tiêu xây dựng cơ bản, những nguồn vốn viện trợ cùng hợp tác đầu tư nước ngoài;Tổng hợp kiến nghị của Sở, Ban, ngành và lập báo cáo trình ủy ban nhân dân thành phố về danh mục các ngành, lĩnh vực, thành phầm chủ yếu ớt trên địa bàn thành phố đề nghị lập quy hoạch, trình ủy ban nhân dân thành phố coi xét, quyết định;Trình ubnd thành phố quyết định danh sách hội đồng thẩm định đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế tài chính – xã hội trên địa phận thành phố, Hội đồng thẩm định so với quy hoạch tông thể vạc triển kinh tế – thôn hội cấp cho huyện với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch cải cách và phát triển sản phẩm công ty yếu, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định; gia nhập góp ý kiến so với quy hoạch toàn diện và tổng thể phát triển kinh tế tài chính – làng hội cấp huyện cùng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, thành phầm chủ yếu hèn trên địa bàn thành phố; Tổng thích hợp tình hình triển khai quy hoạch thường niên từ những Sở, ngành ubnd cấp huyện, report Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố;

Tổng hợp và report UBND thành phố tình hình tiến hành kế hoạch hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm; đồng thời, lời khuyên phương án điều chỉnh, ngã sung, bằng phẳng kế hoạch phát triển kinh tế – xóm hội trên địa phận thành phố khi cần thiết;

Hướng dẫn những Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện phát hành quy hoạch, kế hoạch, những chương trình mục tiêu, những dự án trọng điểm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch toàn diện phát triển kinh tế tài chính – xã hội trên địa phận thành phố với kiểm tra vấn đề thực hiện sau thời điểm được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt;

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành quản lý một số nghành nghề dịch vụ thực hiện chiến lược được ủy ban nhân dân thành phố giao;

Về đầu tư chi tiêu trong nước cùng nước ngoài:

Trình và phụ trách trước ubnd thành phố danh mục những dự án đầu tư chi tiêu trong nước, những dự án thú vị vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài, những chương trình vừa lòng tác đầu tư cho từng kỳ planer và điều chỉnh trong ngôi trường hợp nên thiết; Chủ trì, phối phù hợp với Sở Tài chính khuyến cáo nguồn vốn chi tiêu phát triển, vốn chương trình mục tiêu; bố trí cơ cấu vốn đầu tư chi tiêu theo ngành, lĩnh vực, phân bố và tổng hợp hạng mục dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách chi tiêu nhà nước do tp quản lý;Phối hợp với các cơ quan bao gồm liên quan xác định nguồn vốn với phương án phân chia vốn sự nghiệp đầu tư. Xây dựng kế hoạch cung ứng tín dụng đơn vị nước, vốn góp cp và liên doanh ở trong nhà nước; Chủ trì, phối phù hợp với Sở Tài bao gồm và các Sở, Ban, ngành có liên quan giúp ubnd thành phố giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư chi tiêu của những dự án sản xuất cơ bản, các chương trình mục tiêu, những chương trình dự án công trình khác do tp quản lý; Thẩm định những dự án đầu tư từ nguồn vốn chi tiêu thuộc thẩm quyền ra quyết định của ủy ban nhân dân thành phố và các dự án trực thuộc phạm vi được ủy quyền mang đến Sở chiến lược và Đầu bốn thực hiện; Chủ trì, tổ chức thẩm tra các dự án đầu tư vốn trong nước cùng nước ngoài, trình ủy ban nhân dân thành phố thuận tình chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư chi tiêu và cấp giấy chứng nhận chi tiêu theo quy định;Làm làm mối giúp ubnd Thành phố cai quản hoạt động đầu tư chi tiêu trong nước và đầu tư chi tiêu trực tiếp của nước ngoài trên địa phận thành phố theo công cụ của phát luật. Thâm nhập ý kiến đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài;Xây dựng chương trình, đề án xúc tiến đầu tư, trình ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời tổ chức triển khai các chuyển động xúc tiến chi tiêu kêu gọi những nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn, hướng dẫn thủ tục chi tiêu trên địa bàn sau thời điểm chương trình, đề án được phê duyệt;

Về quản lý nguồn cung ứng phát triển phê chuẩn (ODA) cùng viện trợ phi thiết yếu phủ nước ngoài (NGO):

Là phòng ban đầu mối vận động, thu hút, điều phối, cai quản nguồn ODA và NGO của thức giấc Bình Thuận phía dẫn những cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các phép tắc hiện hành của nhà nước và thành phố về việc áp dụng nguồn ODA và NGO;Là cơ quan đầu côn trùng điều phối, cai quản các chương trình, dự án công trình sử dụng vốn túi tiền của tỉnh Bình Thuận hỗ trợ cho các tỉnh, tp thuộc những quốc gia, vùng phạm vi hoạt động nước ngoài;Chủ trì theo dõi và đánh giá các chương trình dự án ODA và NGO; là đầu mối cách xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND thành phố ra quyết định về những vấn đề có liên quan tới việc tiến hành các chương trình, dự án ODA cùng NGO có liên quan đến các cơ quan, 1-1 vị; chu trình tổng hợp report về việc thực hiện ODA cùng NGO theo luật pháp hiện hành ở trong phòng nước với thành phố;

Về cai quản đấu thầu và đo lường đầu tư:

Chủ trì đánh giá và thẩm định trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chiến lược đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu những dự án trực thuộc thẩm quyền ra quyết định của ủy ban nhân dân thành phố; phê duyệt chiến lược đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tác dụng đấu thầu những dự án trực thuộc phạm vi được ủy quyền;

Chịu trọng trách thường xuyên thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo thực hiện những nhiệm vụ về giám sát, tấn công giá đầu tư và giám sát đầu tư chi tiêu của cộng đồng trên địa bàn thành phố;Hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát chi tiêu của cộng đồng đối với các cấp, các đơn vị trực thuộc, những dự án được UNBD tp phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp cho dưới;

Về phối hợp quản lý các khu vực công nghiệp, quần thể chế xuất:

Phối phù hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thẩm định, trình ubnd thành phố quy hoạch toàn diện các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa phận để ủy ban nhân dân thành phố trình chính phủ, thủ tướng bao gồm phủ;Phối phù hợp với Sở công thương trình ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch phát triển và cơ chế cai quản đối với những cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố;

Về doanh nghiệp, đăng ký sale và kinh tế tài chính hợp tác xã:

 Phối phù hợp với các Sở, Ban, ngành của tp xây dựng chương trình, planer sắp xếp, thay đổi phát triển doanh nghiệp nhà nước theo phân cung cấp của ủy ban nhân dân thành phố; sản xuất cơ chế cai quản và cơ chế hỗ trợ đối với việc bố trí doanh nghiệp công ty nước và cách tân và phát triển các doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa thuộc những thành phàn kinh tế trên địa bàn thành phố; tổng phù hợp tình hình trở nên tân tiến doanh nghiệp thuộc những thành phần tài chính trên địa bàn thành phố;Tổ chức thự hiện công tác đk kinh doanh so với các đối tượng người sử dụng trên địa bàn thành phố theo quy định trong phòng nước; phía dẫn nhiệm vụ đăng ký marketing cho cơ quan chuyên môn quản lý về chiến lược và đầu tư cấp huyện; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp thực trạng và xử lý những vi phạm sau đk kinh doanh so với các công ty lớn trên địa phận theo thẩm quyền; thu thập, lưu trữ và làm chủ thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định ở trong phòng nước với thành phố; Chủ trì, phối phù hợp với các Sở, Ban, ngành đề xuất mô hình quản lí lý, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tài chính hợp tác xã, tài chính hộ mái ấm gia đình trên địa bàn thành phố; tổng hợp báo cáo UBND thành phố và bộ Kế hoạch và Đầu tư thực trạng phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn;

Chỉ đạo, lý giải về siêng môn, nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, tp trực thuộc tiến hành nhiệm vụ làm chủ nhà nước về gạnh hoạch và chi tiêu trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện;

Thực hiện phù hợp tác quốc tế về những lĩnh vực quản lý của Sở theo phương pháp của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của ubnd thành phố;

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tân tiến khoa học kỹ thuật; xây dựng khối hệ thống thông tin, lưu trữ giao hàng công tác cai quản nhà nước và trình độ chuyên môn nghiệp vụ được giao;

Hướng dẫn, đánh giá việc tiến hành cơ chế từ bỏ chủ, tự chịu trách nhiệm cùa đơn vụ sự nghiệp công lập ở trong Sở kế hoạch và Đầu tứ tỉnh Bình Thuận theo nguyên tắc của pháp luật;

Thanh tra, chất vấn và cách xử trí theo thẩm quyền các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, điều khoản về nghành nghề kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi cai quản nhà nước của Sở; xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, kháng tham nhũng; thực hành thực tế tiết kiệm, chống tiêu tốn lãng phí trong nghành nghề kế hoạch và đầu tư theo quy định;

Tổ chức triển khai các dịch vụ công trong nghành nghề dịch vụ kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo biện pháp của pháp luật; tiến hành chương trình cách tân hành chính đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở theo mục tiêu và nội dung cách tân hành chính của trung ương và thành phố;

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Văn phòng, những phòng nghiệp vụ và những đơn vị sự nghiệp trực trực thuộc Sở; thống trị tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện cơ chế tiền lương và chính sách, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức ở trong phạm vi thống trị của Sở và cải tiến và phát triển nguồn nhân lực ngành planer và đầu tư thành phố;

Quản lý tài chính, gia tài được giao cùng thực hiện giá thành được phân bổ theo luật pháp của quy định và phân cấp cho của ubnd thành phố;

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và chợt xuất về tình hình tiến hành nhiệm vụ được giao theo cách thức của ủy ban nhân dân thành phố và cỗ Kế hoạch với Đầu tư;

Thực hiện những nhiệm vụ không giống khi được ủy ban nhân dân thành phố giao.