Quận kiến an

  -  
Đồng chí Phạm Thị Phượng - Ủy viên Ban hay vụ Quận ủy, trưởng phòng ban Tổ chức Quận ủy dự sinh hoạt chi bộ Trung tâm văn hóa truyền thống – tin tức và thể dục quận

Sáng ngày 7/4, bạn hữu Phạm Thị Phượng - Ủy viên Ban hay vụ Quận ủy, trưởng ban Tổ chức Quận ủy dự sinh hoạt chi bộ Trung tâm văn hóa truyền thống - tin tức và thể thao quận. Thuộc dự có bạn bè Đoàn Thị Vân Anh - Ủy viên Quận ủy, chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị 10-CT/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Quận ủy.


*

*
*
*
*
*

*
*
*
*