Phụ Cấp Thu Hút Theo Nghị Định 116

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – thoải mái – hạnh phúc --------------

Số: 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 mon 12 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜIHƯỞNG LƯƠNG trong LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN khiếp TẾ - XÃHỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Chính phủngày 25 mon 12 năm 2001;Xét ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

1.Nghị định này vẻ ngoài về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một vài trợcấp và giao dịch thanh toán tiền tàu xe so với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởnglương trong lực lượng khí giới (quân team nhân dân với công an nhân dân) công tácở vùng bao gồm điều kiện kinh tế - thôn hội đặc biệt quan trọng khó khăn.

Bạn đang xem: Phụ cấp thu hút theo nghị định 116

2.Vùng có điều kiện tài chính - làng mạc hội quan trọng khó khăn phương pháp tại khoản 1 Điềunày, bao gồm:

a) Huyện đảo TrườngSa, Hoàng Sa, DK1;

b)Các xã đặc trưng khó khăn vùng đồng bào dân tộc bản địa và miền núi, các xã đặc trưng khókhăn vùng bến bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủ;

c)Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) quánh biệtkhó khăn theo ra quyết định của cơ quan tất cả thẩm quyền.

Điều2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức,viên chức và bạn hưởng lương trong lực lượng vũ trang qui định tại khoản 1 Điều1 Nghị định này công tác làm việc ở vùng tất cả điều kiện tài chính - làng hội đặc trưng khókhăn, bao gồm:

1.Cán bộ, công chức, viên chức với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kểcả người tập sự, thử việc trong những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng sự nghiệp của Đảng,Nhà nước, tổ chức chính trị - làng hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2.Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan trình độ kỹ thuật và fan hưởnglương từ ngân sách nhà nước, kể toàn bộ cơ thể làm vấn đề theo chế độ hợp đồng lao độngtrong quân nhóm nhân dân với công an nhân dân;

3. Những đối tượngquy định trên khoản 1 với khoản 2 Điều này công tác ở những xã ko thuộc diện đặcbiệt trở ngại thuộc các huyện nghèo theo quyết nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27tháng 12 năm 2008 của chính phủ nước nhà được áp dụng cơ chế quy định tại Nghị địnhnày.

Đối tượng quy địnhtại khoản 1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều này bao hàm người đang công tác và người đếncông tác sinh hoạt vùng tất cả điều kiện kinh tế - buôn bản hội đặc trưng khó khăn sau ngày Nghị địnhnày có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Điều3. Bề ngoài áp dụng

Cán bộ, công chức,viên chức và fan hưởng lương trong lực lượng khí giới thuộc đối tượng người dùng áp dụngcủa cơ chế quy định tại Nghị định này, mặt khác thuộc đối tượng áp dụng củachính sách thuộc loại vẻ ngoài tại văn phiên bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ đượchưởng một mức tối đa của chính sách đó.

Điều4. Phụ cung cấp thu hút

1. Đối tượng quyđịnh tại Điều 2 Nghị định này thừa hưởng phụ cung cấp thu hút bằng 70% tiền lươngtháng hiện tại hưởng, gồm những: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp cho hàm và phụ cấpchức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên quá khung, giả dụ có.

2.Thời gian hưởng trọn phụ cung cấp thu hút là thời gian thực tế thao tác làm việc ở vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn và không thực sự 5 năm. Thời điểm tính tận hưởng phụcấp nóng bỏng được luật pháp như sau:

a) Nếu đã côngtác sống vùng tất cả điều kiện kinh tế - xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn thì được xem hưởngphụ cấp thu hút tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực thi hành;

b) Nếu mang lại côngtác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thực hành thì được xem hưởng phụ cấp cho thuhút tính từ lúc ngày có đưa ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều5. Phụ cấp cho công tác nhiều năm ở vùng bao gồm điều kiện kinh tế - làng hội đặc trưng khókhăn

Đối tượng quy địnhtại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thựctế làm việc ở vùng tất cả điều kiện kinh tế - thôn hội đặc trưng khó khăn, nếu bao gồm thờigian cách trở thì được cộng dồn như sau:

1. Nút 0,5 so vớimức lương tối thiểu bình thường áp dụng đối với người có thời hạn thực tế thao tác làm việc ởvùng tất cả điều kiện tài chính - xóm hội đặc biệt khó khăn từ đầy đủ 5 năm mang lại dưới 10năm;

2. Mức 0,7 so vớimức lương tối thiểu phổ biến áp dụng so với người có thời hạn thực tế thao tác làm việc ởvùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội quan trọng đặc biệt khó khăn từ đầy đủ 10 năm mang đến dưới 15năm;

3. Nút 1,0 so vớimức lương về tối thiểu thông thường áp dụng đối với người có thời gian thực tế thao tác làm việc ởvùng có điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội đặc trưng khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Điều6. Trợ cấp cho lần đầu với trợ cung cấp chuyển vùng

Đối tượng quy địnhtại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội đặcbiệt khó khăn từ 3 năm trở lên so với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam đượchưởng trợ cung cấp như sau:

1. Trợ cấp cho lần đầubằng 10 mon lương về tối thiểu chung;

2. Trường vừa lòng cógia đình gửi đi theo thì bên cạnh trợ cấp cho lần đầu, còn được trợ cấp cho tiền tàuxe, cước tư trang cho các thành viên trong mái ấm gia đình cùng đi cùng hưởng trợ cấpchuyển vùng bởi 12 mon lương về tối thiểu phổ biến cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiệnmột lần nấc trợ cấp lý lẽ tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này vào cả thời giancông tác làm việc vùng gồm điều kiện tài chính - buôn bản hội đặc biệt quan trọng khó khăn.

Điều7. Trợ cấp tiền cài và chuyển động nước ngọt cùng sạch

1. Đối tượng quyđịnh tại Điều 2 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện tài chính - xã hội đặcbiệt trở ngại thiếu nước ngọt và sạch theo mùa được trợ cung cấp tiền download và vậnchuyển nước ngọt với sạch để ship hàng nhu ước sinh hoạt hàng ngày sau khi đang trừphần túi tiền nước ngọt sinh hoạt được tính trong tiền lương.

2. Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng thiếu nước ngọt cùng sạch trìnhHội đồng nhân dân cùng cấp cho quyết định thời hạn hưởng với mức trợ cấp cho tiền muavà vận tải nước ngọt và sạch cho tương xứng với tình hình rõ ràng của đông đảo nơithiếu nước ngọt cùng sạch trên địa phương.

Xem thêm: Cách Thuyết Phục Khách Hàng Mua Đất Hiệu Quả Nhất? 06 Cách Thuyết Phục Khách Hàng Mua Đất Hiệu Quả

Điều8. Trợ cấp một lần khi đưa công tác thoát ra khỏi vùng bao gồm điều kiện kinh tế - làng mạc hộiđặc biệt khó khăn hoặc nghỉ ngơi hưu

1. Đối tượng quyđịnh trên Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ởvùng có điều kiện kinh tế - xóm hội quan trọng khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khichuyển công tác ra khỏi vùng tất cả điều kiện kinh tế - làng mạc hội quan trọng khó khăn hoặcnghỉ hưu thì thừa kế trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế thao tác làm việc ởvùng có điều kiện tài chính - xóm hội đặc biệt quan trọng khó khăn.

2. Mức trợ cấp mộtlần được chính sách như sau: mỗi năm công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hộiđặc biệt khó khăn được trợ cung cấp bằng một nửa (một phần hai) tiền lương tháng hiện nay hưởng,bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo,phụ cung cấp thâm niên thừa khung, nếu tất cả tại thời điểm chuyển công tác thoát ra khỏi vùngcó điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội quan trọng đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ ngơi hưu.

3. Thời hạn thựctế thao tác ở vùng bao gồm điều kiện kinh tế - thôn hội đặc trưng khó khăn, trường hợp cótháng lẻ thì được xem như sau:

a) bên dưới 03 (ba)tháng thì không tính;

b) Từ đầy đủ 03 (ba)tháng cho đủ 06 (sáu) tháng thì được xem bằng một nửa (một phần hai) năm công tác;

c) Từ bên trên 06(sáu) tháng mang lại 12 (mười hai) tháng thì được xem bằng 01 (một) năm công tác.

Điều9. Thanh toán giao dịch tiền tàu xe

Trong thời gianlàm vấn đề ở vùng gồm điều kiện tài chính - xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn, đối tượng người dùng quyđịnh tại Điều 2 Nghị định này nghỉ sản phẩm năm, nghỉ ngơi ngày lễ, tết, nghỉ câu hỏi riêngđược hưởng trọn lương theo phương tiện của điều khoản về lao hễ được giao dịch tiềntàu xe pháo đi và trở lại viếng thăm gia đình.

Điều10. Trợ cấp cho tham quan, học tập tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Đối tượng quy địnhtại Điều 2 Nghị định này thừa kế trợ cung cấp tham quan, học tập, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ như sau:

1. Trường thích hợp đượccơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng có thẩm quyền cử đến lớp bồi chăm sóc về chăm môn, nghiệpvụ, ngoại ngữ, tham quan, học hành trao đổi kinh nghiệm tay nghề thì được cung cấp tiền muatài liệu tiếp thu kiến thức và cung ứng 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ bỏ nơi làm việc đếnnơi học tập;

2. Ngôi trường hợpcông tác trên vùng dân tộc bản địa ít người tự học tập tiếng dân tộc để giao hàng nhiệm vụ đượcgiao thì được cung ứng tiền mua tài liệu cùng tiền bồi dưỡng cho vấn đề tự học tập tiếngdân tộc ít fan bằng số tiền hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chínhquy.

Điều11. Nguồn kinh phí đầu tư và trọng trách chi trả

1. Nguồn kinhphí:

a) Đối cùng với cán bộ,công chức trong những cơ quan, tổ chức triển khai của Đảng, nhà nước, tổ chức triển khai chính trị - xãhội và fan hưởng lương trong lực lượng vũ khí thì nguồn kinh phí đầu tư thực hiệnchính sách nguyên lý tại Nghị định này được bảo đảm từ giá cả nhà nước theoquy định của Luật giá thành nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

b) Đối với côngchức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, công ty nước, tổ chức triển khai chính trị- buôn bản hội thì kinh phí đầu tư thực hiện cơ chế quy định trên Nghị định này được bảođảm từ chi tiêu nhà nước với từ thu nhập hợp pháp của đơn vị chức năng sự nghiệp.

2. Trách nhiệmchi trả:

a) Đối với phụ cấpthu hút, phụ cung cấp công tác lâu năm ở vùng bao gồm điều kiện kinh tế - thôn hội đặc biệtkhó khăn, trợ cấp tiền thiết lập và đi lại nước ngọt với sạch, chi phí tàu xe cùng trợcấp tham quan, học tập tập, bồi dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ thì đối tượng được hưởngthuộc danh sách trả lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng nào do cơ quan, tổ chức,đơn vị đó chi trả;

b) Đối với trợ cấplần đầu cùng trợ cung cấp chuyển vùng thì cơ quan, tổ chức, đối chọi vị mừng đón đối tượngchi trả. Trường hòa hợp biệt phái thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái đưa ra trả;

c) Đối cùng với trợ cấpmột lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng tất cả điều kiện tài chính - buôn bản hội quánh biệtkhó khăn hoặc về hưu thì cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ trước khi đối tượngchuyển công tác hoặc nghỉ ngơi hưu chi trả.

Điều12. Điều khoản thi hành

1. Nghị định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 mon 3 năm 2011.

2. Cỗ Nội vụ chủtrì, phối phù hợp với Bộ Tài chính phụ trách hướng dẫn thực hiện Nghị địnhnày.

Xem thêm: Nhà Hàng Bến Xưa, Thành Phố Hồ Chí Minh, Khu Du Lịch Bến Xưa

3. Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc bao gồm phủ, quản trị Ủyban quần chúng tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương phụ trách thi hànhNghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực trực thuộc TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban giám sát và đo lường tài bao gồm Quốc gia; - Ngân hàng chính sách Xã hội; - Ngân hàng trở nên tân tiến Việt Nam; - UBTW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

tăng like fanpage