Ngày Tốt Tháng Giêng Năm 2016

  -  

Để góp quý khách tiện lợi trong việc xem ngày tốttháng một năm 2016 cũng tương tự thuận luôn thể trong việc so sánh những ngày trong tháng 1/2016 cùng với nhau. Chúng tôi đã Tổng đúng theo tất cả ngày đẹp vào tháng 12016 cũng giống như đưa ra những ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Đã bao gồm ⏩ tử vi phong thủy 12 bé giáp năm 2023 kèm luận giải từ chuyên gia

Trong trường hợp quý các bạn không yêu cầu xem ngày giỏi tháng 1 năm 2016 hay coi ngày đẹp nhất tháng 1 năm năm 2016 bởi bởi vì đã có dự định tiến hành quá trình vào một ngày rõ ràng trong tháng 1, quý bạn vui vẻ tìm đến ngày tương xứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc chọn hình thức Xem ngày tốt xấu để xem một ngày chũm thể.
Bạn đang xem: Ngày tốt tháng giêng năm 2016

Xem ngày xuất sắc tháng 2 năm 2016


Xem ngày tốt tháng 3 năm 2016


TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 1 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày gần cạnh Thân, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng Mậu Tý, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày gần kề Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12
Xem thêm: Mộ Đức Quảng Ngãi - Siêu Thị Điện Máy Xanh Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Thìn, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Tốt
Xem thêm: Toàn Văn Kết Luận Thanh Tra Thủ Thiêm : Gấp Rút Thu Hồi Hàng Chục Ngàn Tỉ Đồng

Ngày Nhâm Tý, mon Kỷ Sửu, năm Ất Mùi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đây là Tổng thích hợp ngày tốt tháng 1 năm 2016 mà công ty chúng tôi muốn gửi đến những bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Cầm cố nên, khi thâu tóm được ngày xuất sắc xấu vào tháng 1/2016 thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng đắn nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày giỏi theo từng mục đích công việc

♦ coi ngày xuất sắc xuất hành năm 2022

♦ xem ngày giỏi cắt tóc năm 2022

♦ xem ngày xuất sắc cưới hỏi năm 2022

♦ xem ngày chuyển bàn thờ tổ tiên năm 2022

♦ coi ngày sở hữu xe máy, xe hơi năm 2022

♦ coi ngày bắt chó

♦ xem ngày gửi nhà năm 2022

♦ coi ngày tốt treo biển hiệu

♦ coi ngày xuất sắc khai trương mở siêu thị năm 2022

♦ coi ngày tốt mua điện thoại thông minh

tăng like fanpage