Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất

  -  
*

...các loại rủi ro pháp luật, nỗ lực cơ hội làm nhiều...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất


*
Sơ thứ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁPhường. LUẬT
*

*
Mẫu hợp đồng

HỢPhường ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày …………. mon …………. năm …………….., Tại ………………….…………………………

Chúng tôi tất cả có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..…….

CMND số: ………………………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………………………… Năm sinh:…………...…………………………….

CMND số: ………………………….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hai mặt đồng ý tiến hành câu hỏi đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

Xem thêm: Cách Xem Hướng Nhà Chung Cư Theo Phong Thủy, Chọn Hướng Nhà Chung Cư Theo Tuổi Đem Lại Tài Lộc

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: ................., Tính từ lúc ngày ….. tháng …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục tiêu đặt cọc, ngôn từ thỏa thuận hợp tác (cam kết) của các bên về Việc đảm bảo giao ước hoặc triển khai hợp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A tất cả các nhiệm vụ sau đây:

a) Giao gia tài đặt cọc đến Bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đang thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc ko đạt được) thì Bên A bị mất gia tài đặt cọc;

c) Các thỏa thuận không giống ...

4.2. Bên A bao gồm những quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả lúc tiến hành nghĩa vụ trả chi phí mang lại Bên B trong trường hòa hợp 2 Bên giao kết hoặc triển khai nhiệm vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại cùng cài tài sản đặt cọc với một số tiền tương tự quý giá gia sản đặt cọc (trừ trường phù hợp gồm thỏa thuận khác) vào ngôi trường thích hợp Bên B không đồng ý bài toán giao ước hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);

c) Các thỏa thuận hợp tác khác ...

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B bao gồm những nhiệm vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc mang đến Bên A hoặc trừ nhằm triển khai nhiệm vụ trả chi phí trong trường đúng theo 2 Bên giao ước hoặc thực hiện nhiệm vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại tài sản đặt cọc và một lượng tiền tương tự quý giá gia sản đặt cọc mang đến Bên A (trừ ngôi trường hòa hợp bao gồm thỏa thuận khác) vào trường đúng theo Bên B từ chối câu hỏi giao ước hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);

c) Các thỏa thuận hợp tác khác ...

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Sở hữu gia sản đặt cọc ví như Bên A phủ nhận giao kết hoặc triển khai nhiệm vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc không đạt được).

b) Các thỏa thuận hợp tác không giống ...

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình tiến hành Hợp đồng nhưng mà tạo ra tnhãi con chấp, các bên cùng mọi người trong nhà Bàn bạc giải quyết trên chế độ tôn kính quyền lợi của nhau; trong ngôi trường hòa hợp không giải quyết được, thì một trong 2 bên tất cả quyền khởi kiện nhằm thử khám phá TAND bao gồm thđộ ẩm quyền xử lý theo lý lẽ của lao lý.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và mặt B chịu đựng trách nhiệm trước điều khoản về những lời cam kết sau đây:

7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn từ bỏ nguyện, không biến thành lừa dối hoặc xay buộc;

7.2. Thực hiện đúng với đầy đủ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác đang ghi vào Hợp đồng này;

7.3. Các khẳng định khác...

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai mặt hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và tác dụng hòa hợp pháp của chính mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên sẽ trường đoản cú phát âm lại hợp đồng này, đã đọc cùng đồng ý tất cả các quy định vẫn ghi vào hòa hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực kể từ ngày …… mon ……. năm …… đến ngày …… mon ….. năm …….

Xem thêm: Người Mệnh Thủy Nên Trồng Cây Gì, Mệnh Thủy Hợp Cây Gì

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bạn dạng, từng mặt giữ một phiên bản và có mức giá trị giống hệt.

BÊN A BÊN B

(Ký, lăn tay và ghi rõ họ tên) (Ký, điểm chỉ cùng ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

(1) Mô tả cụ thể về gia sản đặt cọc (khoản chi phí hoặc kyên ổn khí quý, đá quý hoặc vật dụng có giá trị khác).Riêng so với các gia tài là BDS thì rất cần phải theo đúng những cách thức của lao lý về đặt cọc.