Mẫu hồ sơ đề xuất dự án bt

  -  
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CÔNG‎ > ‎TT 09/2018/TT-BKHĐT lý giải NĐ 63/2018/NĐ-CP về bề ngoài đầu tư đối tác doanh nghiệp công tư - PPP‎ > ‎
PHỤ LỤC V.B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG DỰ ÁN BT

Căn cứ tính chất, quy mô, nghành của dự án, hòa hợp đồng dự án BT bao hàm các câu chữ sau:

I. CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Liệt kê những văn phiên bản pháp lý làm căn cứ ký kết hợp đồng dự án, bao gồm:

- các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn tương quan đến việc triển khai dự án theo hiệ tượng PPP;

- các Luật, Nghị định với Thông tứ hướng dẫn tương quan đến ngành, lĩnh vực đầu tư chi tiêu của dự án;

- những nghị quyết hoặc đưa ra quyết định phê coi sóc quy hoạch có tương quan theo lao lý của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của quốc gia, địa phương liên quan đến dự án;

- các quyết định, văn bản của cấp gồm thẩm quyền trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư chi tiêu dự án;

- các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Bạn đang xem: Mẫu hồ sơ đề xuất dự án bt

II. CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Kê khai thông tin của những Bên ký kết hợp đồng dự án, bao gồm:

a) cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền (Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền ký kết kết và tiến hành hợp đồng dự án công trình nhóm B và nhóm C theo giải pháp tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP).

- Tên cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền;

- Địa chỉ;

- Số điện thoại và số fax;

- tên và dịch vụ của tín đồ đại diện;

- Văn bản ủy quyền cam kết kết và tiến hành hợp đồng dự án (nếu có).

b) đơn vị đầu tư

- Tên doanh nghiệp (tên giờ Việt, tiếng Anh cùng tên viết tắt, trường hợp có);

- Địa chỉ;

- Số điện thoại thông minh và số fax;

- tin tức về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đăng ký chi tiêu (số, ngày cấp, vị trí cấp, đơn vị cấp) (đối với trường đúng theo Nhà chi tiêu là doanh nghiệp việt nam hoặc doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư nước ngoại trừ đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam);

- thương hiệu và chức vụ của người đại diện theo pháp luật

(Trường hợp một bên ký kết là Nhà chi tiêu nước ngoài, ghi tên, quốc tịch, giấy tờ xác thực của nhà đầu tư; số giấy phép thành lập, số giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh hoặc sách vở có cực hiếm tương đương, trường hợp có; địa chỉ, năng lượng điện thoại, fax, họ với tên, công tác của người thay mặt được ủy quyền).

c) Doanh nghiệp dự án công trình (áp dụng vào trường hợp nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án công trình hợp thành một mặt để ký kết hợp đồng dự án với cơ sở nhà nước có thẩm quyền)

- Tên công ty lớn (tên tiếng Việt, giờ Anh và tên viết tắt, nếu có);

- Địa chỉ;

- Số điện thoại cảm ứng thông minh và số fax;

- tin tức về Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp (Số, ngày cấp, nơi cấp, đơn vị chức năng cấp);

- thương hiệu và công tác của người đại diện thay mặt theo pháp luật.

III. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

1. Mục tiêu của phù hợp đồng dự án

Thỏa thuận giữa ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về quyền và nhiệm vụ của mỗi phía bên trong việc tiến hành các luật tại phù hợp đồng dự án, biện pháp của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và những văn phiên bản pháp hiện tượng khác bao gồm liên quan.

2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Nêu khái niệm và những từ viết tắt (nếu có) về những khái niệm được sử dụng trong hòa hợp đồng dự án tương xứng với qui định của lao lý hiện hành với bối cảnh rõ ràng của vừa lòng đồng dự án.

3. Hồ sơ phù hợp đồng dự án

Liệt kê các tài liệu thuộc hồ sơ vừa lòng đồng với thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu thuộc hồ nước sơ đúng theo đồng, bao gồm:

1. Văn phiên bản hợp đồng;

2. Phụ lục hòa hợp đồng (nếu có);

3. Biên phiên bản đàm phán đúng theo đồng;

4. đưa ra quyết định phê duyệt tác dụng lựa lựa chọn nhà đầu tư;

5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hòa hợp đồng theo hướng dẫn trên Phụ lục này, tất cả thể bao hàm điều khiếu nại chung, điều kiện ví dụ của thích hợp đồng;

6. Làm hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ lời khuyên và những tài liệu nắm rõ hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ lời khuyên của nhà đầu tư được lựa chọn;

7. Hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu;

8. Kiến thiết kỹ thuật và dự toán công trình;

9. Những tài liệu có liên quan.

4. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ áp dụng cho vừa lòng đồng là giờ đồng hồ Việt. Trường hòa hợp hợp đồng tất cả sự tham gia của phía nước ngoài: ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do những bên thỏa thuận. Khi vừa lòng đồng được ký kết kết bằng hai ngôn ngữ thì những bên phải thỏa thuận về ngữ điệu sử dụng trong quá trình giao dịch đúng theo đồng với thứ trường đoản cú ưu tiên sử dụng ngữ điệu để giải quyết tranh chấp hòa hợp đồng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án

Nêu mục tiêu, đồ sộ dự án bao gồm công suất thiết kế, những hợp phần dự án, hạng mục xây dựng, trang thiết bị với các hoạt động của dự án.

6. Địa điểm thực hiện dự án và ăn diện tích áp dụng đất

Nêu vị trí thực hiện nay dự án, diện tích s đất dự kiến thực hiện của công trình dự án công trình và những công trình tương quan (nếu có).

7. Yêu ước kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình dự án

Nêu các nội dung:

1. Phương án kỹ thuật, công nghệ của dự án; tiêu chuẩn, chỉ số tiến công giá quality thực hiện dự án về phương diện kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu yêu mong về unique công trình dự án (được trình bày chi tiết tại Phụ lục cố nhiên hợp đồng dự án);

2. Trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc thực hiện các yêu ước này.

8. Vốn chi tiêu và tổ chức cơ cấu nguồn vốn

Nêu những thông tin sau:

1. Giá bán trị tổng ngân sách đầu tư.

2. Cơ cấu nguồn ngân sách đầu tư:

a) nguồn chi phí chủ sở hữu;

b) nguồn chi phí do nhà chi tiêu huy động;

c) cực hiếm vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có).

3. Phương án kêu gọi vốn:

a) nguồn vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) theo chính sách tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP:

- tổng thể vốn;

- nội dung hỗ trợ;

- quá trình giải ngân.

b) nguồn ngân sách chủ sở hữu:

- Tổng số vốn;

- quy trình giải ngân.

c) nguồn vốn huy hễ (vốn vay thương mại, vốn tín dụng thanh toán ưu đãi, vốn vay ko kể nước, các nguồn vốn khác):

- tổng mức vốn huy động (theo từng loại vốn);

- thời hạn vay, trả, thời gian ân hạn (theo từng nhiều loại vốn);

- ngân sách huy cồn vốn bao gồm: lãi suất vay vốn vay mượn của từng mối cung cấp vốn, mức lãi vay trung bình và đưa ra phí cần thiết liên quan cho huy động nguồn vốn được pháp luật được cho phép (chi tổn phí bảo lãnh, giá tiền cam kết, bảo đảm tín dụng, môi giới);

- Đồng chi phí vay với tỷ giá thanh toán;

- Điều kiện bảo vệ nguồn vốn huy động;

- quy trình tiến độ giải ngân (theo từng nhiều loại vốn);

- phương pháp trả nợ vốn kêu gọi (theo từng nhiều loại vốn).

9. Doanh nghiệp dự án

1. Nhà chi tiêu quyết định thành lập và hoạt động doanh nghiệp dự án công trình hoặc trực tiếp thực hiện dự án nhưng yêu cầu tổ chức thống trị và hạch toán chủ quyền nguồn vốn đầu tư chi tiêu và các hoạt động của dự án.

2. Ngôi trường hợp ra đời doanh nghiệp dự án, ví như vốn điều lệ của chúng ta dự án thấp rộng mức vốn chủ thiết lập nhà đầu tư cam kết huy động, các Bên thỏa thuận hợp tác lộ trình tăng vốn điều lệ của bạn dự án, cân xứng với giai đoạn triển khai dự án, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và điều khoản về doanh nghiệp.

10. Bồi thường, hỗ tr và tái đnh cưcủa khu đất, quỹ khu đất xây dựng công trình xây dựng BT

Nêu các thông tin sau:

1. Thời điểm, tiến độ bàn giao mặt bởi theo thỏa thuận cụ thể giữa các Bên cân xứng với tiến độ triển khai dự án;

2. Nhiệm vụ của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền trong việc phối phù hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ba trí nguồn vốn, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và dứt các thủ tục bàn giao mặt phẳng để triển khai dự án;

3. Nghĩa vụ của phòng đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc bảo vệ thu xếp nguồn ngân sách để thanh toán giá thành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trong ngôi trường hợp công ty đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình tự nguyện ứng trước);

4. Quyền, nghĩa vụ ở trong phòng đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình trong việc sử dụng, quản lý diện tích đất đã có được giao; quyền, nhiệm vụ của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền trong vấn đề giám sát, soát sổ việc thực hiện tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sử dụng đất của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án;

5. Các điều kiện sử dụng dự án công trình kết cấu hạ tầng, dự án công trình phụ trợ quan trọng cho vấn đề xây dựng, vận hành, quản lý công trình (nếu có);

6. Những quy định về khai quật và xử lý những vật hóa thạch, cổ vật, công trình xây dựng kiến trúc hoặc những hiện đồ dùng khác trong khu vực dự án với quyền và nghĩa vụ ở trong phòng đầu tư/doanh nghiệp dự án so với các hiện thiết bị này;

7. Những quyền, nghĩa vụ khác của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền cùng nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án công trình theo thỏa thuận ví dụ giữa những Bên cân xứng với chế độ của luật pháp về đất đai, xây dựng, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, Thông bốn này và các văn phiên bản pháp luật bao gồm liên quan;

8. Trách nhiệm của mỗi bên phía trong trường phù hợp vi phạm nhiệm vụ đã cam đoan tại Mục này.

11. Thời gian và tiến đ thực hiện dự án

1. Nêu thời gian và tiến độ xong công trình dự án, bao gồm:

a) thời hạn thực hiện công tác chuẩn bị xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có);

b) Thời điểm khai công và tiến độ tiến hành từng hạng mục;

c) Thời điểm hoàn thành công trình (kèm theo phụ lục quy định ví dụ tiến độ và thời gian thực hiện nay từng khuôn khổ và mẫu báo cáo của công ty đầu tư/doanh nghiệp dự án về quy trình tiến độ xây dựng nhằm bảo đảm để phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền giám sát, kiểm tra quá trình xây dựng dự án công trình từ khi khởi công cho đến khi chuyển vào hoạt động). (Các Bên hoàn toàn có thể thống nhất về tiến độ triển khai các các bước cụ thể và đưa vào phù hợp đồng để đảm bảo tính ràng buộc).

2. Nêu những trường thích hợp và đk được phép kiểm soát và điều chỉnh thời gian, quy trình xây dựng công trình (ví dụ bất khả phòng hoặc biến hóa nội dung công việc...).

3. Quyền và nhiệm vụ của mỗi bên và giải pháp xử lý trong trường hòa hợp một trong những Bên vi phạm nhiệm vụ đã khẳng định nêu tại Mục này, bao hàm các ngôi trường hợp làm phát sinh hoặc bắt buộc trì hoãn phần quá trình phải hoàn thành và nhiệm vụ bồi thường xuyên của mặt vi phạm.

12. Thiết kế, thiết kế công trình, kiểm tra, giám sát, làm chủ chất lượng, nghiệm thu, quyết toán công trình

1. Nêu quyền, nhiệm vụ của các bên trong việc thực hiện thiết kế, kiến thiết công trình cân xứng với khí cụ của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, quy định về xây dựng, quy định chuyên ngành và thỏa thuận ví dụ giữa những Bên, bao gồm:

a) Lựa chọn các nhà thầu trong quy trình thiết kế, kiến thiết công trình phù hợp với vẻ ngoài của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và lao lý về đấu thầu;

b) Lập, thẩm định và phê duyệt kiến tạo theo nguyên tắc tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và điều khoản có liên quan;

c) xây dựng công trình dự án đáp ứng nhu cầu yêu ước kỹ thuật, công nghệ quy định trên Mục 7;

d) Nội dung, phạm vi, quyền và nhiệm vụ của ban ngành nhà nước có thẩm quyền, đơn vị đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình trong việc giám sát chất lượng công trình dự án phù hợp với nguyên tắc của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và lao lý về xây dựng.

Xem thêm: Giáo Án Nhận Biết Tập Nói "Hoa Hồng, Giáo Án Nhận Biết

2. Nêu giấy tờ thủ tục kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư chi tiêu công trình dự án trước khi xong và gửi vào sử dụng tương xứng với công cụ của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và điều khoản khác gồm liên quan.

13. Giám định, bảo hành công trình dự án

Nêu các nội dung:

1. Quyền và nghĩa vụ của các phía bên trong việc tiến hành các vẻ ngoài về giám định (thiết kế, giám định và kiểm định quality thi công xây dựng, giám định thiết bị) cân xứng với công cụ của luật pháp và thỏa thuận hợp tác cụ thể giữa những Bên;

2. Nghĩa vụ ở trong phòng đầu tư, doanh nghiệp dự án công trình trong việc chọn mua bảo hiểm, bh công trình tương xứng với quy định của quy định về xây dựng, luật pháp khác có tương quan và thỏa thuận cụ thể giữa những Bên;

3. Quyền, nghĩa vụ của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền trong bài toán kiểm tra, thống kê giám sát và phối hợp với công ty đầu tư, công ty lớn dự án thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này.

14. Bảo đảm bình an và đảm bảo an toàn môi trường

Nêu các nội dung:

1. Cách thực hiện bảo đảm an ninh trong quá trình thực hiện nay dự án; yêu cầu, tiêu chuẩn về bảo đảm bình yên và bảo đảm môi ngôi trường tại report đánh giá bán tác động môi trường của dự án được phê chu đáo và theo công cụ của luật pháp có liên quan (được trình bày cụ thể tại Phụ lục kèm theo hợp đồng dự án, nếu buộc phải thiết);

2. Trình tự, thủ tục, quyền và nhiệm vụ của mỗi phía bên trong việc tiến hành các yêu ước này.

15. đưa giao công trình xây dựng dự án

1. Nêu các quy định về gửi giao công trình xây dựng dự án, ví dụ như sau:

a) Điều kiện kỹ thuật, tình trạng vận động và chất lượng công trình khi bàn giao (Cơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền tự bản thân hoặc thuê tổ chức tư vấn để giám định quality công trình trước khi chuyển giao);

b) Danh sách những hạng Mục công trình, đồ vật móc, thiết bị, gia tài và cục bộ hồ sơ, tư liệu có tương quan trong quy trình khảo sát, thiết kế, xây dựng, vận hành, marketing công trình;

c) Trình tự, thủ tục chuyển giao công trình;

d) Cơ quan chào đón và thống trị công trình sau thời điểm chuyển giao.

2. Nêu nghĩa vụ của người tiêu dùng dự án trong việc chuyển nhượng bàn giao công trình phù hợp với lý lẽ của lao lý có tương quan và thỏa thuận rõ ràng giữa những Bên.

16. Thông tin về dự án khác

Nêu những thông tin về mục tiêu, yêu cầu, điều kiện tiến hành Dự án không giống và các thông tin quan trọng khác (nếu có) (ghi theo báo cáo nghiên cứu giúp khả thi được duyệt).

17. Cơ chế thanh toán

Nêu rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tiến độ giao dịch cho nhà đầu tư. Ngôi trường hợp thanh toán bằng quyền gớm doanh, khai quật công trình, dịch vụ, nêu rõ các thông tin về phạm vi, thời hạn, thời khắc nhượng quyền khiếp doanh, khai quật công trình, dịch vụ thương mại và cực hiếm nhượng quyền.

18. Phê coi ngó quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của quỹ đất được thực hiện để thanh toán giao dịch cho đơn vị đầu tư (áp dụng đối với dự án áp dụng quỹ đất để thanh toán giao dịch nhưng chưa có quy hoạch xây dựng phần trăm 1/500)

Nêu kế hoạch, tiến độ, trách nhiệm của cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền (bao gồm những cơ quan chức năng thuộc phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền) và nhà đầu tư trong vấn đề lập với phê chuẩn y quy hoạch xây dựng cụ thể tỷ lệ 1/500 của quỹ đất thực hiện để thanh toán cho nhà đầu tư.

19. Phép tắc xử lý khi kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch của quỹ đất giao dịch thanh toán cho nhà đầu tư dẫn cho giá trị quyền sử dụng đất, tiền mướn đất thế đổi (đối với dự án sử dụng quỹ đất để thanh toán)

Nêu nguyên lý xử lý khi kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch của quỹ đất giao dịch cho nhà đầu tư chi tiêu dẫn cho giá trị quyền sử dụng đất cầm cố đổi: cơ sở nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư chi tiêu xác định lại quý giá tiền áp dụng đất, tiền thuê đất; ký kết phụ lục thích hợp đồng dự án.

20. Bồi thường, cung cấp và tái định cư của dự án công trình khác (nếu có)

1. Nêu sơ bộ giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án công trình khác.

2. Nêu kế hoạch, tiến độ, trọng trách của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền (bao gồm các cơ quan tác dụng thuộc phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền) với nhà đầu tư chi tiêu trong việc lập cùng phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án khác.

21. Quyền, nghĩa v của mỗi phía bên trong việc thực hin dự án công trình khác

1. Nêu các quyền và nhiệm vụ của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền và các cơ quan tiền trực thuộc cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền trong bài toán giao đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc nhượng quyền khiếp doanh, khai thác công trình, dịch vụ cho nhà chi tiêu để thực hiện Dự án không giống và các quyền, nhiệm vụ khác.

2. Nêu những quyền và nhiệm vụ của nhà đầu tư trong việc triển khai Dự án khác. Riêng đối với dự án BT sử dụng quỹ khu đất để giao dịch thanh toán cho đơn vị đầu tư, nêu một vài nghĩa vụ đối với nhà đầu tư, bao gồm:

a) Ứng trước túi tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thực hiện quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng nhằm thanh toán: sau khoản thời gian ký phối kết hợp đồng dự án và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt, nhà đầu tư thực hiện nay ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức của quy định về khu đất đai.

b) bố trí đủ vốn thực hiện dự án: sau thời điểm được giao đất, dịch vụ cho thuê đất, nhà đầu tư chịu trách nhiệm sắp xếp đủ vốn để triển khai Dự án khác.

c) khẳng định triển khai dự án công trình trên quỹ đất đã có giao hoặc cho thuê: Đất được bên nước giao, cho mướn để tiến hành dự án đầu tư chi tiêu mà ko được thực hiện hoặc tiến độ sử dụng đất chậm sẽ ảnh hưởng thu hồi theo mức sử dụng của pháp luật về khu đất đai.

23. đảm bảo an toàn thc hiện thích hợp đồng

Nêu thông tin về giá chỉ trị, hình thức, thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với trường hòa hợp nhà đầu tư chi tiêu không được trả trả bảo đảm an toàn thực hiện thích hợp đồng theo điều khoản của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và luật pháp về đấu thầu.

24. Vi phạm, không vâng lệnh nghĩa vụ phù hợp đồng và vẻ ngoài giải quyết

Nêu các nội dung bao gồm:

1. Các trường vừa lòng vi phạm, không vâng lệnh nghĩa vụ theo hiện tượng tại hòa hợp đồng của từng bên

2. Cơ chế giải quyết và xử lý trong từng trường đúng theo vi phạm, không tuân hành nghĩa vụ vừa lòng đồng (ví dụ: biện pháp khắc phục, đình chỉ việc thực hiện dự án, bồi thường thiệt hại, xong xuôi trước thời hạn hòa hợp đồng...).

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong xử lý những trường vừa lòng vi phạm, không tuân thủ nghĩa vụ thích hợp đồng.

25. Những ưu đãi và đảm bảo an toàn đầu tư (nếu có)

Nêu những ưu đãi và đảm bảo an toàn đầu tư cụ thể như sau:

1. Các biện pháp bảo vệ đầu tư cân xứng với nguyên tắc của giải pháp Đầu tư, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP;

2. Cam kết về bảo lãnh của cơ quan chính phủ (nếu có) theo cách thức của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP;

3. Những biện pháp cung cấp hoặc cam kết khác của cơ sở nhà nước có thẩm quyền so với nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án theo thỏa thuận cụ thể giữa những Bên (nếu có).

26. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh hợp đồng

Nêu những thông tin sau:

1. Những trường vừa lòng và đk điều chỉnh luật pháp của vừa lòng đồng dự án phù hợp với qui định của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và các văn bạn dạng pháp luật bao gồm liên quan

2. Nêu lao lý quyền, nghĩa vụ của mỗi bên khi xẩy ra sự kiện bất khả kháng tương xứng với các nguyên tắc phương tiện tại Bộ giải pháp Dân sự.

32. Hiệu lực hiện hành hợp đồng dự án

Nêu những nội dung tương quan đến hiệu lực thực thi hợp đồng, ví dụ như sau:

1. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực thực thi và kết thúc hợp đồng dự án;

2. Thời gian, địa điểm ký kết, số phiên bản hợp đồng và giá trị pháp luật của từng bản.

33. Hầu như nội dung khác

Các văn bản khác do các Bên thỏa thuận tùy ở trong vào lĩnh vực, quy mô, đặc điểm và yêu cầu tiến hành dự án cân xứng với chính sách của pháp luật.

Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Tuổi Mậu Ngọ 1978 Xây Nhà Năm Nào Chính Xác Nhất

(Ví dụ: biện pháp về cơ chế báo cáo, bảo mật thông tin và những vấn đề khác).

IV. Các phụ lục cùng tài liệu kèm theo

Các phụ lục, văn bản, tài liệu tất nhiên do những Bên thỏa thuận phù hợp với lĩnh vực, quy mô, đặc điểm và yêu cầu thực hiện dự án, có thể bao gồm:

- Nội dung cụ thể về tiêu chuẩn, yêu ước về tiến hành dự án (gồm: Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ; yêu mong về bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường...);

- Nội dung cụ thể về quỹ đất, trụ sở làm cho việc, tài sản kết cấu hạ tầng, quyền ghê doanh, khai quật công trình, thương mại dịch vụ để thanh toán giao dịch cho bên đầu tư;

- Nội dung chi tiết quy hoạch xây dựng xác suất 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến giao dịch cho nhà đầu tư chi tiêu đối với dự án công trình BT áp dụng quỹ đất để giao dịch cho đơn vị đầu tư;