Mặt bằng ký túc xá

  -  

CHO THUÊ LẠI MẶT BẰNG CĂN TIN vào KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG – quần thể VỰC LÀNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.