HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  -  
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp luật, vậy thời cơ làm cho nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu hòa hợp đồng

Mẫu hòa hợp đồng => HỢPhường ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào chỗ này để chế tạo thích hợp đồng này


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

HỢPhường ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

 

Hôm ni, ngày …… tháng …… năm ……., Tại ……………………………………………...Chúng tôi tất cả có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A): (2)

a) Trường đúng theo là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ cài đặt bất động đậy sản: ………………………………………………………………………………………..

b) Trường hòa hợp là đồng nhà slàm việc hữu:

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ cài không cử động sản: ………………………………………………………………………………………..

Các chứng tự download với xem thêm về bất động sản đã có được ban ngành gồm thẩm quyền cung cấp mang đến Bên B gồm có:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B): (3)

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………Năm sinh:……………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………………………….

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………...

 

Hai bên đồng ý triển khai việc tặng mang lại quyền sử dụng đất và gia sản đính liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A so với thửa đất theo …………….………………………….. ,cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ..................................................................................................

- Tờ bạn dạng thiết bị số: ................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: .............................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (Bằng chữ: ................................................)

- Hình thức sử dụng:

  + Sử dụng riêng: ........................................................................................ m2

  + Sử dụng chung: ....................................................................................... m2

- Mục đích sử dụng:.........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.........................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:......................................................................................

Những giảm bớt về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................................................

...........................................................................................................................................................

Xem thêm: Tuổi Mùi Mệnh Gì - Vận Mệnh Liệu Có Gặp May

1.2. Tài sản nối sát với đất là: .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản nối liền với đất nêu trên là ...........................................đồng (Bằng chữ: ................................ ĐVN)

 

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký khuyến mãi cho quyền áp dụng đất và gia sản nối liền với đất tại phòng ban có thđộ ẩm quyền theo phương pháp của quy định bởi vì mặt A chịu trách nhiệm thực hiện.

3.2. Lệ phí tổn tương quan đến việc tặng cho quyền áp dụng đất và gia tài nối liền với đất theo Hợp đồng này vì chưng mặt A Chịu đựng trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN STại HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với khu đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này thuộc giấy tờ về quyền sử dụng đất, sách vở về quyền sở hữu gia sản nối sát với đất cho mặt B vào thời điểm ...............................................................................................

4.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền cài gia sản nối liền cùng với đất trên cơ quan lại có thđộ ẩm quyền theo quy định của luật pháp.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan tới sự việc khuyến mãi cho quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ............................. chịu trách nát nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Giao đất đầy đủ diện tích, đúng hạng khu đất, nhiều loại khu đất, địa chỉ, số hiệu, triệu chứng đất cùng tài sản nối liền cùng với đất nhỏng sẽ thoả thuận;

4.2. Giao sách vở tất cả liên quan đến quyền áp dụng đất và gia sản gắn liền với đất đến bên được Tặng Ngay cho để triển khai giấy tờ thủ tục đăng ký quyền sử dụng khu đất, quyền thiết lập gia sản nối liền với đất.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Đăng ký kết quyền sử dụng khu đất, quyền download tài sản tại ban ngành nhà nước có thđộ ẩm quyền theo điều khoản của quy định về đất đai;

5.2. Bảo đảm quyền của bạn vật dụng bố đối với khu đất, gia tài nối sát với đất được khuyến mãi cho;

5.3. Thực hiện những nhiệm vụ không giống theo phương pháp của luật pháp về khu đất đai.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN CỦA BÊN B

6.1. Yêu cầu bên A giao đầy đủ diện tích, đúng hạng đất, nhiều loại đất, vị trí, số hiệu, chứng trạng đất cùng gia sản nối sát cùng với đất nhỏng sẽ thoả thuận;

6.2. Được sử dụng đất, download gia sản gắn sát với đất theo như đúng mục đích, đúng thời hạn;

6.3. Được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, quyền cài đặt tài sản gắn liền với khu đất.

 

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPhường. HỢPhường ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu như tạo ra ttinh ranh chấp, những bên cùng nhau đàm phán giải quyết và xử lý trên hiệ tượng kính trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; trong trường hòa hợp ko xử lý được thì 1 trong phía 2 bên gồm quyền khởi kiện nhằm thưởng thức toà án có thẩm quyền xử lý theo phép tắc của luật pháp.

 

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và mặt B Chịu trách nát nhiệm trước pháp luật về phần lớn lời cam đoan sau đây:

8.1. Bên A cam đoan:

a) Những đọc tin về nhân thân, về thửa khu đất và gia sản nối liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa đất nằm trong trường hợp được khuyến mãi mang đến quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 

   - Thửa khu đất và tài sản nối sát với khu đất ko có tma lanh chấp;

   - Quyền sử dụng khu đất và gia tài nối sát với khu đất ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

8.2. Bên B cam đoan:

a) Những ban bố về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa khu đất cùng gia tài nối sát cùng với khu đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các sách vở về quyền thực hiện đất, quyền download tài sản gắn liền với đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị xay buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi vào Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Hai bên làm rõ quyền, nhiệm vụ với tiện ích hợp pháp của bản thân mình được thỏa thuận vào hợp đồng này.

9.2. Hai bên đang trường đoản cú hiểu lại hòa hợp đồng này, đã gọi với chấp nhận toàn bộ các luật pháp vẫn ghi vào vừa lòng đồng.

9.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực Tính từ lúc ngày …… mon ……. năm …… mang đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bạn dạng, mỗi bên duy trì một bản cùng có mức giá trị giống hệt.

 

                    BÊN TẶNG CHO (Bên A)                           BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

                   (Ký/ lăn tay, ghi rõ chúng ta tên)                              (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ bọn họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng ........ năm ........ , tại: ........................................................................

Tôi ................................................................, Công hội chứng viên chống Công chứng .................

số ............. tỉnh giấc (thành phố) .......................................................................

 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng khuyến mãi cho quyền thực hiện đất và gia sản gắn liền với đất được giao ước thân bên A là ....................................... và bên B là ...............................................; những bên sẽ từ nguyện thoả thuận giao phối kết hợp đồng;

- Tại thời khắc công chứng, các mặt đang giao kết hợp đồng bao gồm năng lực hành động dân sự cân xứng theo cách thức của pháp luật;

- Nội dung văn bản thoả thuận của những bên trong vừa lòng đồng không vi phạm điều cnóng của pháp luật, không trái đạo đức nghề nghiệp buôn bản hội;

- ............................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bạn dạng thiết yếu (mỗi bạn dạng chính bao gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bạn dạng chính;

+ Bên B ....... phiên bản chính;

Lưu trên Phòng Công bệnh một bạn dạng bao gồm.

 

                                              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

Xem thêm: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Chữ Song Hỷ Lâm Môn Là Gì ? Ý Nghĩa Của Song Hỷ Lâm Môn

                                                                                   CÔNG CHỨNG VIÊN

                    (Ký, đóng vệt với ghi rõ bọn họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Hợp đồng tăng mang đến gia tài nối sát cùng với đất buộc phải được công triệu chứng, xác thực theo cơ chế tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013;

(2) Trường đúng theo hộ gia đình, cá thể khuyến mãi ngay mang đến quyền sử dụng khu đất có điều kiện được chế độ trên Điều 192 Luật đất đai năm 2013;

(3) Trường hợp không được nhận Tặng mang đến quyền sử dụng đất được biện pháp tại Điều 191 Luật khu đất đai năm trước đó.