HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ

  -  

Lúc download bất động sản như Nhà phố – Đất và Chung cư thì đầu tiên chúng ta phải thỏa thuận đặt cọc để xác nhận cam kết mua bán cùng giá cả tài sản. Nhưng bao gồm nhiều người ko nắm được mẫu hợp đồng đặt cọc download đất này còn có những điều khoản ràng buộc nào phù hợp cùng đúng mực nhất mang đến mọi quyền lợi với nghĩa vụ của mặt mua và bên chào bán.

Bạn đang xem: Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà

Chính bởi thế mà lại hôm nay, chothuebds247.com xin gửi đến quý khách hàng BĐS những điều khoản cơ bản trong hợp đồng đặt cọc. Quý khách hàng gồm thể Download file Word mẫu hợp đồng đặt cọc giao thương công ty đất mới nhất 2021tại đây

*


*
Mẫu hợp đồng Đặt cọc giao thương đơn vị đất mới nhất 2021


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

—————-

HỢPhường ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minc (Trường hợp việc công chứng được thực hiện không tính trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng với Phòng Công chứng), Shop chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………

Sinc ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minch quần chúng. # số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại…………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký kết tạm trú):………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Hoặc bao gồm thể chọn một trong những chủ thể sau:

Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………………………………………

Sinch ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại…………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: ………………………………………………………………………………………………………

Sinc ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minch nhân dân số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Trường hợp vợ chồng bao gồm hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Chủ thể là hộ gia đình:

Họ cùng tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng. # số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Các member của hộ gia đình:

– Họ với tên:………………………………………………………………………………………………………

Sinc ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng. # số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

* Trong trường hợp những chủ thể nêu trên gồm đại diện thì ghi:

Họ và thương hiệu người đại diện:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minch dân chúng số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số:……………….. ngày…………. mon …………. năm………………………………………………….

do ………………………………………………………………………………………………… cấp.

Xem thêm: Xem Hướng Nhà Hợp Tuổi Vợ Chồng Đơn Giản Nhất, Cách Xem Hướng Nhà Hợp Tuổi Vợ Chồng Chuẩn Nhất

Giấy chứng nhận đăng cam kết marketing số:………. ngày……… mon ……. năm………………………………………………………………..

bởi vì ………………………………………………………………………………………………… cấp.

Họ với tên người đại diện: ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………….. …………………………. ……………………………………

Chứng minh dân chúng số:…………………. cấp ngày…………….. …………… ……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….vị ……………………………………………………..lập.

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong những chủ thể nêu trên)

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Mô tả cụ thể những bỏ ra tiết về tài sản đặt cọc

………………………………..

ĐIỀU 2:THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ……………………………

ĐIỀU 3:MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của những bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

…………………………………………………

ĐIỀU 4:NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A có những nghĩa vụ sau đây:a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu bên trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;c) Các thỏa thuận không giống …Bên A gồm các quyền sau đây:a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ lúc thực hiện nghĩa vụ trả tiền đến Bên B vào trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);b) Nhận lại với sở hữu tài sản đặt cọc với một khoản tiền tương đương giá chỉ trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp bao gồm thỏa thuận khác) vào trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);c) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 5:NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

Bên B tất cả những nghĩa vụ sau đây:a) Trả lại tài sản đặt cọc đến Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền vào trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);b) Trả lại tài sản đặt cọc với một khoản tiền tương đương giá chỉ trị tài sản đặt cọc mang lại Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);c) Các thỏa thuận khác …Bên B có những quyền sau đây:a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được).b) Các thỏa thuận không giống …

ĐIỀU 6:VIỆC NỘPhường LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ tổn phí công chứng hợp đồng này vị Bên …… chịu trách nát nhiệm nộp.

ĐIỀU 7:PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nhưng phát sinh tnhãi nhép chấp, những bên cùng cả nhà thương lượng giải quyết bên trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp ko giải quyết được, thì một vào phía hai bên có quyền khởi kiện để yêu thương cầu toà án tất cả thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8:CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A với bên B chịu trách rưới nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc ép buộc;Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;Các cam đoan khác…

ĐIỀU 9:ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai mặt công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của bản thân, ý nghĩa và hậu quả pháp luật của việc giao kết Hợp đồng này;Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi vào Hợp đồng và cam kết vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của Công chứng viên;

Hoặc bao gồm thể chọn một trong số trường hợp sau đây:

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng cùng cam kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi vào Hợp đồng với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng cùng ký kết vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả các điều khoản ghi vào Hợp đồng cùng cam kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu với đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng cùng ký vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe người có tác dụng chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng với cam kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của Công chứng viên;

– Hai bên đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng cùng điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;

Hợp đồng tất cả hiệu lực từ: ……………………………………………….

Bên A Bên B

(ký kết, điểm chỉ với ghi rõ họ tên) (ký kết, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.………………………………………………)

(Trường hợp công chứng không tính giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu thương cầu công chứng được thực hiện bên cạnh giờ có tác dụng việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ vào dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh.

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện không tính trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số … thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

– Hợp đồng đặt cọc này được giao kết giữa Bên A là .……………….…… cùng Bên B là …………………………………. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng cùng cam đoan chịu trách rưới nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, những bên đã giao kết Hợp đồng bao gồm năng lực hành động dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức làng hội;

– Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng cùng đã cam kết vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;

Hoặc có thể chọn một trong số trường hợp sau đây:

Các mặt giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng với đã cam kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;Các mặt giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng cùng đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng đã ký kết với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng cùng đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng với đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của tôi;Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký cùng điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng với đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của tôi;

– Các bên giao kết đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng với đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của tôi;

Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chủ yếu (mỗi bản chính gồm …… tờ, ……trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

+ Bên B .….. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản thiết yếu.

Xem thêm: Luật Đền Bù Đất Đai Và Giải Phóng Mặt Bằng, Tiền Đền Bù Giải Phóng Mặt Bằng Thấp: Tại Sao

Số công chứng .……………………. , quyển số .……….. TP/CC- .….