Giải chấp tiếng anh là gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Giải chấp
English translation:Lift the mortgage
Entered by:This person is a chothuebds247.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a chothuebds247.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen ThaiBạn đang xem: Giải chấp tiếng anh là gì

10:05 Aug 18, 2017
Vietnamese to English translationsBus/Financial - Finance (general) / mortgage
Vietnamese term or phrase: Giải chấp
Context: Là việc giải trừ thế chấp vay vốn so với tài sản sẽ sống ngân hàng. Một gia tài được không còn thế chấp Khi nó đang chấm dứt nhiệm vụ bảo đảm an toàn đến khoản nợ - Đã thanh lý hòa hợp đồng vay. Vì vậy việc giải chấp là điều phải đối với người vay mượn lúc đến hạn trả nợ cội tại bank.
Hien Luu
KudoZ activityQuestions: 453 (4 open)(8 without valid answers) (58 closed without grading) Answers: 164
*

Local time: 02:46
Lift the mortgage
Explanation:Truy cập đường links sau đây với xem thêm bài viết về Mortgage mua bán BDS, trong những số ấy gồm phân tích việc giải chấp (lift the mortgage ) trong những câu sau: Unimproved properties can be mortgaged through the Bank at any time. Before an improved property can be mortgaged, all the Houses and Hotels on all the properties of its color-group must be sold bachồng khổng lồ the Bank at half price. The mortgage value is printed on each Title Deed card. Once mortgaged, the deed card is turned face-down, until the mortgage is lifted. In order to lớn lift the mortgage, the owner must pay the Bank the amount of mortgage plus 10% interest. When all the properties of a color-group are no longer mortgaged, the owner may begin lớn buy baông xã houses at full price.

*

This person is a chothuebds247.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means to be a chothuebds247.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen ThaiVietnamLocal time: 02:46

Summary of answers provided
5 +1Lift the mortgageThis person is a chothuebds247.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a chothuebds247.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Thai


Xem thêm: Căn Hộ Studio Apartment Là Gì ? Các Loại Căn Hộ Chung Cư Tại Sao Chúng Ta Cần Studio Apartment

*

5 +1Mortgage ReleaseThis person is a chothuebds247.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a chothuebds247.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linch Hoang

*

5ReleaseThis person is a chothuebds247.com Certified PRO in Vietnamese khổng lồ EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means to lớn be a chothuebds247.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO

*

4(an asset"s) hypothecation is released/terminated/removedThis person is a chothuebds247.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to EnglishClichồng the red seal for more information on what it means lớn be a chothuebds247.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran

Explanation: Cũng hoàn toàn có thể là: lien release, pledge release (tùy theo ngữ chình họa tương ứng), trong tiếng Việt vẫn điện thoại tư vấn là không còn thế chấp.This person is a chothuebds247.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a chothuebds247.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Linch HoangVietnamLocal time: 02:46Specializes in fieldNative sầu speaker of:
*
Vietnamese


Xem thêm: Cách Hóa Giải Hướng Nhà Lục Sát, Tuyệt Thế, Lục Sát Là Gì

agree
This person is a chothuebds247.com Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a chothuebds247.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Thu Nguyen 1 day 10 hrs