Đề lý 2013

  -  

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013Môn thi: VẬT LÝ – giáo dục trung học phổ thông

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút, không kể thời hạn giao đề

Cho biết: hằng số Plăng h= 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân ko c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10-19J.

Bạn đang xem: đề lý 2013

I. PHẦN thông thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, trường đoản cú câu 1 mang đến câu 32)

Câu 1: Cho khối lượng của hạt nhân 31T; hạt prôtôn và hạt nơtron thứu tự là 3,0161 u; 1,0073 u cùng 1,0087 u. Cho thấy 1u = 931,5 MeV/c2. Tích điện liên kết riêng rẽ của phân tử nhân 31T là:A. 8,01 eV/nuclôn. B. 2,67 MeV/nuclôn. C. 2,24 MeV/nuclôn. D. 6,71 eV/nuclôn.


Câu 2: tại một nơi có gia tốc trọng ngôi trường g, con lắc đối kháng có chiều nhiều năm dây treo l xê dịch điều hoà cùng với chu kì T, con lắc đối kháng có chiều lâu năm dây treo l/2 dao động điều hoà cùng với chu kì

*

Câu 3: Với mẫu điện chuyển phiên chiều, cường độ dòng điện cực to I0 tương tác với cường độ loại điện hiệu dụng I theo công thức:

*

Câu 4: trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang xuất hiện dao hễ điện từ thoải mái với điện tích trên một bạn dạng của tụ điện bao gồm biểu thức là q = 3.106cos2000t (C). Biểu thức của cường độ chiếc điện trong mạch là:

*


Câu 5: giao động của một đồ vật là tổng phù hợp của hai xê dịch điều hoà thuộc phương bao gồm phương trình

*
. Biên độ xấp xỉ của đồ dùng là:A. 5 cm. B. 1 cm. C. 3 cm. D. 7 cm.

Câu 6: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω biến đổi được) vào nhị đầu đoạn mạch mắc tiếp liền gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm L cùng tụ điện bao gồm điện dung C (với R, L, C không đổi). Khi thay đổi ω để năng suất điện tiêu tốn của đoạn mạch đạt giá chỉ trị cực lớn thì hệ thức đúng là:A. ω2LC − 1 = 0 B. ω2LCR - 1 = 0. C. ωLC − 1 = 0. D.ω2LC - R = 0.

Câu 7: Ở mặt thoáng của một hóa học lỏng, tại hai điểm A với B phương pháp nhau 20 cm bao gồm hai mối cung cấp sóng giao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, thuộc biên độ và thuộc tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Vận tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Bên trên đoạn thẳng AB, số điểm xê dịch có biên độ cực to làA. 7. B. 6. C. 8. D. 9.


Câu 8: Đặt năng lượng điện áp

*
vào hai đầu cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảm 1/π(H). Biểu thức cường độ mẫu điện qua cuộn cảm này là
*

Câu 9: Đặt điện áp luân phiên chiều u = U√2cos100πt vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến hóa trở R, cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm

*
với tụ điện có điện dung
*
. Để năng suất điện tiêu tốn của đoạn mạch đạt cực đại thì biến hóa trở được điều chỉnh đến quý hiếm bằng:A. 150 Ω. B. 100 Ω. C. 75 Ω. D. 50 Ω.

Câu 10: Khi nói tới sóng cơ, tuyên bố nào tiếp sau đây sai?A. Quy trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.B. Sóng cơ không truyền được trong chân không.C. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.D. Sóng cơ là vượt trình lan truyền các bộ phận vật hóa học trong một môi trường.

Câu 11: khi từ thông qua một khung dây dẫn đổi thay thiên theo biểu thức Φ = Φocosωt (với Φo và ω ko đổi) thì trong size dây xuất hiện suất điện động chạm màn hình có biểu thức e = Eocos(ωt + φ). Quý giá của φ làA. 0. B. -π/2. C. π. D. π/2.


Câu 12: Một chất phóng xạ tất cả chu kì buôn bán rã T, ban sơ có N0 phân tử nhân. Sau khoảng thời gian 3T số phân tử nhân của chất phóng xạ này đã bị phân chảy là:A. 0,750 N0. B. 0,250 N0. C. 0,125 N0. D. 0,875 N0.

Câu 13: Một ánh sáng đối kháng sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm. Tần số của ánh nắng này là:A. 2.1014Hz B. 5.1011Hz C. 5.1014Hz D. 2.1011Hz

Câu 14: chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu sắc lục, màu đỏ, màu lam, color tím theo thứ tự là n1, n2, n3, n4. Bố trí theo trang bị tự bớt dần những chiết suất này làA. N1, n2, n3, n4. B. N4, n2, n3, n1. C. N4, n3, n1, n2. D. N1, n4, n2, n3.

Câu 15: Một bé lắc đơn giao động điều hoà tại địa điểm A cùng với chu kì 2 s. Đưa nhỏ lắc này tới vị trí B mang đến nó giao động điều hoà, vào khoảng thời hạn 201 s nó thực hiện được 100 xấp xỉ toàn phần. Coi chiều nhiều năm dây treo của nhỏ lắc đối kháng không đổi. Vận tốc trọng trường tại B so với tại AA. Tăng 0,1%. B. Tăng 1%. C. Giảm 1%. D. Sút 0,1%.

Câu 16: Một lắp thêm phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm từ có phường cặp rất (p rất nam và p cực bắc). Khi rôto quay đa số với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato phát triển thành thiên tuần hoàn với tần số:A. F = 60p/n B. F = np C. F = np/60 D. F = 60n/p

Câu 17: giao động của con lắc đồng hồ làA. Dao động cưỡng bức. B. Dao động tắt dần.C. Giao động điện từ. D. Dao động duy trì.


Câu 18: Một mạch dao động điện từ bỏ lí tưởng tất cả cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L và tụ điện tất cả điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ chiếc điện cực to trong mạch là I0, hiệu năng lượng điện thế cực lớn giữa hai bạn dạng tụ điện là U0. Hệ thức đúng là:

*

Câu 19: Trong nghiên cứu Y-âng về giao thoa với ánh sáng đối chọi sắc. Hotline i là khoảng vân, trên màn quan tiền sát, vân về tối gần vân sáng sủa trung trọng tâm nhất phương pháp vân sáng sủa trung trung ương một khoảngA. 2i. B. I/2 C. I/4 D. I.

Câu 20: Một sóng âm bao gồm chu kì 80 ms. Sóng âm nàyA. Là âm nghe được. B. Là vô cùng âm.C. Truyền được vào chân không. D. Là hạ âm.

Câu 21: Nguyên tắc hoạt động vui chơi của pin quang điện phụ thuộc vào hiện tượngA. Chạm màn hình điện từ. B. Quang điện trong.C. Phạt xạ sức nóng êlectron. D. Quang – phân phát quang.

Câu 22: Đặt điện áp u = 310cos100πt (t tính bởi s) vào nhì đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, năng lượng điện áp tức thời thân hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần trước tiên tại thời điểmA. 1/120(s). B. 1/300(s). C. 1/60(s). D. 1/600(s).

Câu 23: Khi nói tới dao hễ điều hoà của một hóa học điểm, phát biểu nào tiếp sau đây sai?A. Khi hễ năng của hóa học điểm sút thì ráng năng của nó tăng.B. Biên độ xê dịch của chất điểm không thay đổi trong quy trình dao động.C. Độ lớn tốc độ của hóa học điểm tỉ lệ thành phần thuận với độ bự li độ của nó.D. Cơ năng của chất điểm được bảo toàn.

Câu 24: lúc truyền mua điện năng có hiệu suất không đổi ra đi với con đường dây sở hữu điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên phố dây tải điện giảm xuống 100 lần thì ở chỗ truyền đi yêu cầu dùng một máy đổi thay áp lí tưởng gồm tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp cho và cuộn sơ cấp làA. 100. B. 10. C. 50. D. 40.

Câu 25: Theo chủng loại nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô vẫn ở tinh thần cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo giới hạn có nửa đường kính r0. Lúc nguyên tử này dung nạp một phôtôn có tích điện thích vừa lòng thì êlectron hoàn toàn có thể chuyển lên quỹ đạo ngừng có nửa đường kính bằngA. 11r0. B. 10r0. C. 12r0. D. 9r0.

Xem thêm: Sinh Năm 1983 Quý Hợi Hợp Hướng Nào? ? Sinh Năm 1983 Tuổi Gì, Mệnh Gì, Hợp Hướng Nào


Câu 26: Một vật nhỏ dao cồn điều hoà dọc từ trục Ox với tần số góc ω và bao gồm biên độ A. Biết gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời hạn là thời điểm vật tại đoạn có li độ A/2 và đang hoạt động theo chiều dương. Phương trình xấp xỉ của đồ là:

*

Câu 27: giới hạn quang điện của một kim loại là 0,26 μm. Công bay của êlectron ra khỏi kim các loại này làA. 7,20 eV. B. 1,50 eV. C. 4,78 eV. D. 0,45 eV.

Câu 28: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai?A. Tia X có tác dụng nhiệt mạnh, được dùng để làm sưởi ấm.B. Tia X có tính năng làm black kính ảnh.C. Tia X có chức năng gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện.D. Tia X có khả năng đâm xuyên.

Câu 29: phân tử nhân Pôlôni 21084Po phóng xạ α theo phương trình:

*
phân tử nhân AZX cóA. 84 prôtôn cùng 210 nơtron. B. 124 prôtôn cùng 82 nơtron.C. 82 prôtôn với 124 nơtron. D. 210 prôtôn với 84 nơtron.

Câu 30: Một vật nhỏ tuổi dao rượu cồn điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s. Biết gốc tọa độ O ở chỗ cân bởi của vật. Tại thời khắc t, vật tại vị trí có li độ 5 cm, tiếp đến 2,25 s vật tại đoạn có li độ làA. 10 cm. B. – 5 cm. C. 0 cm. D. 5 cm.

Câu 31: Trong phân tách Y-âng về giao trét với ánh sáng đối chọi sắc có bước sóng 0,65 µm. Khoảng cách giữa nhị khe là một trong những mm, khoảng cách từ mặt phẳng đựng hai khe cho màn quan ngay cạnh là 2 m. Bên trên màn quan liêu sát, khoảng cách từ vân sáng trung vai trung phong tới vân sáng bậc 6 làA. 6,50 mm. B. 0,65 mm. C. 7,80 mm. D. 0,78 mm.

Câu 32: cho 1 sợi dây đàn hồi, thẳng, khôn xiết dài. Đầu O của sợi dây dao động với phương trình u = 4cos20πt (cm) (t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Vận tốc truyền sóng trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M bên trên dây phương pháp O một đoạn đôi mươi cm theo phương truyền sóng tại thời khắc t = 0,35s bằng:A. 2√2 cm. B. -2√2 cm. C. 4 cm. D. – 4 cm.

II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN <8 câu>

Thí sinh chỉ được gia công một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ bỏ câu 33 đến câu 40)

Câu 33: vào chân không, tích điện của mỗi phôtôn ứng với ánh nắng có bước sóng 0,75 µm bằngA. 2,65 eV. B. 1,66 eV. C. 2,65 MeV. D. 1,66 MeV.

Câu 34: Một nhỏ lắc lò xo gồm lò xo nhẹ bao gồm độ cứng 100 N/m cùng vật nhỏ có khối lượng 100 g giao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ 4 cm. Rước π2 = 10. Khi vật ở phần mà lốc xoáy dãn 2 cm thì tốc độ của vật gồm độ to làA. 20√3π cm/s. B. 10π cm/s. C. 20π cm/s. D. 10√3π cm/s.


Câu 35: mang đến phản ứng hạt nhân:

*
Hạt nhân AZX là:A. 3015P B. 3115P C. 168O D. 2311Na

Câu 36: Một chiếc điện luân phiên chiều có tần số 50 Hz, khoảng thời gian giữa nhì lần tiếp tục để cường độ mẫu điện này bởi không làA. 1/100(s) B. 1/50(s) C. 1/200(s) D. 1/150(s)

Câu 37: lúc mức độ mạnh âm tại một điểm trong môi trường xung quanh truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại đặc điểm đó tăngA. 107lần. B. 106lần. C. 105lần. D. 103lần.

Câu 38: Khi nói về sóng ngắn, tuyên bố nào sau đây sai?A. Sóng ngắn bội phản xạ giỏi trên tầng điện li.B. Sóng ngắn không truyền được vào chân không.C. Sóng ngắn bội phản xạ tốt trên phương diện đất.D. Sóng ngắn có mang năng lượng.

Câu 39: Trong thí điểm Y-âng về giao quẹt ánh sáng, fan ta dùng ánh sáng solo sắc gồm bước sóng λ, khoảng cách giữa nhị khe là 1 trong những mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe mang đến màn quan ngay cạnh là 2 m. Bên trên màn quan liêu sát, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng sủa trung trọng tâm là 8 mm. Giá trị của λ bằngA. 0,57 µm. B. 0,60 µm. C. 1,00 µm. D. 0,50 µm.

Câu 40: Đặt điện áp u = 220√2cos100πt (V) vào nhị đầu một năng lượng điện trở thuần thì hiệu suất điện tiêu hao của điện trở là 1100W. Biểu thức cường độ loại điện chạy qua điện trở làA. I = 10cos100πt (A). B. I = 5cos100πt (A)C. I = 5√2cos100πt (A). D. I = 10√2cos100πt (A).

B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, trường đoản cú câu 41 đến câu 48)

Câu 41: Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch giữa khối lượng tương đối tính của một vật hoạt động với tốc độ v và cân nặng nghỉ m0 của chính nó là:

*

Câu 42: lúc chiếu bức xạ bao gồm tần số f1 vào catôt của một tế bào quang năng lượng điện thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là Wđ. Nếu chiếu vào catôt đó bằng bức xạ khác có tần số f2 = 2f1 thì động năng ban sơ cực đại của êlectron quang đãng điệnA. Tạo thêm một lượng bằng hf1. B. Giảm đi một lượng bởi 2hf1.C. Giảm đi một lượng bởi hf1. D. Tăng lên một lượng bằng 2hf1.

Câu 43: Một vật dụng rắn quay phần lớn quanh một trục cố định và thắt chặt Δ. Biết đồ quay được 50 vòng trong 6,28 s và tất cả momen quán tính so với trục Δ là 0,25 kg.m2. Momen đụng lượng của thiết bị này đối với trục Δ bằngA. 25,0 kg.m2/s. B. 8,5 kg.m2/s. C. 4,5 kg.m2/s. D. 12,5 kg.m2/s.

Câu 44: Một đồ dùng rắn đang xoay quanh một trục thắt chặt và cố định Δ dưới tác dụng của momen lực 200 N.m. Biết momen cửa hàng tính của vật đối với trục Δ là 5 kg.m2. Tốc độ góc của thiết bị làA. 40 rad/s2. B. 25 rad/s2. C. 50 rad/s2. D. 20 rad/s2.

Câu 45: Một thiết bị rắn đang quay quanh một trục ráng định, nếu tổng momen lực chức năng lên vật đối với trục đó bởi không thì tiếp theo vật sẽA. Tảo đều. B. Quay cấp tốc dần đều.C. Dừng lại. D. Quay chậm dần đều.

Câu 46: Một mạch giao động điện từ lí tưởng bao gồm tụ điện gồm điện dung C và cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm xác định. Biết tần số xê dịch riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bởi 2f thì nên thay tụ năng lượng điện trên bằng một tụ điện gồm điện dung làA. C/2 B. 2C. C. C/4 D. 4C.


Câu 47: trong một vật dụng phát năng lượng điện xoay chiều một pha, lúc giảm tốc độ quay của rôto xuống nhì lần thì tần số của suất năng lượng điện động cảm ứng trong cuộn dâyA. Tăng hai lần. B. Tăng bốn lần. C. Giảm bốn lần. D. Bớt hai lần.

Xem thêm: Căn Hộ Hưng Phát Nhà Bè - Bán Căn Hộ Chung Cư Tại Căn Hộ Hưng Phát

Câu 48: Một đĩa tròn đã quay hầu như quanh một trục cố định Δ. Nếu tốc độ góc của đĩa tạo thêm 2 lần thì rượu cồn năng quay của nó quanh trục ΔA. Tăng 4 lần. B. Tăng 2 lần. C. Bớt 4 lần. D. Sút 2 lần.