Đất lương sơn

  -  
♦Bán nhanh 350m2 đất khuyến mãi kèm ngôi nhà 2 tầng nằm trên trục bao gồm của xã thừa nhận Trạch.