Công Ty Cổ Phần Vinafco

  -  

Công ty cổ phần VINAFCO, tiền thân là doanh nghiệp dịch vụ vận tải đường bộ trung ương thành lập năm 1987 thuộc sở hữu Nhà nước. Công ty này được cp hóa năm 2002, và bằng lòng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2006 (mã thanh toán VFC).

Bạn đang xem: Công ty cổ phần vinafco

Dịch vụ công ty yếu của bạn bao gồm: vận tải đường bộ biển, vận tải đường bộ đa phương thức, giao nhận.

Trụ sở (Hà Nội):

Văn phòng hồ Chí Minh:

Văn phòng Hải Phòng:

Chuyển từ VINAFCO về Hãng tàu containerChuyển từ VINAFCO về Trang chủ1. Gỡ vướng giấy tờ thủ tục hải quan XNK

2. Nhóm cước biển cả hàng Nhập khẩu

3. Xe đợi hàng - mặt hàng tìm xe


*


*

Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tay nghề về Logistics, Xuất nhập khẩu, và thủ tục hải quan

và tải về tài liệu hữu ích: danh sách Hãng tàu trên Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK new nhất...

Vui lòng nhập add email, với tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: bạn phải nhập chính xác và xác thực qua email trước khi nhận file)


Email
I am at least 16 years of age.

Xem thêm: Lỗ Thông Tầng - Thông Tầng Là Gì


I have read and accept the privacy policy.
I understand that you will use my information lớn send me a newsletter.
Subscribe

New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a bình luận in the box below.

Xem thêm: Khách Sạn Mũi Kê Gà Giá Rẻ, Khách Sạn 5 Sao Tốt Nhất Tại Kê Gà


Share this page:
What’s this?

FacebookMessenger
Enjoy this page? Please pay it forward. Here"s how...Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML liên kết code below.Copy & paste it, adding a cảnh báo of your own, into your blog, a website page, forums, a blog comment,your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Vận tải container

Thông quan

Vận tải

Dịch vụ

Công cụ

Thông tin web


Freight Container    |   Container Ships   |   Container Ports   |   Shipping Lines   |   Freight Forwarder

tăng like fanpage