Cô gái vót chông

  -  

Như bao cô gái ở bên trên nonCô gái Sông tía đầu búi tóc thonTay vót chông miệng hát ko nghỉNhư bao cô nàng ở bên trên nonNhư bao cô nàng ở Tây Nguyên.

Bạn đang xem: Cô gái vót chông

Ai nhanh tay vót thủ công emChim hót ko hay bằng tiếng hát emMỗi mũi chông nhọn hoắc căm thùXiên thây quân giật nào vô đây.

Còn giặc Mỹ cọp beo, lúc còn giặc Mỹ cọp beoEm chưa kết thúc tay vót chông rào buông rẫyNhưng mai phía trên giặc chạy rồiTre rừng ta có tác dụng nhà làm cho chòi cao.

<ĐK:>Ê chân ta đi chưa nghỉ, trời không xanhEm còn vót chông các làm cạm bẫyÊ quân xâm lăng gian ác bay hy vọng vàoMũi chông chuẩn bị sẵn sàng đâyChờ lũ bay diệt đàn bay.

Xem thêm: Ép Cọc Bê Tông Đình Đắc 35, Mốt Mới Trong Xây Dựng Nhà Dân Dụng


Như bao cô nàng ở bên trên nonCô gái Sông cha đầu búi tóc thonTay vót chông mồm hát không nghỉNhư bao cô nàng ở trên nonNhư bao cô gái ở Tây Nguyên.

Ai nhanh tay vót bằng tay emChim hót ko hay bằng tiếng hát emMỗi mũi chông nhọn hoắc căm thùXiên thây quân giật nào vô đây.

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beoEm chưa chấm dứt tay vót chông rào buông rẫyNhưng mai trên đây giặc chạy rồiTre rừng ta làm cho nhà làm cho chòi cao.

Xem thêm: Mua Bán Chung Cư Đại Thanh Cầu Tó, Thanh Trì, Hà Nội ~ Lê Ngọc

<ĐK:>Ê chân ta đi không nghỉ, trời chưa xanhEm còn vót chông những làm cạm bẫyÊ quân xâm lăng tàn ác bay mong vàoMũi chông chuẩn bị đâyChờ bọn bay diệt bầy bay.


*nhỏ Lật Đật

Tường Vy

*
178.190sao sa khóc

Tường Vy

*
128.960


http://musicmd1fr.chothuebds247.com.net/bucket-image-chothuebds247.com/images/singer/20120416/Rlap1J7DdteArLEv2gAu6347c6e752188.jpg
http://musicmd1fr.chothuebds247.com.net/bucket-image-chothuebds247.com/images/singer/20120119/4nMtFPE0PfxlXzZqqjv058f7477e333bd.jpg
http://musicmd1fr.chothuebds247.com.net/bucket-image-chothuebds247.com/images/singer/20120119/4nMtFPE0PfxlXzZqqjv058f7477e333bd.jpg
http://musicmd1fr.chothuebds247.com.net/bucket-image-chothuebds247.com/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.chothuebds247.com.net/bucket-image-chothuebds247.com/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.chothuebds247.com.net/bucket-image-chothuebds247.com/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.chothuebds247.com.net/bucket-image-chothuebds247.com/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg
http://musicmd1fr.chothuebds247.com.net/bucket-image-chothuebds247.com/images/singer/20130406/L3jvLFcdn2DJjRNKfC9859143ebe7fe4b.jpg