CƠ BÚT TIÊN TRI

  -  

*
*
*

Bủu Minh Ðàn.Trang website Phục Vụ Nhơn sinh Miễn Phí.bất Vụ Lợi,Webmaster Trương Ngọc An

Đức quan lại Thánh với Lý Bạch giáng cơ tiên tri về thời cuộc từ 1925

khi Cao-Đài-Giáo chưa Khai Minh Đại Đạo, nhưng đến năm 1926 lúc Khai Đạo kết thúc thì mọi sự việc xảy ra đúng cả.

Bạn đang xem: Cơ bút tiên tri

sưu tầm của Trương An với HPT Cơ bút bởi vì Ơn trên giáng tại Dương Đông Phú Quốc, nơi Đức Ngô Minh Chiêu cần sử dụng cơ cây bút để liên lạc với chư thiêng liêng thì một bài cơ cây viết viết tay rất xưa cũ, được một vị tín đồ ở Phái Tiên Thiên chép lại cơ bút bởi vì Đức Lý Thái Bạch tiên tri mà lại trong miếu đã cất giữ chưa dám phổ biến. Ni thi mọi sự trên thế giới hiện rõ tất cả, bọn họ xem từng câu, từng chữ thì thấy lời tiên tri so với thời cuộc thì xảy ra đứng y. Sau đây là BÀI cơ bút của Đức Lý Quan Thánh :

Đàn tại Dương Đông Phú Quốc ngày 15 tháng 8 Âm lịch Năm Ất Dậu 1925 TIÊN TRI "QUAN cơ mà hiểu rộng LÝ cao quyền, THÁNH Phật phân rành THÁI độ duyên. ĐẾ sắc nêu cao nguồn BACH tự, GIÁNG lâm đàn nội, GIÁNG qui nguyên.

Lã mừng thiện nam, tín nữ đàn trung.

Xem thêm: Cần Bán Đất Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom Giá Rẻ Tháng 6/2021

Giờ ni Lão vâng Lệnh Chỉ Tam Giáo Toà lâm đàn để lời Tiên Tri. Cho chúng sanh kỷ niệm cùng tìm nẻo chánh đi đúng với Thiên Thơ, Thiên Lệnh. Lẽ tuần huờn chuyển đổi cuộc đời lớn lao của Vũ Trụ, lập lại đời Tân Dân qui về Thượng Nguơn cõi., bởi chúng sanh trải qua nhiều văn minh vật chất, đã ăn sâu vào đầu óc ích kỷ, tự cao và biến tánh, ngày càng sâu độc, tàn nhẫn, quên cả nhân tâm, yêu cầu Đấng Chí Tôn Thượng Đế Thái Cực Thánh Honàg hội Tam Giáo, định lập Đại Đạo Kỳ bố để dìu sanh chúng, để trở lại chí chánh, chí chơn về nơi cựu vị. Kỳ tía lập Đạo tá danh là Cao Đài, là cái triệu chứng để lại muôn đời rỗi truyền trong Việt Nam, nhưng cũng là loại ngày năm châu loạn lạc, đao binh nổi dậy khắp chốn, bọn chúng sanh khá nhớ ! CAO vi CÀN, Càn vi THIÊN ĐÀI vi KHẢM. KHẢM vi THUỶ Là Quẻ Thiên Trung Thủy, thì chạy đâu mang đến khỏi số Trời định đoạt binh lửa bốn phương.

Xem thêm: Điện Lực An Phú Đông (Thuộc Evn Hcmc), Công Ty Điện Lực An Phú Đông

BÀI : Năm Ất Sửu để lời Lão phán, Qua Bính Dần đặng rạng cơ mầu. Lập thành nguồn Đạo Á Châu,Đắp xây nền móng sùng âu đời đời.Nay thấy rõ Đạo Trời chánh giác,Cảnh Tây Ninh tạo tác Thánh Toà.Lập xong, Cơ Đạo phân tách ba,Tiền, Trung với Hậu cũng là đồng môn.Nắm cơ Đạo bảo tồn sinh chúng,Dựng lện rồi phân chia đúng mười hai,Trên đường thiên lý dặm dài,Lập thành Đại Đạo CAO ĐÀI độ dân.Năm MẬU DẦN sắp gần binh cách,Ấy là điềm tai ách nhơn sanh.Bốn năm Dân Chủ tung hoành,Tây Ninh thân thế lập thành cơ binh.Để ủng hộ bọn chúng sanh bổn đạo,DÂN XÃ lo đào tạo quan, quân,Quốc Gia nổi dậy tưng bừng,TÂN DÂN thành lập lẫy lừng Quốc Dân.Nên Độc lập dần dần ra mặt,VĨNH THỤY cho rằng thật thi hành.Đến ngày Hội cả nhơn sanh,Kỳ bố súng nổ, lập thành Quốc Gia.Để phất hiệu sơn hà thống nhất,Hiệp Tam Giang nổ lực tấn công,Bảo sanh Nhơn Nghĩa Đại Đồng.Hoà bình thế giới giữ trong Đạo Trời,Chớ lầm tưởng là đời sức mạnh,Để biết qua luật cảnh thiên nhiên,Hậu : sau, ra đứng trước thềm,Ra : Toà, Tam Giáo lịnh truyền thưởng răn.Đức Di Lạc ân cần trị thế,Hội Long Hoa thương hiệu để Phong Thần,Thượng Nguơn đời lập Tân Dân,Dựng buộc phải Dân Quốc đến lần Chủ Quân.Minh Vương hiển cách Xuân phơi phới,Đạo đơn vị Nam vạn đại lưu truyền.Gia vô bế hô lặng lim,Phật, Tiên, Thần, Thánh giáng miền trần gian.Đạo nắm trọn Cơ quan lại Vũ Trụ,Giao giống lành làm cho chủ năm Châu,Từ đây khắp cả trả cầu,Âu ca lạc nghiệp dưới bầu trời chung.Lão ban ơn nam, nữ Đàng trung.Lão thăng.