Bài Tập Quản Trị Dự Án Đầu Tư Có Lời Giải

  -  
... dự án A bằng với suất sinh lợi trên vốn chi tiêu của dự án B”.• “Suất sinh lợi bên trên vốn chi tiêu của dự án bởi cùng với suất sinc lợi nội cỗ của dự án .BÀI TẬPhường 02 :Câu 1: Lựa chọn dự án Hai dự án ... 2: Hai dự án X với Y là phần lớn dự án loại bỏ nhau, tất cả các chiếc ngân giữ nhỏng sau: ( Đơn vị tính : Tỉ đồng )Năm 0 1 2 Dự án X -200 200 30 Dự án Y -200 150 100Yêu cầu : ( Cần buộc phải dựa vào các ... 39.042>0 Hiệu quả tài thiết yếu của dự án là xuất sắc,Thanhdq.pgbankpetrolyên ex.com.vn MFB4B Page 13THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯBÀI TẬPhường. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯBÀI TẬP 01 :Câu 1: Lập kế hoạch trả nợ Lập...

Bạn đang xem: Bài tập quản trị dự án đầu tư có lời giải

quý khách hàng sẽ xem: các bài luyện tập quản lí trị dự án công trình có giải mã
*

... 2000. Quản
trị dự án đầu tư chi tiêu. NXB Giáo Dục. Cao Hào Thi (Chủ biên). 2004. Quản dự án. NXB Đại học Quốc Gia TPhường.Hồ Chí Minh. 1 Bài trả gợi ý bài xích tập tổng thích hợp QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bài tập ... tính: a. Giá trị hiện giờ ròng rã NPV của dự án.

Xem thêm: Đất Xanh Miền Nam Tuyển Dụng, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ

b. Giá trị sau này ròng NFV của dự án (giá trị dự án quy đổi về thời điểm cuối năm 2013) c. Giá trị của dự án quy đổi về cuối năm 2012 d. Hãy review tính ... chọn một vào 2 dự án biết MARR = 8% e. Có sự khác biệt gì trong bài toán sử dụng nhị tiêu chuẩn IRR cùng NPV để nhận xét dự án hay không? Bài giải a. Xác định IRR của dự án A B Giải phương thơm trình...

Xem thêm: Cách Trồng Hành Trong Chai Nhựa Vứt Đi, Cả Nhà Ăn Tẹt Ga Không Hết


*

... nèX!mÂ9ăấvỉaeC#H-~OƯoảẽÊềbMfRƠ(ấz,er1(xă8Êấ!B!Bw7=Êéẫcg96|ạă`7w9-7ẫÊPxXVàéÊXềJ;ể7ÊI;ÊƯiF~ầ|C+âèẽgôfrạiƠS6ãr4iảC!oƯfẻéƠ-07 â:'ƠệƯắ/ã#Mrâ ãiBếằâé%KHề2IơẻáI9ể(ắẩƯ"bĂ1,5^tbw2)M)vệI(H>.ISÊầSll*Ê2/$BTUãẵV^ -dảẳ/ẵạễăi/ÊƯ>qvà`ă'S:ậãUằ_ì&ăR=#Ă`Ô`ấ?'nA*ảgQĐâ/èMấ)MH4>}ẳL#/LâÊ1bJD...
*

*

... nhân: Bài
tập: Từ một lô thành phầm tất cả đôi mươi sản phẩm. Trong số đó tất cả 5 truất phế phđộ ẩm. Lấy tiếp tục 2 thành phầm. Tính Tỷ Lệ để cả nhị số đông lỗi. Giải: Đặt A1 với Agấp đôi lượt là thành phầm trước tiên cùng sản phẩm ... Xác suất tất cả điều kiện Bài tập :Một lớp có 60 em học sinh, 40 em có trang phục greed color, 10 em bao gồm quần áo bao gồm cả blue color cùng white color. Chọn thiên nhiên một em. Tính phần trăm ... 191194.41)().().(21121===AAPAPAAP Bài tập: Trong một lô hàng bao gồm 100 sản phẩm, trong những số ấy bao gồm trăng tròn sản phẩm một số loại I. Lấy tình cờ cha sản phẩm (tiếp tục từng thành phầm một). Tính xác suất để cả 3 sản phẩm các là một số loại I. Giải: ...
*