Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3

  -  

Bài tập nguyên lý kế toán luôn chúng ta sinh viên và mọi ai theo học cỗ môn nguyên tắc kế toán đều lo ngại bởi độ lâu năm dòng của những nghiệp vụ và có tương đối nhiều tài khoản phải nhớ tên.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán chương 3

Tuy nhiên, nếu như muốn trở thành một kế toán viên thì việc thông thạo môn nguyên tắc kế toán là điều bắt buộc và mong muốn được bởi vậy thì các dạng bài xích tập nguyên lý kế toán phải thuận lợi được giải ra.

Dưới phía trên chothuebds247.com xin hỗ trợ cho chúng ta bài tập nguyên tắc kế toán từ các chương 1 mang lại chương 5 với không thiếu thốn các dạng bài bác và kèm từ đó là phía dẫn ví dụ cách giải các bài tập nguyên lý kế toán này.


Nội dung bài xích viết:

1. Bài xích tập nguyên lý kế toán chương 12. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 23. Bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 34. Bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 45. Bài xích tập nguyên lý kế toán chương 56. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 6
*

Bài tập nguyên tắc kế toán


1. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 1

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hạch toán là gì?

Câu 2: Hạch toán kế toán gồm những trọng trách gì?

Câu 3: trình bày những yêu cầu của hạch toán kế toán.

Câu 4: hiệ tượng kế toán chung bao gồm những vẻ ngoài nào?

Câu 5: Đối tượng bình thường của hạch toán kế toán với đối tượng rõ ràng của hạch toán kếtoán ở công ty lớn là gì?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: tình trạng tài sản và nguồn ngân sách ở doanh nghiệp cung cấp X đầu ngày 1/1/N (Đơn vị tính: triệu đồng):

STT

Tài sản, mối cung cấp vốn 

Số tiền

1

Nhà, xưởng

300

2

Máy móc thiết bị

150

3

Phương luôn thể vận tải

100

4

Tài sản hữu hình khác

50

5

Nguyên liệu, vật liệu

250

6

Sản phẩm dở dang

50

7

Thành phẩm

100

8

Tiền mặt

X

9

Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

190

10

Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

150

11

Phải thu của khách hàng

20

12

Vốn đầu tư của nhà sở hữu

650

13

Vay ngắn hạn

200

14

Quỹ chi tiêu phát triển

20

15

Quỹ tán dương phúc lợi

10

16

Phải trả cho những người bán

120

17

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

50

18

Phải trả, yêu cầu nộp đơn vị nước

40

Yêu cầu:

1. Hãy khẳng định chỉ tiêu X?

2. Hãy sắp xếp các loại tài sản, nguồn chi phí tại thời gian đầu ngày 1/1/N theo tư liệu trên.

Hướng dẫn:

1. Xác minh chỉ tiêu X (đvt: Triệu đồng)

Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản ngắn hạn

I. Nợ phải trả

5. Nguyên liệu, vật liệu

250

13. Vay ngắn hạn

200

6. Sản phẩm dở dang

50

15. Quỹ tán thưởng phúc lợi

10

7. Thành phẩm

100

16. Nên trả cho những người bán

120

8. Tiền mặt

X

18. Bắt buộc trả, bắt buộc nộp bên nước

40

9. Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

190

 

11. Yêu cầu thu của khách hàng

20

  

II. Gia tài dài hạn 

II. Vốn nhà sở hữu

1. Nhà, xưởng

300

12. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

650

2. đồ đạc thiết bị

150

14. Quỹ chi tiêu phát triển

20

3. Phương tiện vận tải

100

17. Lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối

50

4. Gia tài hữu hình khác

50

  

10. Hao mòn tài sản cố định

(150)

  

Tổng cộng:

1060 + X

Tổng cộng:

1090

Ta có: Tổng gia tài = Tổng nguồn vốn

⇒ 1060 + X = 1090 ⇒ X = 30 (đvt)

2. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 2

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: cách thức chứng từ kế toán là gì? bởi sao nói trên đây là phương pháp quan trọng trong kế toán?

Câu 2: cụ nào là hội chứng từ kế toán?

Câu 3: triệu chứng từ kế toán được phân loại như vậy nào?

Câu 4: Hãy cho biết thêm trình tự cách xử trí và luân chuyển chứng từ bỏ kế toán

Câu 5: Ghi chép trên giấy kế toán phải vâng lệnh những nguyên lý nào?

Câu 6: hiện giờ việc bảo vệ và tàng trữ chứng từ được quy định như vậy nào?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: Hãy cho biết thêm những yếu tố đa số trên chứng từ kế toán dưới đây và cho biết thêm chứng từ bỏ kế toán đó thuộc nhiều loại nào?

Công ty ABC.................

Mẫu số: 02-VT

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 01 tháng 12 năm N 

Số: XK01 Nợ: 632 

Có: 1561

- Địa Chỉ (bộ phận): khu vực 8 - quận 3 - TP.HCM

- vì sao xuất kho: Xuất bán

- Xuất trên kho (ngăn sản phẩm hóa) doanh nghiệp ABC. Địa điểm: 64 Đường bóng - Phường vấp ngã Tư Sở - Quận Đống Đa - TP.Hà Nội

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

1

Điện thoại Samsung Galaxy S21+ 

Samsung

Chiếc

45

45

19.000.000

855.000.000

        
 

Cộng

     

855.000.000

- Tổng số chi phí ( Viết bằng chữ): Tám trăm năm mươi năm triệu đồng chẵn

- Số triệu chứng từ nơi bắt đầu kèm theo:

Ngày 01 mon 12 năm N

Người lập phiếu 

(Đã ký)

Người nhận hàng 

(Đã ký)

Thủ kho 

(Đã ký)

Kế toán trưởng

(Đã ký)

Giám đốc

(Đã ký)

Hướng dẫn:

Những yếu hèn tố đa phần trên chứng từ kế toán:

Tên hotline và số hiệu của bệnh từNgày tháng năm lập triệu chứng từTên gọi, địa chỉ của đơn vị chức năng hoặc cá thể lập cùng nhận triệu chứng từNội dung nghiệp vụ, kinh tế tài chính tài bao gồm phát sinhSố lượng, đơn giá và số tiền vàng nghiệp vụ kinh tế tài chính tài chính ghi bằng sổ; tổng số tiền củachứng từ bỏ dùng để thu chi, chi phí ghi thông qua số và bằng chữChữ ký, họ với tên của fan lập, người duyệt và những người có tương quan đến triệu chứng từ

Chứng từ kế toán tài chính này thuộc loại: Chứng từ phía dẫn

3. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 3


*

Các dạng bài xích tập nguyên tắc kế toán


Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: tư tưởng và nội dung của phương pháp tính giá.

Câu 2: câu hỏi tính giá các đối tượng người dùng tính giá bán có ý nghĩa sâu sắc gì?

Câu 3: cho thấy thêm các cách thức xác định sản phẩm xuất kho vào kỳ? cho thấy các ngôi trường hợp tương thích để vận dụng với từng phương pháp.

Câu 4: Khi chuyển đổi phương pháp tính quý giá hàng tồn kho, lợi nhuận của công ty có bị tác động hay không? cho ví dụ minh họa.

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: tại một doanh nghiệp, tình hình xuất nhập vật tư hồi tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá chỉ (đ)

Thành chi phí (đ)

01/03

Tổng đầu kỳ

3.000

3.000

 

04/03

Nhập

4.000

2.500

 

08/03

Nhập

5.000

2.800

 

12/03

Xuất

6.000

?

 

15/03

Nhập

4.000

2.000

 

28/03

Xuất

8.000

?

 

Yêu cầu: Hãy xác minh giá trị sản phẩm tồn kho theo phương thức bình quân cả kỳ dự trữ, nhập trước xuất trước

Hướng dẫn:

*) phương thức bình quân cả kỳ dự trữ:

Đơn giá trung bình của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tiễn tồn đầu kỳ + Nhập vào kỳ)/ (Số lượng tồn thời điểm đầu kỳ + con số nhập vào kỳ)

= <3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000+ 2.800 x 5.000 + 2000 x 4.000)>/ <3.000 + (4.000 + 5.000 + 8.000)> = 2.050 đ/kg

⇒ Trị giá vật liệu xuất:

Ngày 12/03: 6.000 x 2.050 = 12.300.000 đ

Ngày 28/03: 8.000 x 2.050 = 16.400.000 đ

Tổng trị giá vật liệu xuất = 12.300.000 + 16.400.000 = 28.700.000

⇒ quý hiếm hàng tồn kho:

= 3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000 + 2.800 x 5.000 +2.000 x 4.000) - 28.700.000

= 9.000.000 + 32.000.000 - 28.700.000

= 12.300.000 đ

*) cách thức nhập trước, xuất trước:

Ngày

Nhập vào kỳ

Xuất vào kỳ

Tồn kho

 

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

01/03

      

3.000

3

9.000

04/03

      

3.000

3

9.000

4.000

2,5

10.000

   

4.000

2,5

10.000

08/03

      

3.000

3

9.000

      

4.000

2,5

10.000

5.000

2,8

14.000

   

5.000

2,8

14.000

12/03

   

3.000

3

9.000

   
   

3.000

2,5

7.500

   
      

1.000

2,5

2.500

      

5.000

2,8

14.000

15/03

4.000

2

8.000

   

1.000

5.000

4.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

8.000

28/03

   

1.000

5.000

2.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

4.000

2.000

2

4.000

Tổng

13.00.

 

32.000

14.000

 

37.000

2.000

2

4.000

Bài 2. Tại một doanh nghiệp, tình hình xuất nhập trang bị tư hồi tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá bán (đ)

Thành chi phí (đ)

01/04

Tổng đầu kỳ

2.000

2.500

 

05/04

Nhập

8.000

2.000

 

08/04

Xuất

5.000

?

 

11/04

Nhập

6.000

2.200

 

18/04

Nhập

4.000

2.400

 

23/04

Xuất

12.000

?

 

Yêu cầu: Hãy xác minh giá trị hàng tồn kho theo cách thức bình quân liên hoàn, nhập trước xuất trước

4. Bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 4

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: tài khoản kế toán là gì?

Câu 2: cố gắng nào là ghi kép? Ghi 1-1 là gì?

Câu 3: nắm nào là khối hệ thống tài khoản kế toán?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

STT

Tài sản, mối cung cấp vốn 

Số tiền

1

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

60

2

Hao mòn gia sản cố định

20

3

Nguyên liệu, thứ liệu

2

4

Thành phẩm

6

5

Công cụ, dụng cụ

2

6

Tiền mặt

3

7

Tiền gửi ngân hàng

10

8

Phải trả cho người bán

5

9

Phải thu của khách hàng

7

10

Nguồn vốn gớm doanh

55

11

Vay ngắn hạn

3

12

Phải trả, cần nộp khác

1

13

Lợi nhuận không phân phối

X

Yêu cầu: 

Hãy phân loại gia tài và mối cung cấp vốn, cần sử dụng tính chất bằng phẳng của bảng bằng phẳng kế toán để xác minh X (lãi xuất xắc lỗ)?

Lập bảng cân đối kế toán.

Hướng dẫn:

1. X = 6 (đvt)

2. Lập bảng bằng phẳng kế toán.

Tài sản

Nguồn vốn

I. Gia tài ngắn hạn

I. Nợ đề nghị trả

Nguyên liệu, thứ liệu

2

Phải trả cho người bán

5

Thành phẩm

6

Vay ngắn hạn

3

Công cụ, dụng cụ

2

Phải trả, cần nộp khác

1

Tiền mặt

3

  

Tiền giữ hộ ngân hàng

10

  

Phải thu của khách hàng hàng

7

  

II. Gia tài dài hạn

II. Vốn nhà sở hữu

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

60

Nguồn vốn gớm doanh

55

Hao mòn gia tài cố định

(20)

Lợi nhuận chưa phân phối

6

Tổng cộng

70

 

70

Bài 2: Tiền khía cạnh tồn kho đầu tháng 10.000.000đ. Vào tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

Dùng tiền phương diện 5.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàngKhách mặt hàng trả nợ bởi tiền mặt 15.000.000đThu lâm thời ứng của nhân viên bằng tiền phương diện 3.000.000đChi tiền khía cạnh trả nợ cho tất cả những người bán 7.000.000đVay ngắn hạn của bank để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đChi tiền khía cạnh trả lương cho nhân viên cấp dưới 4.000.000đ

Yêu cầu: Hãy mở, ghi với khóa tài khoản chữ T “Tiền mặt”.

Hướng dẫn:

Hạch toán:

1. Sử dụng tiền khía cạnh 5.000.000đ để mở thông tin tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112: 5.000.000đ

Có TK 111: 5.000.000đ

2. Người tiêu dùng trả nợ bởi tiền phương diện 15.000.000đ

Nợ TK 111: 15.000.000đ

Có TK 131: 15.000.000đ

3. Thu lâm thời ứng của nhân viên cấp dưới bằng tiền mặt 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000đ

Có TK 141: 3.000.000đ

4. Chi tiền khía cạnh trả nợ cho người bán 7.000.000đ

Nợ TK 331: 7.000.000đ

Có TK 111: 7.000.000đ

5. Vay ngắn hạn của bank để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000đ

Có TK 341: 10.000.000đ

6. Chi tiền khía cạnh trả lương cho nhân viên 4.000.000đ

Nợ TK 334: 4.000.000đ

Có TK 111: 4.000.000đ

Vẽ sơ đồ gia dụng chữ T:

Nợ TK 111 Có

SDĐK: 0

 

(2) 15.000.000đ

(1) 5.000.000đ

(3) 3.000.000đ

(4) 7.000.000đ

(5) 10.000.000đ

(6) 4.000.000đ

CPS: 28.000.000đ

CPS: 16.000.000đ

SDCK: 12.000.000đ

 

5. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 5


*

Bài tập nguyên lý kế toán tất cả lời giải


Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hãy cho biết cơ sở nhằm hình thành phương pháp tổng thích hợp – phẳng phiu kế toán

Câu 2: báo cáo kết quả marketing là gì? đại lý và kết cấu của report kết quả kinh doanh? đặc thù số liệu của report kết quả sale có gì khác biệt so với Bảng bằng vận kế toán?

Câu 3: quan hệ giữa bảng bằng vận kế toán với thông tin tài khoản kế toán

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Tại doanh nghiệp thêm vào X hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai tiếp tục và nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, đầu tháng 1/N gồm số dư những tài khoản kế toán:

TK 211 tất cả số dư là 1.100 triệu đồng

TK 214 tất cả số dư là 150 triệu đồng

TK 152 có số dư là 250 triệu đồng

TK 154 bao gồm số dư là 50 triệu đồng

TK 155 gồm số dư là 100 triệu đồng

TK 111 tất cả số dư là 10 triệu đồng

TK 112 bao gồm số dư là 190 triệu đồng

TK 131 tất cả số dư là 20 triệu đồng (dư Nợ)

TK 411 gồm số dư là 650 triệu đồng

TK 341 (Vay ngắn hạn) bao gồm số dư là 200 triệu đồng

TK 414 có số dư là 520 triệu đồng

TK 331 gồm số dư là 120 triệu vnd (dư có)

TK 421 gồm số dư là 40 triệu đ (dư có)

TK 333 bao gồm số dư là 40 triệu vnd (dư có)

Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào thời điểm tháng 1/N:

1. Vào thời điểm tháng mua vật liệu chưa trả tiền người bán, vật tư nhập kho đủ theo trị giá chỉ ở hoá đối chọi là 55 triệu đ (trong đó tất cả thuế GTGT 10%).

2. Doanh nghiệp cần sử dụng tiền gửi bank trả nợ người bán 70 triệu đồng và nộp những khoản thuế còn nợ ngân sách 40 triệu đồng.

3. Vào thời điểm tháng xuất vật liệu ra áp dụng trị giá vật tư xuất kho sẽ tính được như sau:

- Xuất cần sử dụng vào sản xuất thành phầm 180 triệu đồng;

- Xuất dùng cho thành phần quản lý công ty lớn 5 triệu đồng.

4. Hồi tháng tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định hữu hình:

- cần sử dụng vào mục tiêu sản xuất 10 triệu đồng;

- cần sử dụng phục vụ cỗ máy quản lý doanh nghiệp lớn 3 triệu đồng.

5. Vào thời điểm tháng tính tiền lương phải trả người công nhân viên:

- phải trả công nhân sản xuất trăng tròn triệu đồng;

- bắt buộc trả cán bộ thống trị doanh nghiệp 5 triệu đồng.

6. Tính 23,5% các khoản trích theo chi phí lương (bảo hiểm …);

7. Tính giá cả sản phẩm cấp dưỡng được trong thời điểm tháng nhập kho, biết rằng giá trị sản phẩm dở dang vào cuối tháng tính được 30 triệu đồng.

8. Hồi tháng đã xuất kho thành phẩm cung cấp trực tiếp cho khách, trị giá xuất kho 150 triệu đồng.

9. Doanh thu bán sản phẩm trong tháng 200 triệu đồng, thuế GTGT 10% là trăng tròn triệu đồng. Đã thu được vào tiền gửi bank 150 triệu đồng, vào nhập quỹ tiền khía cạnh 30 triệu đồng, quý khách còn nợ 40 triệu đồng.

10. Công ty đã thu nợ được ở quý khách 50 triệu vnd và đã sử dụng trả nợ chi phí vay thời gian ngắn ngân hàng.

11. Xuất kho gửi hàng đi bán cho công ty C, trị giá vốn thành quả xuất kho gửi buôn bán là 30 triệu đồng, trị giá chỉ bán chưa có thuế là 40 triệu đồng, thuế GTGT 10% là 4 triệu đồng.

12. Dùng tiền gửi ngân hàng nộp thuế vào chi phí Nhà nước 16 triệu đồng.

13.Công ty C thông báo đã nhận được được mặt hàng và chưa trả tiền số hàng trên, trị giá giao dịch thanh toán 44 triệu đồng.

14. Cần sử dụng tiền khía cạnh tại quỹ chi trả bỏ ra phí bán hàng trong kỳ 5 triệu đồng.

15. Thời điểm cuối tháng xác định tác dụng kinh doanh biết rằng chi phí bán sản phẩm và chi phí cai quản doanh nghiệp phân chia hết đến hàng chào bán trong kỳ, những khoản lệch giá và túi tiền đều hòa hợp pháp, phù hợp lý; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.

16. Xuất quỹ tiền mặt trả lương cho công nhân viên 20 triệu đồng.

Yêu cầu:

- Lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh;

- Mở các tài khoản kế toán, ghi số dư đầu tháng, số vạc sinh hồi tháng và tính số dư các tài khoản kế toán cuối tháng;

- Lập bảng phẳng phiu tài khoản cuối tháng

- Hãy lập bảng cân đối kế toán vào cuối tháng 1/N

- Hãy lập báo cáo kết quả marketing cuối mon 1/N

Hướng dẫn:

1.

Xem thêm: Hợp Đồng Đặt Cọc Vô Hiệu Khi Nào, Hợp Đồng Đặt Cọc Vô Hiệu Trong Trường Hợp Nào

Nợ TK 133: 5 triệu

Nợ TK 152: 50 triệu

Có TK 331: 55 triệu

2.

Nợ TK 331: 70 triệu

Nợ TK 333: 40 triệu

Có TK 112: 110 triệu

3.

Nợ TK 621: 180 triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 152: 185 triệu

4.

Nợ TK 621: 10 triệu

Nợ TK 627: 3 triệu

Có TK 214: 13 triệu

5.

Nợ TK 622: đôi mươi triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 334: 25 triệu

6. Tính 23,5% những khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm …);

Nợ TK 622: 4,7 triệu

Nợ TK 627: 1,175 triệu

Nợ TK 334: 2,625 triệu

Có TK 3383: 6,375 triệu

Có TK 3384: 1,125 triệu

Có TK 3382: 0,5 triệu

Có TK 3386: 0,5 triệu

7.

Tập vừa lòng CPSXPS trong kỳ của sản phẩm:

Nợ TK 154: 228,875 triệu

Có TK 621: 190 triệu

Có TK 627: 14,175 triệu

Có TK 622: 24,7 triệu

Giá thành sản phẩm:

= CPSXDDĐK + CPSXPS trong kỳ - CPSXDDCK

= 50 + 228,875 -30 = 248,875 triệu

Hạch toán:

Nợ TK 154: 248,875 triệu

Có TK 155: 248,875 triệu

8.

Nợ TK 632: 150 triệu

Có TK 155: 150 triệu

9.

Nợ TK 131: 40 triệu

Nợ TK 112: 150 triệu

Nợ TK 111: 30 triệu

Có TK 511: 200 triệu

Có TK 333: đôi mươi triệu

10.

Nợ TK 341: 50 triệu

Có TK 131: 50 triệu

11.

*) Ghi dìm GVHB:

Nợ TK 632: 30 triệu

Có TK 157: 30 triệu

12.

Nợ TK 333: 16 triệu

Có TK 112: 16 triệu

13.

*) Ghi dìm doanh thu

Nợ TK 131: 44 triệu

Có TK 511: 40 triệu

Có TK 333: 4 triệu

14.

Nợ TK 641: 5 triệu

Có TK 111: 5 triệu

15.

a) Kết gửi doanh thu:

Nợ TK 511: 240 triệu

Có TK 911: 240 triệu

b) Kết chuyển bỏ ra phí:

Nợ TK 911: 185 triệu

Có TK 632: 180 triệu

Có TK 641: 5 triệu

c) khẳng định thuế TNDN cần nộp

Nợ TK 821: 11 triệu

Có TK 3334: 11 triệu

d) Kết đưa thuế TNDN

Nợ TK 911: 11 triệu

Có TK 821: 11 triệu

e) khẳng định lợi nhuận chưa phân phối:

Nợ TK 911: 44 triệu

Có TK 421: 44 triệu

16.

Nợ TK 334: trăng tròn triệu

Có TK 111: 20 triệu

6. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 6

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Trình tự kế toán quá trình mua sắm và chọn lựa thực hiện ra sao (vẽ sơ đồ)?

Câu 2: Trình trường đoản cú kế toán quá trình sản xuất thực hiện như thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 3: Trình tự kế toán tài chính quá trình bán hàng thực hiện như thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 4: Trình từ kế toán quy trình xác định kết quả kinh doanh thực hiện như thế nào (vẽ sơ đồ)?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: Tại doanh nghiệp lớn Y, có tài năng liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

A - Số dư đầu kỳ của các TK:

- TK ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang: 15.000.

Trong đó:

+ Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP A: 6.000.

+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP B: 9.000.

- các TK khác có số dư (xxx) hoặc không có số dư.

B - các nghiệp vụ gây ra trong kỳ:

1/ Xuất kho nguyên vật liệu dùng mang đến SXKD là 100.000, vào đó

- sử dụng cho SX SP A: 50.000.

- dùng cho SX SP B: 35.000.

- sử dụng cho làm chủ phân xưởng: 15.000.

2/ Tính chi phí lương đề nghị trả đến CNV là 63.000, vào đó

- tiền lương CNSX SP A: 15.000.

- tiền lương CNSX SP B: 25.000.

- tiền lương cai quản phân xưởng: 5.000.

- chi phí lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000

- tiền lương của thành phần quản lý công ty 10.000

3/ Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (giả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).

4/ Trích KH TSCĐ sử dụng cho cung ứng 15.000; cỗ phận bán sản phẩm 12.000; thành phần quản lý doanh nghiệp lớn 11.000

5/ vào cuối kỳ kết đưa hết túi tiền SX. Biết rằng ngân sách SX chung phân chia cho từng một số loại SP theo chi phí lương công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ

- SP A: 6.000. - SP B: 3.000.

6/ Nhập kho thành phẩm cung ứng theo chi phí sản xuất thực tế.

Xem thêm: Cabilagi Garden Resort Cabilagi Garden Resort, Phan Thiet, Resort Cabilagi Garden Resort, Phan Thiet

Yêu cầu:

1/ Tính toán, lập định khoản kế toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh.

2/ đề đạt vào TK tổng hợp, TK chi tiết

Hướng dẫn:

*) Tính toán, lập định khoản kế toán những nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Xuất kho NVL dùng cho SXKD:

Nợ TK 621A: 50.000

Nợ TK 621B: 35.000

Nợ TK 627: 15.000

Có TK 152: 100.000

2. Tiền lương bắt buộc trả cho CNV

Nợ TK 622A: 15.000

Nợ TK 622B: 25.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641; 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có Tk 334: 63.000

3. Trích những khoản trích theo lương phần trăm quy định (toàn bộ tiền lương là lương cơ bản)

Tính toán:

+) người công nhân SXSP A: TK 622A = 15.000 x 23,5% = 3.525đ

Tương tự ta có:

TK 622B = 5.875

TK 627 = 1.175

TK 641 = 1.880

TK 642 = 2.350

+) người lao động nên đóng: TK 334 = 63.000 x 10,5% = 6.615

+) các khoản trích:

Tiền BHXH: TK 3383 = 63.000 x (17,5% + 8%) = 16.065

Tiền BHYT: TK 3384 = 63.000 x (3% + 1,5%) = 2.835

Tiền KPCĐ: TK 3382 = 63.000 x 2% = 1,260

Tiền BHTN: TK 3386 = 63.000 x (1% + 1%) = 1.260

Hạch toán:

Nợ

TK 622A

3.525

TK 3383

16.065

TK 622B

5.875

TK 3384

2.835

TK 627

1.175

TK 3382

1.260

TK 641

1.880

TK 3386

1.260

TK 642

2.350

  

TK 334

6.615

  

4. Trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627: 15.000

Nợ TK 641: 12.000

Nợ TK 642: 11.000

Có TK 214: 38.000

5. Ta có:

TK 627

CPS: 36.175

Phân bửa cho từng loại sản phẩm theo chi phí lương người công nhân sản xuất:

15.000/25.000 = 3/5

Vậy ta có:

CPSXC A: TK 627A = (36.175/8) x 3 = 13.565,625

CPSXC B: TK 627B = (36.175/8) x 5 = 22.609,375

Nhập kho

*) Tập vừa lòng CPSXPS trong kỳ của SP A:

Nợ TK 154A: 82.090,625

Có TK 621A: 50.000

Có TK 622A: 15.000 + 3.525 = 18.525

Có TK 627A: 13.565,625

Giá thành cấp dưỡng A = CPSXDDĐK + CPSCPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 6.000 + 82.090,625 - 6.000

= 82.090,625

*) Tập vừa lòng CPSXPS trong kỳ của SP B:

Nợ TK 154B: 88.484,375

Có TK 621B: 35.000

Có TK 622B: 25.000 + 5.875 = 30.875

Có TK 627B: 22.609,375

Giá thành cấp dưỡng B = CPSXDDĐK + CPSCPS trong kỳ - CPSXDDCK

= 9.000 + 88.484,375 - 3.000

= 94.484,375

*) đề đạt vào TK tổng hợp, TK chi tiết

Bài 2: Cho thực trạng tại doanh nghiệp XYZ trong thời điểm tháng 10/N như sau (đvt:1.000 đồng)

1. Xuất kho vật liệu chính mang lại sản xuất thành phầm 85.000

2. Xuất kho một vài công vắt lao đụng phục vụ phần tử sản xuất 30.000, phục vụ bán hàng 14.000 (loại phân chia 1 lần)

3. Các giá thành dịch vụ thiết lập ngoài trong thời điểm tháng (tiền điện, nước, điện thoại) theo giá chưa có thuế ship hàng cho thêm vào 35.000, ship hàng cho bán sản phẩm 16.000, làm chủ doanh nghiệp 42.800, thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, toàn thể thanh toán bằng tiền mặt

4. Tính ra chi phí lương yêu cầu trả của người công nhân trực tiếp thêm vào 75.000, lương nhân viên bán hàng 32.000, lương bộ phận quản lý công ty lớn 23.000

5. Trích những khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (tỷ lệ giữa lương cơ bạn dạng và lương năng suất là 2:3)

6. Trích khấu hao TSCĐ phần tử sản xuất 25.000, bộ phận bán hàng 10.000, phần tử quản lý công ty 8.500

7. Nhập kho thành phẩm 300 sản phẩm chấm dứt từ phân xưởng sản xuất

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh vào kỳ

2. Tính giá cả sản phẩm sản xuất ngừng trong kỳ biết giá bán trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 3.000, cuối kỳ là 17.000

3. Phản ảnh vào thông tin tài khoản kế toán

Kết Luận:

Trên đây là các dạng bài bác tập nguyên lý kế toán gồm phần thắc mắc lý thuyết cũng tương tự phần bài bác tập thực hành, bài xích tập luyện tập để các bạn có thể dễ dàng gọi được các cách thức làm của từng dạng bài bác tập. Chúc các bạn có thể chinh phục bài tập nguyên tắc kế toán thành công!

Để được đào tạo chuyên nghiệp các kiến thức nền móng về nguyên tắc kế toán qua những đoạn phim do những kế toán trưởng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các bạn cũng có thể tham khảo >>