BÀI TẬP MỆNH ĐỀ NHƯỢNG BỘ CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Mệnh đề nhượng bộ, một phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp thường gặp mặt trong số bài xích thi,được sử dụng những vào cả văn uống viết cùng văn uống nói.Although, Though, However, In spite of, Despiteđó là rất nhiều từthường xuyên gặp trong mệnh đề nhượng bộ. Bên cạnh phần đông trường đoản cú thông dụng nlỗi trên, cũng có hầu như từ cùng các tự đồng nghĩa tương quan, cũng bộc lộ sự nhượng bộ, hỗ trợ cho bài văn uống không trở nên lặp từ gây chán nản.


Bây tiếng, hãy để WOW English giúp cho bạn mày mò kĩ hơn về cấu trúcmệnh đề nhượng bộ nhé!

*

1. Mệnh đề nhượng cỗ là gì?

Mệnh đề nhượng cỗ (Concessive sầu clause) là 1 trong phần tử trong câu phức, dùng để làm mô tả sự tương bội nghịch với mệnh đề thiết yếu trong câu.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề nhượng bộ có đáp án

Nếu trong câu đang tất cả trạng từ bỏ chỉ sự nhượng cỗ rồi thì ko được sử dụng “but”.

Ví dụ:

Although she worked very hard, she couldn"t get promotion. (Mặc cho dù côấy thao tác hết sức vất vả tuy thế cô ấy vẫn chẳng thể thăng chức.)

→ She worked very hard but she couldn"t get promotion.

Lưu ý: Có thể thêm “the fact that” vào sau các liên từ bỏ nhằm nhấn mạnh sự tương phản nghịch.

Ví dụ:

Despite the fact that his stage wasevaluated as the best performance today, he didn"t win the first prize. (Mặc cho dù sự thậtlà sảnh khấu của anh ấy được Đánh Giá là biểu diễn xuất sắc nhất hôm nay nhưng an ấy vẫn không giành được giải nhất.)

2. Mệnh đề nhượng cỗ cùng với Although

Cấu trúc mệnh đề nhượng bộ:

Although + S + V, S + V.

Albeit (khoác dù) + N/Adj/Adv/P2, S +V

Trong đó:Although = Though=Even though=Much as Ví dụ:

He stays at the head of the office although he was punished. (Anh ta vẫn chính là tín đồ quản lý văn chống mặc dù rằng anh ta vừa bị kỷ hiện tượng.)

→Although punished, he stays at the head of the office.→Albeit his punishment/punished, he stays at the head of the office.

Although performing badly in the interview, she was chosen for the job. (Mặc dù thể hiện tệ vào buổi chất vấn, cô ấy vẫn được nhận vào vào câu hỏi.)

→ Much as/ Even though she performed badly in the interview, she was chosen for the job

Lưu ý:

Albeit thường đứng sinh sống đầu câuAlthough rất có thể đứng sinh hoạt đầu câu hoặc thân câu, trường hợp câu tất cả thuộc nhà ngữ thì mệnh đề nhượng bộ cùng với Although rất có thể lược vứt nhà ngữ, đưa thành thừa khứ phân từ bỏ, bây giờ phân từ bỏ hoặc tiêu cực rút ít gọnNếu mệnh đề Although đứng trước mệnh đề chính thì cần có vết phẩy trước mệnh đề thiết yếu. Nếu mệnh đề Although thua cuộc mệnh đề chính thì không buộc phải vết phẩyNếu vào câu có 2 chủ ngữ không giống nhau thì trước danh tự yêu cầu có mua.

Ví dụ: He is intelligent, we don’t admire hlặng. (Dù ràng anh ta siêu logic nhưng công ty chúng tôi không còn yêu quý anh ta.)

→ Although his intelligence, we don"t admire hyên ổn.

3. Mệnh đề nhượng cỗ với However

Cấu trúc:

However adj/adv S + V, S + V.

However + S + V, S + V.

S, however, V…, S + V

S + V, S + V however.

Ví dụ:

She was unhappy but she came khổng lồ the tiệc ngọt. (Cô ấy không vui dẫu vậy vẫn mang đến tham dự bữa tiệc.)

–However sad she was, she came lớn the buổi tiệc ngọt. (Dù không vui, cô ấy vẫn mang lại dự buổi tiệc.)

The boy tried hard but he couldn’t open the door. (Cậu bé xíu cầm hết sức nhưng mà quan yếu mwor được góc cửa.)

– The boy tried hard however he couldn’t open the door. (Cậu nhỏ bé đã cố kỉnh rất là, mặc dù thế cậu vẫn quan trọng msống được cửa.)– The boy tried hard he, however, couldn’t open the door.– The boy tried hard, he couldn’t open the door however.

Trong đó:However = Notwithstanding (notwithstanding hoàn toàn có thể đứng trọng tâm câu hoặccuối câu)

Notwithstanding + N, S + V

Notwithstanding + S + V, S + V

– Notwithstanding he was short of money, he decided to lớn buy a oto.

– Notwithstanding his shortage of money, he decided to buy a car.

– He decided khổng lồ buy a oto notwithstanding his shortage of money.

4. Mệnh đề nhượng cỗ cùng với Despite/ In spite of.

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

Despite + N, S + V.

Xem thêm: Giair Bài Tập Toán 8 Hay Nhất, Giải Sách Bài Tập Toán 8 Hay Nhất

In spite of + N, S + V.

Trong đó: Despite = In spite of = Regardless of = Much to lớn = In the face of = In the teeth of = As opposed to = Contrary to = In/by contrast lớn.

Lưu ý: Cần riêng biệt Much to lớn + N Much as + clause. (Much to lớn là giới từ bỏ, Much as là liên từ)

Ví dụ:

Poverty can’t prsự kiện him from leaving happily. (Sự bần hàn cấp thiết ngnạp năng lượng anh ấy sinh sống hạnh phúc.)

–Regardless of his poverty, he lives happily. (Dẫu nghèo khó nhưng lại anh ấy vẫn sống cực kỳ niềm hạnh phúc.)– Much to his poverty, he lives happily– Much as he is poor he lives happily.

5. Mệnh đề nhượng cỗ cùng với Nevertheless

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

Nevertheless S + V, S + V

Trong đó: Nevertheless = be that as it may = even now = even then = even so

Lưu ý: Nevertheless vàcụm từ đồng nghĩa tương quan trênkhông đi đầu câu.

Ví dụ:

I have sầu broken up with her for a long time but I hope she is doing well. (Tôi chia ly cô ấy đang thọ nhưng mà tôi mong muốn cô ấy vẫn ổn.)

→ Ihope she is doing well nevertheless I have broken up with her for a long time.→I hope she is doing well, as it may I have broken up with her for a long time.→I hope she is doing well even now I have broken up with her for a long time.→ I hope she is doing well even then I have broken up with her for a long time.→ I hope she is doing well even so I have sầu broken up with her for a long time.

6. Mệnh đề nhượng bộ với tính từ/trạng từ

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

Adj/Adv as S + V, S + V

Ví dụ:

Although he works very hard, he can’t earn enough money to build a house. (tuy vậy anh ấy thao tác siêu chuyên cần cơ mà anh ấy vẫn không kiếm đầy đủ tiền nhằm xây nhà)

→ Very hard as he works, he can’t earn enough money to lớn buy a house.

Even though he is rich, he doesn"t feel happy. (Dẫu rằng ông ấy hết sức phong phú tuy vậy ông ấy vẫn không hề Cảm Xúc hạnh phúc.)

→ Rich as he is, he doesn"t feel happy.

7. Mệnh đề nhượng bộ với No matter

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

No matter who/what/when/ where + S + VNo matter how + adj/adv/p2 S + V, S + V

Ví dụ:

No matter who she loves, her mother objected khổng lồ. (Bất kì bạn làm sao cô ấy yêu, chị em cô ấy rất nhiều phản đối.)No matter what skin color is, everyone needs khổng lồ be respected. (Bất đề cập màu sắc domain authority gì, gần như bạn phần nhiều cần được tôn trọng.)No matter how modern the central thành phố is, I want to lớn live sầu with my family in the suburb area . (Dù trung tâm thành phố bao gồm tiến bộ thế nào, tôi vẫn ý muốn sinh sống cùng với mái ấm gia đình sinh sống vùng ngoại thành.)No matter when you come khổng lồ my house, you are always welcome. (Bất kì lúc nào bạn đến công ty tôi,bạn luôn luôn được chào đón.)

8. Mệnh đề nhượng bộ với In any case

Cấu trúc mệnh đềnhượng bộ:

In any case + S + V, S +V

Trong đó: In any case = In any rate = In any sự kiện = In either event = In all event

Ví dụ:

In any event I shall come to lớn help you. (Dù vào trường thích hợp làm sao đi chăng nữa, tôi sẽ luôn luôn cho trợ giúp em.)Nothing can prevent me from that job. (Không gì có thể ngăn tôi có tác dụng các bước kia.)In any case, I shall take that job. (Dù tất cả như thế nào đi nữa, tôi đang làm cho công việc kia.)

9. Bài tập mệnh đề nhượng bộ gồm đáp án

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng tốt nhất cho những câu sau đây.

1. _____ Lisa likes ice cream, she tries not khổng lồ buy it.A. As B .Though C. Since D. Despite

2. In spite _____ , the basketball game was not postponed.

A. the rain B. of the rain C. it was raining D. there was a rain

3. ______ he could afford , he refused lớn buy a new oto . A. In spite B. In spite of C. Despite D. Although

4. Mrs.Johnson couldn’t come to lớn the meeting on time, though she took a xe taxi.A. Even though taking a taxi, Mrs Jonhson couldn’t come khổng lồ the meeting on time.B. In spite of taking a taxi, but Mrs.Johnson couldn’t come to lớn the meeting on time.C. Mrs Jonhson couldn’t come khổng lồ the meeting on time despite he took a taxiD. Mrs Jonhson couldn’t come to lớn the meeting on time although having taken a taxi.

5. _______ they are twins, they do not look alike .A. Although B B. Even C. Despite D. In spite of

6. Even though Taylor had a cough và running nose, she still went khổng lồ Rihana"s concert.A. In spite of her cough and running nose, Taylor went lớn Rihana’s concert.B. Taylor had a cough & running nose because she went lớn Rihana’s concert.C. Taylor went lớn Rihana’s concert despite having a cough và running nose.D. Taylor had a cough và running nose. However, she went lớn Rihana’s concert.

7. ___________ the heavy rain, the flight still takes off.A. In terms of B. Regarded as C. In spite of D. Because of

8. I won’t change my decision _________what you say.A. whether B. no matter C. because D. although

9. In spite of not being fluent Chinese , Cealan decided khổng lồ live in Beijing.A. Eventhough Cealan wasn’t fluent in Chinese, but he decided to lớn live in Beijing.B. Cealan decided lớn live sầu in Paris despite he wasn’t fluent Chinese.C. Cealan decided to lớn live sầu in Chinese though the fact that not fluent Chinese.D. Although Cealan wasn"t fluent Chinese; he decided khổng lồ live sầu in Beijing.

10. Janny is a successful mã sản phẩm even though the fact that she is short.A. Short as she is, Janny is a successful modelB. In spite of she is short, Janny is a successful model.C. Janny is a successful model much as short.D. Much to she is short, Janny is a successful Mã Sản Phẩm.

Bài 2. Viết lại những câu sau, sử dụng trường đoản cú gợi ý

1. Jessica studied very hard. Jessica didn’t get a high mark.→ No matter________________________________________________

2. In spite of the expensive sầu cost , my friend decided to lớn buy that dress.→ Even though______________________________________________

3. Although it snows heavily, his house is very warm.→ Despite__________________________________________________

4. In spite of his 40 years, he still looks very young.→ Even though______________________________________________

5. She is going on a diet but she can’t chiến bại any weight.

→However_________________________________________________

Đáp án đưa ra tiếtBài 1.

B .Though B. of the rainD. AlthoughD. Mrs Jonhson couldn’t come to lớn the meeting on time although having taken a xe taxi.A. AlthoughA. In spite of her cough & running nose, Taylor went to lớn Rihana’s concert.C. In spite oB. no matterD. Although Cealan wasn"t fluent Chinese; he decided to live sầu in Beijing.A. Short as she is, Janny is a successful model

Bài 2.

No matter how hard she studied, Jessica didn’t get a high mark.Even though the cost is expensive sầu , my frikết thúc decided lớn buy that dress.Despite the heavy snow, his house is very warm.Even though he is 40 years old, he still looks very young.She is going on a diet however she can’t thua trận any weight.

Xem thêm: Căn Cứ Phân Loại Đất - Phân Loại Đất Đai Và Căn Cứ Để Xác Định Loại Đất

do đó, Wow English sẽ cung ứng cho chính mình không thiếu kết cấu về mệnh đề nhượng bộ. Hi vọng rằng phần nhiều kiến thức và kỹ năng trong bài học nàyvẫn khiến cho bạn nâng cấp trình độ ngữ pháp, nhiều mẫu mã mẫu mã câu trong miêu tả đoạn vnạp năng lượng, ý tưởng phát minh.

Mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề danh ngữ

Mệnh đề trạng ngữ

cd;">Hãy để Wow Englishlà nơi học tiếng anh tiếp xúc cuối cùng của người tiêu dùng, với bảo hiểmchuẩn áp ra output bởi vừa lòng đồng kèm thẻ BH kỹ năng và kiến thức trọn đời!

*

Lịch học: Từ 4 mang lại 6 mon – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên đất nước hình chữ S + Giảng viên nước ngoài +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có nhiều thứ cần phải làm cho, bắt buộc học tập giờ đồng hồ Anh là buộc phải thật nkhô giòn nhằm còn khiến cho câu hỏi không giống, hiện thời Tiếng Anh là mẫu BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bằng mọi giá

Và "hành trình ngàn dặm luôn luôn bước đầu từ là 1 bước đầu tiên tiên" nkhô nóng tay đăng kí học tập ngay lập tức hôm nay để có thể nói rằng giờ đồng hồ Anh nhuần nhuyễn chỉ sau 4-6 mon nữa